Město Pyšely

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://pysely.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pyšely
nám. T. G. Masaryka 4
251 67 Pyšely

Datová schránka: pctbp8u
E-mail: urad@pysely.cz, epodatelna@pysely.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2024 Změna č. 1 ÚP Čerčan a ÚP Čerčan - úplné znění po změně č. 1
17. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
14. 05. 2024 Vodovodní přivaděč Jericho - rozpočet
09. 05. 2024 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
09. 05. 2024 Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
02. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
02. 05. 2024 Zveřejnění záměru - záměr prodat
30. 04. 2024 Závěrečný účet za rok 2023 - BENE-BUS
30. 04. 2024 Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 a skutečnost 2023
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
22. 04. 2024 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Pyšely dne 29.4.2024
18. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17. 04. 2024 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
17. 04. 2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4. do 7.6.2024
15. 04. 2024 Rozpočet 2024 - Vodovodní přivaděč Javorník
15. 04. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2024 - Vodovodní přivaděč Javorník
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Dań z nemovitých věcí na rok 2024 -nahlížení
12. 04. 2024 Opatření obecné povahy č.1/2024 - vlk obecný
12. 04. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 22.4.- 20.5.2024
09. 04. 2024 Přehled termínů a lhůt pro volby do Evropského parlamentu
09. 04. 2024 Žádost o vydání voličského průkazu
09. 04. 2024 Plná moc k převzetí voličského průkazu
09. 04. 2024 Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis - přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu pro volby do EP stálého seznamu voličů
09. 04. 2024 Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů
27. 03. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 6.4 - 7.4.2024
26. 03. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
21. 03. 2024 Zveřejnění záměru - záměr prodat
19. 03. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zaječice
13. 03. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
08. 03. 2024 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024
04. 03. 2024 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 11.3.2024
27. 02. 2024 Územní rozhodnutí - Pyšely - 2xkVN TR Pyšely
21. 02. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
21. 02. 2024 Oznámení o konání veřejného projednávání o návrhu změny č. 2 územního plánu Pětihosty
19. 02. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023
19. 02. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023 - excel
31. 01. 2024 Zveřejnění záměru - směna pozemku
31. 01. 2024 Zveřejnění záměru - směna pozemku
23. 01. 2024 Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky za rok 2023
23. 01. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2023
22. 01. 2024 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Pyšely dne 29. 1. 2024
21. 12. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - vlk obecný
20. 12. 2023 Zveřejnění záměru - záměr prodat
20. 12. 2023 Zveřejnění záměru - záměr prodat
19. 12. 2023 Schválený rozpočet na rok 2024
19. 12. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027
19. 12. 2023 Schválené rozpočtové opatření 3/2023
19. 12. 2023 Ceny vodného a stočného pro rok 2024
13. 12. 2023 Dokument "Dražební vyhlášky o k..." již není dostupný.
11. 12. 2023 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Pyšely dne 18.12.2023

XML