Obec Blatce

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://blatce.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Blatce
Blatce 79
472 01 Blatce

Datová schránka: vfab6y2
E-mail: blatce@blatce.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 06. 2021 Dobrovolný svazek obcí EKOD - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 [PDF 981kB]
30. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  [PDF 1,379kB]
30. 05. 2021 Výzva k převzetí nálezu [PDF 300kB]
30. 05. 2021 SOMK - Závěrečný účet 2020 [PDF 1,116kB]
08. 05. 2021 Závěrečný účet za rok 2020 - schválený  [PDF 4,512kB]
05. 05. 2021 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 3/2021 [PDF 444kB]
05. 05. 2021 Informace - odečet vodného [PDF 187kB]
27. 04. 2021 Veřejná vyhláška FÚ pro Liberecký kraj - zpřístupnění hromadného předpisu seznamu [PDF 500kB]
22. 04. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 29.4.2021 [PDF 308kB]
18. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 1,434kB]
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 1,313kB]
01. 04. 2021 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 2/2021 [PDF 648kB]
01. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 1 - 2021 [PDF 1,407kB]
26. 03. 2021 OZV 01-2021
26. 03. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – 2020 II. část
26. 03. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – 2020 I. část
26. 03. 2021 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 5/2020 [PDF 594kB]
26. 03. 2021 Návrh - Závěrečný účet za rok 2020  [PDF 4,330kB]
18. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,346kB]
18. 03. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 25.3.2021 [PDF 292kB]
05. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  [PDF 2,329kB]
28. 02. 2021 rozpočtové opatření č. 6-2020
24. 02. 2021 Územní plán - výkres základního členění území [PDF 2,341kB]
24. 02. 2021 Územní plán - hlavní výkres [PDF 4,610kB]
24. 02. 2021 Územní plán - výkres uspořádání krajiny [PDF 3,501kB]
24. 02. 2021 Územní plán - výkres vps opatření a asanací [PDF 2,335kB]
24. 02. 2021 Územní plán - koordinační výkres [PDF 23,632kB]
24. 02. 2021 Územní plán - textová část územního plánu [PDF 398kB]
21. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 [PDF 1,263kB]
21. 02. 2021 Pravidla pro poskytování finančních příspěvků, věcných darů a občerstvení  [PDF 953kB]
21. 02. 2021 OZV 1/2021 - o místním poplatku z pobytu [PDF 1,679kB]
19. 02. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - 1. část [PDF 2,274kB]
19. 02. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - 2. část [PDF 3,949kB]
19. 02. 2021 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 1/2021 [PDF 603kB]
13. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 1. část [PDF 1,536kB]
13. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci -2. část [PDF 293kB]
08. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Blatce formou opatření obecné povahy č. 1/2021 [PDF 453kB]
04. 02. 2021 Nabídka pozemků k pronájmu - Česká republika - Státní pozemkový úřad [PDF 1,316kB]
02. 02. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 11.2.2021 [PDF 96kB]
28. 01. 2021 Závěrečný účet 2019 – Blatce I.část
28. 01. 2021 Závěrečný účet 2019 – Blatce II.část
28. 01. 2021 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 6/2020 [PDF 567kB]
28. 01. 2021 Směrnice o inventarizaci - 1/2011 [PDF 3,320kB]
27. 01. 2021 Oznámení - OMEXON GA Energo, s.r.o. [PDF 443kB]
25. 01. 2021 Informace - I. etapa opravy místní komunikace Blatce [PDF 185kB]
17. 01. 2021 Oznámení - Dobrovolný svazek obcí EKOD [PDF 274kB]
17. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 6-2020 [PDF 1,093kB]
17. 01. 2021 Oznámení - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 286kB]
15. 01. 2021 Informace o odpadovém hospodářství v roce 2021 [PDF 1,670kB]
14. 01. 2021 Schválený rozpočet DSO EKOD na rok 2021 [PDF 479kB]

XML