Město Rakovník

Okresní město
Okres Rakovník

http://mesto-rakovnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rakovník
Husovo náměstí 27
269 01 Rakovník

Datová schránka: qb9bqrd
E-mail: posta@murako.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Spalova, Rakovník
16. 09. 2019 Schválená rozpočtová opatření - rok 2019 - RO23 - RO27
16. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Michal Boček 1977
16. 09. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. III/2371 v k.ú. Lužná u Rakovníka, v k.ú. Krušovice
16. 09. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III tříd na okrese Rakovník, z důvodu úplné uzavírky sil. č. III/2284 v k. ú. Hořesedly
16. 09. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 3. 10. 2019
16. 09. 2019 Exekutorský úřad Praha - Dražební vyhláška - Petr Pužman
13. 09. 2019 Záměr pronajmout "Radniční sklípek"
13. 09. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu - M. Hrebíčková
12. 09. 2019 Záměr pronajmout p. p. č. 3472 v k. ú. Rakovník
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/606 v úseku Rynholec-Vašírov
12. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Nad Nemocnicí, Rakovník
12. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Šafaříkova, S. K. Neumanna, Rakovník
12. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Dominik Štětka, Eva Toráčová
12. 09. 2019 Záměr prodat pozemky v k. ú. Hořesedly
11. 09. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Igor Brezáni
11. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Radek Říha, Radek Jirka
10. 09. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Kolešovice, Heřmanov, Zderaz
10. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Marek Pompa
10. 09. 2019 Informace o podání žádosti - Pavel Žmol
10. 09. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Radek Fišer
10. 09. 2019 Exekutorský úřad Praha - Dražební vyhláška + Usnesení o odročení - Jozef Fedák
09. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jiří Zaspal
09. 09. 2019 Exekutorský úřad Litoměřice - Dražební vyhláška - Dan Šídlo
09. 09. 2019 Exekutorský úřad Písek - Dražební vyhláška - Jindřich Kučera
06. 09. 2019 Vedoucí oddělení  - ochrana přírody a krajiny na odboru životního prostředí MěÚ Rakovník
06. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jiří Fuchs
06. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Ján Bartoš
06. 09. 2019 Svolání 6. zasedání zastupitelstva města
05. 09. 2019 OOP - zrušení zákazu odběru povrchových vod na území ORP Rakovník
05. 09. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory a areálu Městské tržnice
05. 09. 2019 Záměr prodat pozemky pro výstavbu v obci Hořesedly
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - nábř. T. G. Masaryka, Rakovník
04. 09. 2019 Referent – účetní na ekonomickém odboru MěÚ Rakovník
04. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Marek Pompa
04. 09. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Účelová komunikace na pozemcích parc. č. 699/5, 699/7, 3079/1, 699/4 a 684/4 v k. ú. Lužná, okr. Rakovník
04. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných dle ustanovení lesního zákona - změna a doplnění
04. 09. 2019 Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách
03. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - MUDr. Šretterová
03. 09. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Svatopluk Knobloch
03. 09. 2019 Informace o podání žádosti - Radek Fišer
03. 09. 2019 Informace o podání žádosti - Igor Brezáni
03. 09. 2019 Exekutorský úřad Brno - Dražební vyhláška - Miloš Somol
03. 09. 2019 VPS - Obec Kounov
02. 09. 2019 Referent - sociální pracovník oddělení sociální prevence odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
02. 09. 2019 Referent - kurátor pro děti a mládež - sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
02. 09. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek ZCHŽ rysa ostrovida a vlka obecného
30. 08. 2019 OOP-dočasné omezení užívání vody z vodovodu Křivoklát
30. 08. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Michaela Dudyová 1989,Miroslav Dudy 1990,Ernest Pohlodko 1969
30. 08. 2019 Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu "Chodníky Kolešovice"

XML