Město Trhový Štěpánov

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://trhovystepanov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Trhový Štěpánov
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov

Datová schránka: vf6b37t
E-mail: mesto@trhovystepanov.cz, starosta@trhovystepanov.cz, mistostostarosta@trhovystepanov.cz, trh.step@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Trhový Štěpánov
11. 02. 2020 Dražební vyhláška
05. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška města Trhový Štěpánov č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
05. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška - o místním poplatku ze psů
05. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška - o místním poplatku z pobytu
29. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
29. 01. 2020 Opatření obecné povahy
10. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o regulaci míst k provozování sázkových her, loterií a podobných her
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 01. 2020 VÝZVA A POUČENÍ ODPŮRCE O PRÁVECH A POVINNOSTECH
07. 01. 2020 Vyrozumění, výzva a poučení osob
02. 01. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Trhový Štěpánov
31. 12. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 - 2022
31. 12. 2019 Schválený rozpočet města na rok 2020
31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019, čj. Z/6/2019
31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019, čj. Z/5/2019
20. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Trhový Štěpánov č. 4/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
20. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Trhový Štěpánov č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - o změně a doplnění ( lesní zákon)
10. 12. 2019 Záměr prodloužit pronájem v čp. 51
10. 12. 2019 Záměr prodloužit pronájem v čp. 51
10. 12. 2019 Záměr prodloužit pronájem v čp. 26
09. 12. 2019 Záměr prodloužit pronájem bytového prostoru v čp. 51, byt č. 1
09. 12. 2019 Záměr prodloužit pronájem bytového prostoru v čp. 51, byt č. 3
09. 12. 2019 Záměr prodloužit pronájem bytového prostoru v čp. 26, byt č. 3
04. 12. 2019 Veřejnoprávní smlouva Pečovatelská služba okresu Benešov - dotace
03. 12. 2019 Návrh závěrečného účtu Ekoso DSO za rok 2018
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu města Trhový Štěpánov na rok 2020
26. 11. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
26. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019, čj. Z/6/2019
26. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2020 - 2022
26. 11. 2019 Návrh rozpočtu EKOSO DSO na rok 2020
26. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu EKOSO DSO na rok 2020 - 2024
26. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů EKOSO DSO
26. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů BENE-BUS
25. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019, čj. R/5/2019
21. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška - o místním poplatku z pobytu
21. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška - o místním poplatku ze psů
12. 11. 2019 Informace o konání Zastupitelstva města Trhový Štěpánov
29. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
23. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019, čj. Z/4/2019
18. 10. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
15. 10. 2019 Záměr směnit díl "a" oddělený z pozemku parc. č. 501/1 v kat. ú. Dubějovice
15. 10. 2019 Záměr prodat díl "a" z pozemku parc. č. 2119/2 v kat. ú. Dalkovice
09. 10. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
07. 10. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - Střechov
03. 10. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
02. 10. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Přehled plánovaných odstávek

XML