Město Mýto

Město, městys, obec, MČ
Okres Rokycany

http://mestomyto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mýto
Náměstí 109
338 05 Mýto

Datová schránka: us5bcm2
E-mail: info@mestomyto.cz, starosta@mestomyto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2020 1. žádost o poskytnutí informace 2020 - investiční projekty města
20. 02. 2020 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti Jan Kubinec
19. 02. 2020 Dodatek ke smlouvě Lesospol
30. 01. 2020 VV - územní rozhodnutí o umístění stavby MeRo/8824/OST/19
29. 01. 2020 VV - oznámení o zahájení pokračování řízení MeRo/6376/OD
24. 01. 2020 Pozvánka na jednání valných hromad honebních společenstev Mýto - sever a jih
15. 01. 2020 ČSÚ výběrové šetření v domácnostech
15. 01. 2020 VV opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací MeRo/1672/OD/20
03. 01. 2020 Platební údaje pro bezhotovostní platby
03. 01. 2020 Termíny svozu odpadů Mýto a Kařízek v roce 2020
03. 01. 2020 Termíny sběrného místa v roce 2020 pro občany Mýta a Kařízku
03. 01. 2020 Přehled místních poplatků v roce 2020 a jejich splatnosti
03. 01. 2020 Přehled zpoplatněných služeb
02. 01. 2020 Schválený rozpočet DSO Horní Berounka na rok 2020
30. 12. 2019 Rozpočet 2019 změny č.3
30. 12. 2019 Rozpočet 2020
30. 12. 2019 6. žádost o poskytnutí informace - zahájení stavebního řízení
30. 12. 2019 Usnesení městského zastupitelstva ze dne 16.12.2019
20. 12. 2019 VV - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MeRo/15636/OD/19 Bra
19. 12. 2019 OZV 1/2019, o místním poplatku ze psů
19. 12. 2019 OZV 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 12. 2019 OZV 3/2019, o místním poplatku ze vstupného
19. 12. 2019 OZV 4/2019, o místním poplatku z pobytu
19. 12. 2019 OZV 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 12. 2019 Výběrové řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí
18. 12. 2019 Možnosti plateb bankovní kartou
09. 12. 2019 VV opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212
09. 12. 2019 Příloha č.1 k VV opatření obecné povahy
02. 12. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Mýto
29. 11. 2019 Záměr koupě pozemků 913/202 a 913/203
28. 11. 2019 Pozvánka na sněm DSO Horní Berounka
20. 11. 2019 Návrh rozpočtu DSO HBPK na rok 2020
19. 11. 2019 VV oznámení zahájení územního řízení Cheznovice, RO, E33, KNN (IV-12-0014188) - Becková
12. 11. 2019 Rozpočet 2019 změny č.2
12. 11. 2019 Uznesení městského zastupitelstva ze dne 21.10.2019
07. 11. 2019 Bezúplatný převod pozemků od Plzeňského kraje
06. 11. 2019 Záměr odprodeje pozemků v rámci majetového vypořádání související se stavbou D5
06. 11. 2019 Dokument "VV - rozhodnutí schvá..." již není dostupný.
25. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Komplexní pozemkové úpravy v KÚ Cheznovice - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
21. 10. 2019 Záměr prodeje části pozemku 3885/1
08. 10. 2019 Zveřejnění záměru vznuiku věcného břemene p.č. 3885/1
08. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ZŠ Mýto
02. 10. 2019 Pozvánka na zasedání městského zastupitelstva
27. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva MP Mýto - Cekov
27. 09. 2019 Dokument "VV - oznámení o zaháj..." již není dostupný.
27. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 064..." již není dostupný.
26. 09. 2019 VV stavební povolení na stavbu II/605 - Mýto
19. 09. 2019 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18. 09. 2019 Záměr prodeje pozemku p. č. 3223/2
13. 09. 2019 Komplexní pozemkové úpravy Cheznovice - žádost o vyložení Soupisů nároků

XML