Město Rakovník

Okresní město
Okres Rakovník

http://mesto-rakovnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rakovník
Husovo náměstí 27
269 01 Rakovník

Datová schránka: qb9bqrd
E-mail: posta@murako.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Referent - kurátor pro děti a mládež - sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí
24. 05. 2019 Referent - sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí
24. 05. 2019 Petrovice - schválení kanalizačního řádu - oznámení o zahájení řízení
24. 05. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jakub Hakr, Dominik Štětka, Eva Toráčová
23. 05. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory
23. 05. 2019 Záměr pronajmout část p. p. č. 3856/1 v k. ú. Rakovník
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dukelských hrdinů, Rakovník
23. 05. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Čistá
23. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Irena Seitz
22. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo náměstí, Rakovník
22. 05. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jaroslav Šerhaut
22. 05. 2019 Informace o podání žádosti - manželé Jankovští
22. 05. 2019 Informace o podání žádosti - manžele Rabasovi
22. 05. 2019 Informace o podání žádosti - Pavel Opat
22. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 11. 6. 2019
21. 05. 2019 Schválená rozpočtová opatření - rok 2019 - RO8 - RO11
21. 05. 2019 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Prodloužení platnosti stavebního povolení - Příjezdová komunikace k pískovně v k.ú. Chrášťany SO 102 - Oprava polní cesty
20. 05. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Marek Horník
20. 05. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Roztoky
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška o vydání Územního plánu Karlova Ves
20. 05. 2019 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - Kristýna Perezová
17. 05. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Nové Strašecí
17. 05. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Svatopluk Knobloch
17. 05. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Městečko u Rakovníka
17. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 5. 6. 2019
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíh - Husovo náměstí v Rakovníku od čp. 31 do čp. 27
16. 05. 2019 Přehled telefonních čísel volebních okrsků POÚ Rakovník
16. 05. 2019 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou stavební povolení - Komunikace na p.č. 8/1 a 8/5 v k.ú. Svojetín
16. 05. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Oznámení o výběrovém řízení - Prodej nemovitého majetku v k. ú. Lužná u Rakovníka
16. 05. 2019 Exekutorský úřad Praha - Dražební vyhláška - Otakar Kholl
16. 05. 2019 Oznámení o výsledku - Nová přípojka NN - aquapark Rakovník
16. 05. 2019 Výsledek veřejné zakázky "Vytvoření 2 virtuálních strojů a nákup software"
16. 05. 2019 VZ - Vytvoření virtuálního stroje a nákup softwaru
15. 05. 2019 Rozhodnutí - Vratná studna - odběr podzemní vody pro budoucí rekreační objekt Hracholusky
15. 05. 2019 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu - Křivoklát
15. 05. 2019 Návrh OOP ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Řeřichy v části Nový Dvůr u Řeřich
14. 05. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Patrik Born, Michal Boček
14. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 3. 6. 2019
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/606 (ul. Palackého) a místních komunikacích (ul. Komenského náměstí, Čsl. armády, Vítězslava Hálka) ve městě Nové Strašecí, z důvodu konání kulturní akce Zázraky vína 2019
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Krupá
13. 05. 2019 Referent – stavební řád na odboru výstavby a investic
13. 05. 2019 Pronájem bytu č. 2, Pražská 7, Rakovník
13. 05. 2019 Informace o podání žádosti - Pavel Raban
13. 05. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Marek Pompa, Zdeněk Šnejdar, Jakub Andrlík
13. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 28. 5. 2019
13. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 29. 5. 2019
13. 05. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška - Tomáš Vrátný, MAX Printing Factory s.r.o.
13. 05. 2019 Zeměměřičský úřad Praha - Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019
10. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Ondřej Mazura
10. 05. 2019 Informace o podání žádosti -Iveta Karhánková

XML