Město Rakovník

Okresní město
Okres Rakovník

http://mesto-rakovnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rakovník
Husovo náměstí 27
269 01 Rakovník

Datová schránka: qb9bqrd
E-mail: posta@murako.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - nábř. Dr. Beneše
23. 07. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Aukční vyhláška - Nemovité věci v k. ú. Branov
22. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Pavel Krajča
22. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/22917, III/22917n, III/22916, II/229, III/22918 z důvodu výstavby splaškové kanalizace v obci Krupá - uzavírka silnic č. III/22917n, III/22916
19. 07. 2019 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - Jarmila Hendrychová
19. 07. 2019 Rakovník - vodovod, kanalizace Na Spravedlnosti - ZTV pro výstavbu RD, stavební povolení
19. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Alexandr Tvrz
19. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Ing. Lukáš Steinbach a Ing. arch. Jiří Kotouč
18. 07. 2019 Schválená rozpočtová opatření - rok 2019 - RO16- RO18
18. 07. 2019 Referent – stavební řád na odboru výstavby a investic MěÚ Rakovník
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obcích Nesuchyně, Mutějovice a Milostín na okrese Rakovník
18. 07. 2019 Oznámení o zahájení společného stavebního řízení na stavbu:"Stavební úpravy stávající kotelny spojené se změnou v užívání a přípojka vody"
18. 07. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru "Sklad kapalných hnojiv - Rakovník" - AgroZZN a.s., Rakovník
18. 07. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - Dražební rok - Tomáš Vrátný (632)
18. 07. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - Dražební rok - Tomáš Vrátný (633)
17. 07. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Průchod a průjezd po pozemní komunikaci v k. ú. Lužná u Rakovníka
17. 07. 2019 Exekutorský úřad Brno - Dražební vyhláška - Petr Žinčák
16. 07. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou zahájení řízení o deklaraci existence komunikace v k.ú. Sýkořice
16. 07. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II. a III. tříd na okrese Rakovník v rámci akce "Rakovník - I/6, připojení na R6"
16. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Bc. Jiří Vitner
16. 07. 2019 Informace o podání žádosti - Jiří Svatek
16. 07. 2019 Informace o podání žádosti - Ing. Miloš Dvořák
16. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Ing. Luboš Čermák
16. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Michaela Dudyová
16. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Martin Lipecký
15. 07. 2019 Záměr pronajmout nebytový prostor
15. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Soukupova, Županského, Rakovník
15. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Tomáš Čech, Marek Csölle, Petr Černohorský
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dukelských hrdinů, Rakovník
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích, v ulicích V Jamce, Mírové náměstí, Hradní, od ulice Hradní směr Mírové náměstí ve městě Jesenice
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na místních komunikacíh ve městě Jesenice, od ulice Oráčovská, proti ulici Rabasova k železničnímu přejezdu
12. 07. 2019 Informace o podání žádosti - Ing. Luboš Čermák
12. 07. 2019 Rozhodnutí - Zbečno - kanalizace a napojení na ČOV
12. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Aleš Brunner, Jan Brabec, Petr Braier, Kateřina Ullrichová
12. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Roman Bureš, Josef Buřič, Jiří Cibulka, Aleš Cibulka
12. 07. 2019 Informace o podání žádosti - Lukáš Steinbach a Ing.arch. Jiří Kotouč
11. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Na Sekyře podél čp. 2377, Rakovník
11. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - Karel Salay
11. 07. 2019 OOP - omezeni užívání vody z vodovodu Řevničov
11. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Petr Bidrman, Marie Berkyová, Tomáš Beránek, Dagmar Beránková, Michal Boček, Lukáš Divišovský
11. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - Marie Haunerová
10. 07. 2019 Referent – územní plánování na oddělení – úřad územního plánování a regionálního rozvoje odboru výstavby a investic MěÚ Rakovník
10. 07. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice č. III/2375 a III/2372 směr Třtice
10. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Edita Mikešová
10. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - manželé Hrubešovi
10. 07. 2019 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková, Praha - Dražební vyhláška - Andrej Hanko
10. 07. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30. 7. 2019
09. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Veronika Barochová, František Baroch, František Bareš
09. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Miroslav Bango, František Bambas, Petr Axamit, Jakub Andrlík, Miroslav Dudy
09. 07. 2019 Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu

XML