Město Rakovník

Okresní město
Okres Rakovník

http://mesto-rakovnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rakovník
Husovo náměstí 27
269 01 Rakovník

Datová schránka: qb9bqrd
E-mail: posta@murako.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Michal Horňák
22. 03. 2019 Oznámení výsledku veřejné zakázky "Vybavení dvou místností kancelářským nábytkem"
21. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na silnicích č. III/2378, III/23739, III/22922, III/22921, III/23710 na okrese Rakovník
21. 03. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Roman Maleček
21. 03. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Petr Chudáček
21. 03. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 9. 4. 2019
21. 03. 2019 Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti Rakovník - Návrh závěrečného účtu 2018
21. 03. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Zbečno
20. 03. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Andrej Hanko, Daniel Hůrka, Martin Homr, Petr Justín, Jadwiga Jiráčková
20. 03. 2019 Výzva k odstranění autovraku vozidla zn. Mercedes
20. 03. 2019 Záměr pronajmout "Radniční sklípek"
19. 03. 2019 Referent – územní plánování na oddělení – úřad územního plánování a regionálního rozvoje odboru výstavby a investic
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Vrtaná studna pro odběr podzemní vody pro budoucí rekreační objekt Hracholusky
19. 03. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Klára Fišerová, Alena Fejtková, Jiří Gebhart
19. 03. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Oznámení o řízení ve věci schválení aktualizace bezpečnostní zprávy - revize č. 26 objektu závod Procter & Gamble-Rakona, s.r.o.
19. 03. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Krupá
19. 03. 2019 Informace o podání žádosti - Jiří Pech a Tereza Prátová
19. 03. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Dušan Koleník
19. 03. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - manželé Jirmanovi
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Zavidov
18. 03. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Luděk Brabec, Tomáš Vašina
18. 03. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2. 4. 2019, 07 - 19 hod
18. 03. 2019 ČEZ Distribuce, a. s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2. 4. 2019, 09 - 15 hod
18. 03. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška (484) - Tomáš Vrátný
18. 03. 2019 Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška (485) - Tomáš Vrátný
18. 03. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2
18. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Aukční vyhláška - Bazén zn. Marimex
18. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Aukční vyhláška - Rotační benzínová sekačka
18. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Aukční vyhláška - Konferenční stolek TOLEDO
15. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha - Usnesení - Jaroslav Havlík
14. 03. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - OZ stavby s.r.o.
14. 03. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Michaela Dudyová, Miroslav Dudy
14. 03. 2019 Vyhlášení odchylného postupu pro kormorána velkého
14. 03. 2019 Oznámení o výsledku - "Výměna střešní krytiny radnice Husovo nám. 29 a 30 v Rakovníku"
13. 03. 2019 Záměr prodat p. p. č. 632/1 a 632/10 v k. ú. Rakovník
13. 03. 2019 Prodloužení platnosti stavebního povolení - Komunikace ke kynologickému areálu, Rakovník
13. 03. 2019 Oznámení o výsledku veřejné zakázky - "Výběr poskytovatele mobilních služeb elektronických komunikací"
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Lubná
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Lubná
12. 03. 2019 Zbečno - kanalizace a napojení na ČOV, sdělení účastníkům řízení
12. 03. 2019 Informace o podání žádosti - Petr Chudáček
12. 03. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Martin Šefrhans a Aneta Horová
12. 03. 2019 Oprava Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Poštovní, Na Sekyře, Rakovník
12. 03. 2019 Revitalizace školního dvora 1. ZŠ Rakovník - I. etapa, Martinovského 153, Rakovník
12. 03. 2019 Oznámení o výsledku - Stavební úpravy turistické ubytovny ve Skryjích nad Berounkou
12. 03. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení stavebního řízení - Třtice, rekonstrukce MK "za hřbitovem"
12. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Poštovní, Na Sekyře, Rakovník
12. 03. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - David Jiruš
12. 03. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Martin Lipecký, Ján Bartoš
12. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Aukční vyhláška - Relaxační lehátko MIAMI

XML