Město Rakovník

Okresní město
Okres Rakovník

http://mesto-rakovnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rakovník
Husovo náměstí 27
269 01 Rakovník

Datová schránka: qb9bqrd
E-mail: posta@murako.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Iva Bidrmanová
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - RAKO - LUPKY, spol. s r.o. - Změna (zmenšení) dobývacího prostoru Lubná II
17. 01. 2019 Svolání 3. zasedání zastupitelstva města
17. 01. 2019 Záměr města Rakovníka prodat bytovou jednotku č. 2531/16
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Karel Dominik
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Daniel Slabyhoud
17. 01. 2019 Vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Na Spravedlnosti - ZTV pro výstavbu RD - oznámení
17. 01. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Rynholec
17. 01. 2019 Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu - V Jamce, Rakovník
17. 01. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Robert Žyla, Simona Žižková
16. 01. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Tomáš Zelenka, Josef Zoul, Milan Zíka, Markéta Zíková
16. 01. 2019 Exekutorský úřad Praha - Dražební vyhláška - Jaroslav Havlík 79, Jaroslav Havlík 55
15. 01. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení - 1. Tomáš Vrátný, 2. MAX Printing Factory, s.r.o.
14. 01. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Rakovník
14. 01. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jakub Zahradník, František Zářický, Jiří Zaspal, Jiří Zdvihal
14. 01. 2019 Prodloužení platnosti stavebního povolení - Nové Strašecí dostavba kanalizace Fortna
14. 01. 2019 Záměr Středočeského kraje bezúplatně převést pozemky do vlastnictví města Rakovník
11. 01. 2019 Informace o podání žádosti - Ing. Roman Valuš
11. 01. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Nesuchyně
11. 01. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Václav Schmoranz
11. 01. 2019 Informace o podání žádosti - Radim Knor
10. 01. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Radim Knor
10. 01. 2019 Referent - právník v kanceláři tajemníka úřadu
10. 01. 2019 Rozhodnutí - odběr podzemní vody a vrtaná studna v k. ú. Karlova Ves
09. 01. 2019 Informace o podání žádosti - Roman Říčař
09. 01. 2019 Informace o podání žádosti - Arnošt Smutný
09. 01. 2019 OOP - odvolání zákazu odběru povrchových vod
09. 01. 2019 Výzva k odstranění vraku Ford Fiesta
09. 01. 2019 Exekutorský úřad Tachov - Dražební vyhláška - Marek Košulič
09. 01. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška (277) - 1.Tomáš Vrátný, 2. MAX Printing Factory, s.r.o.
09. 01. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška (275) - 1. Tomáš Vrátný, 2. MAX Printing Factory, s.r.o.
09. 01. 2019 Referent - stavební řád na odboru výstavby a investic
09. 01. 2019 Referent - registru řidičů na odboru dopravy
09. 01. 2019 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - stavební povolení - Řevničov, oprava povrchu místní komunikace - ul. Nová Dráha
09. 01. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - obnova NN Olešná
09. 01. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Ondřej Blaheta
09. 01. 2019 Informace o podání žádosti - manželé Cihelkovi
09. 01. 2019 Informace o podání žádosti - Veronika Velková
08. 01. 2019 Informace o podání žádosti - Pavel Kryka
08. 01. 2019 Schválená rozpočtová opatření RO36 - RO39
08. 01. 2019 Záměr pronajmout část p. p. č. 3386/2 v k.ú. Rakovník
07. 01. 2019 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - Komunikace a parkoviště u kynologického areálu, Rakovník
07. 01. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Petr Pěchoušek
07. 01. 2019 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti Rakovník - Schválený schodkový rozpočet na rok 2019
04. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Milan Kubík
04. 01. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Libuše Pittnerová
03. 01. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Lužná a v k. ú. Krušovice
03. 01. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Eva Hlavová
03. 01. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - STATIBA s.r,o.
03. 01. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Lukáš Folk

XML