Obec Podbořanský Rohozec

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://www.prohozec.snadno.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Podbořanský Rohozec
Podbořanský Rohozec 6
441 01 Podbořanský Rohozec

Datová schránka: 8bfjdri
E-mail: ou.p.rohozec@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 Svazek obcí Podbořansko - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
07. 10. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště I
07. 10. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II
23. 09. 2019 Informace o zveřejnění rozpočtové změny č. 4/2019
23. 09. 2019 Rozpočtová změna č.4/2019
19. 09. 2019 upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
04. 09. 2019 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva
02. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška -zalesňování
20. 08. 2019 Seznam nemovitostí - nedostatečně identifikovaný vlastník k 1.8.2019
20. 08. 2019 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ...
05. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště I, pozvánka na úvodní jednání
05. 08. 2019 Čipování psů - povinné od 1.1.2020
05. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú.Podbořanský Rohozec u HradištěII ,pozvánka na úvodní jednání
11. 07. 2019 Opatření obecné povahy při nedostatku vody veřejnou vyhláškou
08. 07. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
08. 07. 2019 Rozpočtové opatření č.3/2019
24. 06. 2019 Informace o zveřejnění rozpočtové změny č. 3/2019
24. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.3/2019
20. 06. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
19. 06. 2019 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště I
19. 06. 2019 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II
13. 06. 2019 Záměr č.2/2019 - prodej části pozemku
13. 06. 2019 Zápi z 4.zasedání zastupitelstva
05. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
05. 06. 2019 Informace o zveřejnění rozpočtové změny č.2
05. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020-2024
05. 06. 2019 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018
05. 06. 2019 Kotlíková dotace 4.výzva
28. 05. 2019 Pozvánka na 4.zasedání zastupitelstva
23. 05. 2019 Informace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
23. 05. 2019 Příloha č.7 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2018
23. 05. 2019 Příloha č. 6 - výroční zpráva Skldka Vrbička
23. 05. 2019 Příloha č. 3 - Rozvaha
23. 05. 2019 Příloha č.4 - výkaz zisku a ztrát
23. 05. 2019 Příloha č. 2 - výkaz příloha
23. 05. 2019 Příloha č.1 - výkaz FIN 2-12
23. 05. 2019 Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce P.Rohozec za rok 2018
23. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
16. 05. 2019 Komplexní pozemnkové úpravy v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště I -oznámení o zrušení zjišťování průběhu hranic pozemků
16. 05. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II - oznámení o zrušení zjišťování průběhu hranic pozemků
16. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 -SOP
14. 05. 2019 Komplexní pozemnkové úpravy v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II. - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
13. 05. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k-ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště I - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
30. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
27. 04. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
11. 04. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU - zápis do seznamu voličů EP
11. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
11. 04. 2019 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14.dubnu 2019
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

XML