Město Rakovník

Okresní město
Okres Rakovník

http://mesto-rakovnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rakovník
Husovo náměstí 27
269 01 Rakovník

Datová schránka: qb9bqrd
E-mail: posta@murako.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 11. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Křivoklát
21. 11. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II. a III. třídy na okrese Rakovník
21. 11. 2019 Výzva vyjádření k podanému odvolání
21. 11. 2019 Oznámení zahájení stavebního řízení - RPS Rakovník, sídliště Bendovka, III. a IV. etapa
21. 11. 2019 Usnesení zánik funkce opatrovníka pro účastníka vyvlastňovacího řízení Václava Klouba
20. 11. 2019 Všetaty - rekonstrukce vodovodu - prodloužení platnosti stavebního povolení - oznámení
19. 11. 2019 Rozhodnutí společné územní a stavební povolení - Stavební úpravy v ul. Okružní Nové Strašecí, SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, SO 301 Odvodnění, SO 401 Veřejné osvětlení
19. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - A. Krobová
18. 11. 2019 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému úst. jednání Slabce bazén s zimní zahradou
15. 11. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Ernest Pohlodko
15. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Spalova, Rakovník
14. 11. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/2065 ve městě Jesenice a v obci Krty, na silnici č. II/206 v obci Žďár, z důvodu vedení objízdné trasy při úplné uzavírce silnice č. III/2264 a III/2063 v obci Blatno (Ústecký kra
14. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Nádražní, Tyršova a Na Sekyře, Rakovník
13. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo náměstí - jih, Rakovník
13. 11. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd na okrese Rakovník a na místních komunikacích ve městě Rakovník, z důvodu úplné uzavírky silnice č. II/227, ulice Dukelských hrdinů v Rakovníku
13. 11. 2019 Informace o podání žádosti - Roman Coufal a Eva Kvapilová
13. 11. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - ANEXIA s.r.o.
12. 11. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/233 v obci Panoší Újezd
12. 11. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu - K. Slabý
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - změna č. 1 Územního plánu Senomaty
08. 11. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Lubná
08. 11. 2019 Informace o podání žádosti - Ing. Jana Hlásková
08. 11. 2019 Informace o podání žádosti - Radek Kinšt
08. 11. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Tereza Pušová
08. 11. 2019 Informace o podání žádosti - ANEXIA, s.r.o.
08. 11. 2019 Exekutorský úřad Praha - Veřejná dražební vyhláška - Intras, s.r.o. v likvidaci, Lenka Firlejová
08. 11. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Nový Dům
07. 11. 2019 Záměr vložit pozemky do VSOR
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - Oráčov kanalizace a ČOV 400 EO
07. 11. 2019 Exekutorský úřad Praha - Dražební vyhláška - Petr Pužman
06. 11. 2019 Referent – stavební řád na odboru výstavby a investic
06. 11. 2019 Referent – silničního hospodářství na odboru dopravy
06. 11. 2019 Záměr prodat pozemky pro výstavbu v obci Hořesedly
06. 11. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory a areálu Městské tržnice
06. 11. 2019 Záměr pronajmout "Radniční sklípek"
06. 11. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Marcel Bouma
06. 11. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - manželé Veselí
06. 11. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Michal Toroni
06. 11. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Barbora Novobilská
06. 11. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Ing. Martin Stanke
05. 11. 2019 Záměr prodat část p. p. č. 2440/3 v k. ú. Rakovník
05. 11. 2019 Záměr prodat p. p. č. 3472 v k. ú. Rakovník
05. 11. 2019 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Dokument "Usnesení - Ustanoven..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Dokument "Usnesení - Ustanoven..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Dokument "Usnesení - Ustanoven..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/227 v Rakovníku, z důvodu částečné uzavírky silnice č. II/227, ulice Dukelských hrdinů v Rakovníku
04. 11. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy na místní komunikaci v ulici Křivoklátská před čp. 491 v Novém Strašecí
04. 11. 2019 Dokument "Usnesení - Ustanovení..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Dokument "Usnesení - Ustanovení..." již není dostupný.

XML