Obec Oldřichov (Přerov)

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://oldrichovnamorave.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Oldřichov
Oldřichov 17
751 11 Oldřichov

Datová schránka: 8kdbizu
E-mail: ou.oldrichov@email.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r. 2019
16. 06. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.6.2020
09. 06. 2020 Seznámení s podklady rozhodnutí - ČEPS
26. 05. 2020 Výběrové řízení na místo ředitele/ky MŠ na Veselíčku
26. 05. 2020 Očkování psů v pondělí 1.6.2020
25. 05. 2020 Pozvánka na schůzku k novému mapování pozemků a staveb
20. 05. 2020 Rozvaha a VZZ r. 2019 DSO MB
20. 05. 2020 Nabídka pronájmu pozemků
20. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MB r.2019
20. 05. 2020 Příloha 2019 DSO Moravská Brána Příloha
20. 05. 2020 Výkaz FIN DSOMB r. 2019
20. 05. 2020 Výkaz zisku a ztráty DSO MB 2019
20. 05. 2020 Účetní výkazy DSO Moravská Brána r. 2019
20. 05. 2020 Seznámení s podklady rozhodnutí ČEPS -zdvojené vedení
16. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 8
16. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 9
16. 04. 2020 Návrh rozpočtu obce na r. 2020
16. 04. 2020 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 Vyhláška 1/2020 o nakládání s odpady
16. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
16. 04. 2020 Svoz velkoobjemového odpadu 24.4.2020
16. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 10
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR - zákaz maloobchodního prodeje zboží a služeb
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - nařízení mimořádného opatření při epidemii
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR - zákaz volného pohybu osob
10. 03. 2020 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 Návrh závěrečného účtu MR Lipensko r. 2019
10. 03. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019 MR Lipensko
10. 03. 2020 Výkaz FIN r. 2019 MR Lipensko
10. 03. 2020 Rozvaha a VZZ r. 2019 mikroregion Lipensko
10. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu 2019 DSO Mor. brána
10. 03. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019 DSO Mor. brána
10. 03. 2020 Výkaz FIN r. 2019 - DSO Moravská brána
10. 03. 2020 Rozvaha a VZZ r. 2019 DSO Moravská Brána
10. 03. 2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
26. 02. 2020 Termín svozu velkoobjemového odpadu
26. 02. 2020 Svoz nebezpečného odpadu Svoz nebezpečného odpadu
26. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání
11. 02. 2020 Termíny svozu komunálního odpadu 2020
22. 01. 2020 Rozpočet obce na r. 2020
22. 01. 2020 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 Ceník vodného a stočného na r. 2020
17. 01. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 23.1.2020
06. 12. 2019 Návrh rozpočtu na r. 2020
06. 12. 2019 pozvánka na veřejné zasedání 10.12.2019
15. 11. 2019 Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za r. 2018 část 1
15. 11. 2019 Zpráva o výsledku hospodaření r. 2018
15. 11. 2019 Příloha k účetní závěrce r. 2018 část 2
15. 11. 2019 Příloha k účetní závěrce za r. 2018
15. 11. 2019 Výkaz FIN k 31.12.2018 část 2
15. 11. 2019 Výkaz FIN 2-12 N k 31.12.2018
15. 11. 2019 Výkaz zisku a ztráty za r. 2018
15. 11. 2019 Rozvaha k 31.12.2018

XML