Město Rakovník

Okresní město
Okres Rakovník

http://mesto-rakovnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rakovník
Husovo náměstí 27
269 01 Rakovník

Datová schránka: qb9bqrd
E-mail: posta@murako.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - J. Minářová
10. 12. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Karolína Kapounová
10. 12. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - manželé Skálovi
10. 12. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - manželé Ryvolovi
09. 12. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
09. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Klicperova, Rakovník
09. 12. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
06. 12. 2019 Rozhodnutí - společné povolení - stavební úpravy a nástavba RD č.p. 60 Senomaty
06. 12. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Dominik Štětka, Eva Toráčová, Tereza Pušová
06. 12. 2019 Rozhodnutí na stavbu:"Stavební úpravy stávající kotelny spojené se změnou v užívání a přípojka vody"
05. 12. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Novém Strašecí
05. 12. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Novém Strašecí
05. 12. 2019 Kanalizační řád Rakovník-Šamotka
05. 12. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
05. 12. 2019 Návrh na stanovení místní úpravy provozu - ul. Malcova čp. 1761-1764, Rakovník
05. 12. 2019 Nové Strašecí, Vodovodní řad + přípojky - oznámení zahájení řízení
04. 12. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory
04. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/2372 směrem na Řevničov nádraží z důvodu uzavírky silnice č. III/2372 před křižovatkou se silnicí č. I/6
04. 12. 2019 Rozhodnutí:"Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu čp. 2145/II"
03. 12. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/237 v k. ú. Mšec
03. 12. 2019 Rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povolení - Prodloužení dešťové kanalizace v obci Kounov - úprava odvodnění, SO 101 Komunikace, SO 301 Prodloužení dešťové kanalizace
03. 12. 2019 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV 850 EO - MUTĚJOVICE- oznámení
02. 12. 2019 Ztráty a nálezy listopad 2019
29. 11. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Dominik Skřivan
29. 11. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Luděk Majer a Barbora Reichlová
29. 11. 2019 Informace o podání žádosti - manželé Kovácsovi
29. 11. 2019 Informace o podání žádosti - manželé Sladkovští
28. 11. 2019 VSOR - změna cen vodného a stočného v r. 2020
28. 11. 2019 Svolání 7. zasedání zastupitelstva města, program
28. 11. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Radek Kinšt
28. 11. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Roman Coufal a Eva Kvapilová
27. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasné autobusové zastávky, Senomaty
27. 11. 2019 Oznámení o vymezení zastavěného území obce Hracholusky
27. 11. 2019 Informace o podání žádosti - manželé Ryvolovi
27. 11. 2019 Informace o podání žádosti - Petr Budka
27. 11. 2019 Informace o podání žádosti - Romana Trešlová
27. 11. 2019 Informace o podání žádosti - Radek Somol
27. 11. 2019 Informace o podání žádosti - manželé Skálovi
26. 11. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice referent silničního hospodářství na odboru dopravy
26. 11. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na místní komunikaci ul. Okružní v Novém Strašecí
26. 11. 2019 Dokument "SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ..." již není dostupný.
26. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo nám., Rakovník dne 1.12.2019
26. 11. 2019 Informace o podání žádosti - David Luhan
26. 11. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Anna Bradnová
26. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo nám., Rakovník dne 5.12.2019
26. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo nám. jih, Rakovník dne 19.12.2019
26. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo nám. střed, Rakovník dne 21.12.2019
25. 11. 2019 Roztoky - obnova vodovodu, oznámení o zahájení řízení
25. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - nábř. Dr. Beneše, Rakovník
25. 11. 2019 Návrh schodkového rozpočtu za Dopravní obslužnost na rok 2020

XML