Město Kožlany

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://kozlany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kožlany
Pražská 135
331 44 Kožlany

Datová schránka: ffjbrih
E-mail: kozlany@iol.cz, starosta@kozlany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 08. 2019 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města Kožlany
22. 08. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 260 Kožlany
22. 08. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku
26. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
25. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - KOŽLANY
24. 07. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor
03. 07. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor
20. 06. 2019 Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva ze dne 12.06.2019
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (silnice č. I/27)
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci I/27
14. 06. 2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka KoPÚ Kožlany
14. 06. 2019 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
07. 06. 2019 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města Kožlany
05. 06. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor Kožlany
05. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Hodyně u Dřevce
03. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
27. 05. 2019 Výsledek hlasování za územní celek Kožlany
27. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně příloh
23. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - KOŽLANY
23. 05. 2019 Vodárna Plzeň, a.s. - Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018
14. 05. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor Kožlany
14. 05. 2019 Informace pro vlastníky lesů o nutnosti soustavného a účelného provádění zásahů proti kůrovci
02. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 podle cenových předpisů pro vodné a stočné
29. 04. 2019 Výzva k podání cenové nabídky - stavební úpravy objektu č.p. 8 Hodyně
29. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
26. 04. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor Kožlany
26. 04. 2019 Finanční úřad pro Plzeňský kraj - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu o stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2019.
15. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
09. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obvodu města Kožlany
05. 04. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor Kožlany
04. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
04. 04. 2019 Informace o novém portálu určeném drobným vlastníkům lesů
29. 03. 2019 VPS č. 3/2019 Tělovýchovná jednota Kožlany
29. 03. 2019 VPS na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na rok 2019
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 03. 2019 Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva ze dne 13.03.2019
19. 03. 2019 D-K zemědělská, a.s. - Hlášení o použití přípravku pro ochranu rostlin
18. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem Kralovice a městem Kožlany
14. 03. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor Kožlany
08. 03. 2019 Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům
05. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
22. 02. 2019 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města Kožlany
22. 02. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor Kožlany
22. 02. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - V Ouvoze, Kožlany
11. 02. 2019 Rozhodnutí o povolení změny trhacích prací velkého rozsahu
29. 01. 2019 Záměr nakládání s pozemky v k.ú. Kožlany
29. 01. 2019 Záměr nakládání s pozemky v k.ú. Dřevec
29. 01. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor Kožlany
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o ukončení shormažďování podkladů ve správním řízení o povolení změny trhacích prací v lomu Kožlany

XML