Obec Oldřichov (Přerov)

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://oldrichovnamorave.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Oldřichov
Oldřichov 17
751 11 Oldřichov

Datová schránka: 8kdbizu
E-mail: ou.oldrichov@email.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
23. 05. 2023 Očkování proti vzteklině
12. 05. 2023 Nabídka pracovních pozic
12. 05. 2023 Konkurz na ředitele naší Základní školy Dolní Újezd a Mateřské školy Staměřice
11. 05. 2023 Oznámení vstupu na pozemky - „V403/803 – zdvojení vedení, úsek 1 (P.0439)“
09. 05. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 05. 2023 Kominický a topenářský servis
04. 05. 2023 Pozvánka na pietní akci k výročí osvobození 7.5. 2023
27. 04. 2023 Dovolená - MUDr. L. Kremzer, prakt lékař
20. 04. 2023 SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!
20. 04. 2023 SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU!
20. 04. 2023 Přednáška - Základy první pomoci
20. 04. 2023 Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška
17. 04. 2023 Hodová zábava v Oldřichově
06. 04. 2023 OLDŘICHOVSKÁ KNIHOBUDKA
04. 04. 2023 Rozpočtové opatření č.4/2023
29. 03. 2023 Dokument " Veřejná vyhláš..." již není dostupný.
27. 03. 2023 7_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOSM za rok 2022
27. 03. 2023 6_Výkaz zisku a ztráty - SOSM
27. 03. 2023 5_Rozvaha - SOSM
27. 03. 2023 4_Příloha - SOSM
27. 03. 2023 3_FIN - SOSM
27. 03. 2023 2_Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - SOSM
27. 03. 2023 1_Návrh rozpočtu rok 2023 SOSM
21. 03. 2023 Přednáška Jiřího Kolbaby - 19.4.2023
16. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oldřichov
15. 03. 2023 Schválený závěrečný účet obce za rok 2022
15. 03. 2023 VZZ 2022
15. 03. 2023 Rozpočtové opatření č.3
15. 03. 2023 Postřik řepky - Upozornění pro včelaře
12. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023
12. 03. 2023 Změna ordinační doby Mudr L. Kremzer
06. 03. 2023 Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov
06. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oldřichov
01. 03. 2023 Třídění jedlých olejů a tuků
27. 02. 2023 Výkaz zisku a ztráty 12-22 (1)
27. 02. 2023 Rozvaha 12-22
27. 02. 2023 Příloha 12-22
27. 02. 2023 FIN 2-12 12-22
27. 02. 2023 Zpráva o výsledku PH - PH na místě, zpráva DS - 2022
27. 02. 2023 Návrh závěrečného účtu DSO Moravská brána za rok 2022
26. 02. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichov - 2022
26. 02. 2023 VZZ 2022
26. 02. 2023 Rozvaha 2022
26. 02. 2023 Příloha 2022
26. 02. 2023 FIN 2022
26. 02. 2023 Inventarizační zpráva za rok 2022
26. 02. 2023 Návrh závěrečného účtu obce Oldřichov za rok 2022
26. 02. 2023 Rozpočtové opatření č.1/2023
23. 02. 2023 Lubomír Kremzer - změna ordinační doby dne 24.2.2023 z důvodu dovolené.

XML