Obec Litostrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://obeclitostrov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Litostrov
Litostrov 59
664 83 Litostrov

Datová schránka: igqj2n6
E-mail: obec.litostrov@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 32020
21. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 32020
21. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 2020
18. 09. 2020 usnesení ze čtvrtého zasedání zastupitelstva obce Litostrov.jpg
17. 09. 2020 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
17. 09. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Litostrov - úvodní jednání
09. 09. 2020 Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení Vlády ČR k fungování úřadů
02. 09. 2020 Svolání veřejného zasedání obce
27. 08. 2020 Jmenování  zapisovatele okrskové volební komise
26. 08. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Litostrov – pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků
18. 08. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání
18. 08. 2020 Obecní úřad Litostrov poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků
05. 08. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Litostrov - úvodní jednání
02. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
09. 07. 2020 Závěrečný účet obce Litostrov za rok 2019
02. 07. 2020 |Komplexní pozemkové üpravy v katastrálním üzemí Litostrov
01. 07. 2020 Výpis usnesení ze třetího zasedání zastupitelstva obce Litostrov konaného dne 24.6.2020 v 18:00 hod.
23. 06. 2020 Rozpočtové opatření č.22020
23. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 12020
18. 06. 2020 Svolání veřejného zasedání obce 24.6 v 18:00
18. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE
18. 06. 2020 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
07. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Domašovsko za rok 2019
01. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Litostrov za rok 2019
27. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Domašovsko za rok 2019
27. 05. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Litostrov - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
21. 05. 2020 Navrh Zaverecneho uctu 2019
21. 05. 2020 Dokument "KÚ JMK Veřejná vyhláš..." již není dostupný.
14. 05. 2020 Dokument "Oznámení veřejného pr..." již není dostupný.
07. 05. 2020 Výpis s usnesení z druhého zasedání zastupitelstva
27. 04. 2020 Výpis s usnesení z prvního zasedání zastupitelstva
20. 04. 2020 Druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce Litostrov - nový termín!
17. 04. 2020 druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce Litostrov
02. 04. 2020 Rozhodnutí hejtmana JMK
02. 04. 2020 Usnesení vlády 109-112
02. 04. 2020 Usnesení vlády č,265
02. 04. 2020 Usnesení vlády 122-128
02. 04. 2020 Sbírka zákonů č.47, 48
02. 04. 2020 Sbírka zákonů č.51
02. 04. 2020 Sbírka zák. č.52
17. 03. 2020 Mimořádné opatřčení - dočasná ochrana vnitřních hranic České republiky
17. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
17. 03. 2020 Opatření obecné povahy
17. 03. 2020 83. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
17. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky 84-90
17. 03. 2020 Místa určená k  překračování vnitřních hranic České republiky
17. 03. 2020 Městský úřad Rosice - Krizové opatření starosty č. 1/2020,
13. 03. 2020 VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19
13. 03. 2020 Vyhlášená opatření na základě usnesení vlády o krizovém stavu
10. 03. 2020 M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í

XML