Město Kožlany

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://kozlany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kožlany
Pražská 135
331 44 Kožlany

Datová schránka: ffjbrih
E-mail: kozlany@iol.cz, starosta@kozlany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (uzavření Kralovické ul., Kožlany)
13. 01. 2020 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky Kralovické ul., Kožlany
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Robstav, Kralovická ul.)
06. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Robstav)
20. 12. 2019 Rozhodnutí o návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kožlany a navazující část k.ú. Kralovice u Rakovníka, k.ú. Hradecko, k.ú. Černíkovice u Dřevce a k.ú. Hedčany
18. 12. 2019 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva ze dne 11.12.2019
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ( GredServices s.r.o.)
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Vodárna Plzeň)
13. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (STREICHER s.r.o.)
13. 12. 2019 Vodárenská a kanalizační, a.s. - Oznámení o ceně vodného a stočného od 01.01.2020
12. 12. 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany včetně střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021, 2022
09. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 18918/19-MZE-16212
03. 12. 2019 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva města Kožlany
03. 12. 2019 Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Bohy
03. 12. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 260 Kožlany
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových komunikacích veřejně přístupných
03. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
25. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
25. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021, 2022
05. 11. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - KOŽLANY, DŘEVEC
31. 10. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 260 Kožlany
25. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
11. 10. 2019 Informace k úplné uzavírce komunikace V Ouvoze, Kožlany
08. 10. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - HODYNĚ, BUČEK
02. 10. 2019 Záměr pachtu zemědělských pozemků v k.ú. Buček
02. 10. 2019 Záměr pachtu zemědělských pozemků v k.ú.Hedčany
01. 10. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 260 Kožlany
30. 09. 2019 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kožlany a navazující část k.ú. Kralovice u Rakovníka, k.ú. Hradecko, Černíkovice u Dřevce, Hedčany a POZVÁNKA na závěrečné jednání
26. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (V Ouvoze, Kožlany)
18. 09. 2019 Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva ze dne 11.09.2019
18. 09. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - KOŽLANY
18. 09. 2019 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
17. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 09. 2019 Záměr změny nájemní smlouvy a pronájmu pozemků v k.ú. Hodyně a Buček
11. 09. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 260 Kožlany
09. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
05. 09. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - DŘEVEC
02. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - DOPLNĚNÍ opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
29. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
26. 08. 2019 Prodej pozemku v k.ú. Kožlany
22. 08. 2019 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města Kožlany
22. 08. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 260 Kožlany
22. 08. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku
26. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
25. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - KOŽLANY

XML