Město Nymburk

Okresní město
Okres Nymburk

http://mesto-nymburk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk

Datová schránka: 86abcbd
E-mail: mail@meu-nbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 04.6.2019 od 7:00 do 15:00 hod. ulice Boleslavská třída, Za Žoskou
20. 05. 2019 Oznámení - aktualizace bezpečnostní právy DONAUCHEM s.r.o.
20. 05. 2019 Dočasná změna hodin pro veřejnost pošty Nymburk 3
20. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 28.května od 23:30 do 4:30 hod ulice Sportovní
17. 05. 2019 Oznámení - pracovní pozice strážník Městské policie Sadská
17. 05. 2019 Dražební vyhláška - Starý Josef, dne 4.6.2019 od 9:00 hod.
17. 05. 2019 Dražební vyhláška - Ing. Vokner Ladislav, dne 4.6.2019 ve 14:00 hod.
17. 05. 2019 Oznámení
17. 05. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Projekt na realizaci plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Karla Čapka Nymburk
15. 05. 2019 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Chodník podél komunikace Poděbradská a Hlouškova v Sadské
15. 05. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení
15. 05. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška
15. 05. 2019 Zápis a usnesení z 10. schůze Rady města Nymburk ze dne 9.05. 2019
14. 05. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
14. 05. 2019 Dražební vyhláška - Maceška Jaroslav, dne 29.5.2019 ve 13:00 hod.
13. 05. 2019 Územní rozhodnutí-REKO MS(NTL plynovody) Nymburk-ulice Dělnická, Zámečnická, Boleslavská, V Kolinii
13. 05. 2019 Text zprávy o uplatňování ÚP Rožďalovice - Změna územního plánu
13. 05. 2019 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Sadská, chodník Podskalí - Dr. Sokola
13. 05. 2019 Program 11.schůze RM dne 15.05.2019
13. 05. 2019 Rozhodnutí - Odvolání Aleše Renče do rozhodnutí Městského úřadu Nymburk
10. 05. 2019 Informace o konání akce Rock & Pop
10. 05. 2019 Výkres ke zprávě o uplatňování ÚP Rožďalovice
10. 05. 2019 Text zprávy o uplatňování ÚP Rožďalovice - Změna územního plánu
10. 05. 2019 Zpráva o uplatňování ÚP Rožďalovice
10. 05. 2019 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Sadská, chodník Podskalí - Dr. Sokola
09. 05. 2019 Byty, nemovitosti, volné kanceláře k pronajmutí
07. 05. 2019 Výběrová řízení - VŘ 9/2019 Referent Odboru sociálních věcí (agenda SPOD) - prodloužení termínu přijetí přihlášek
07. 05. 2019 výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu
07. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
07. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 09/2019
07. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 08/2019
07. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 06/2019
07. 05. 2019 Informace o dlouhodobém zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření
06. 05. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu,,Rock & Pop
06. 05. 2019 Dražební vyhláška - Petr Kratochvíl, dne 22.5.2019 v 11:00 hod.
03. 05. 2019 Program 10. schůze RM dne 9.5.2019
03. 05. 2019 Dražební vyhláška - Cermonová Magdalena, dne 22.52019 v 11:00 hod.
03. 05. 2019 Dražební vyhláška - Ing. Tichý Zbyněk, dne 22.5.2019 v 14:15 hod.
03. 05. 2019 Výběrová řízení - Referent odd.přestupkových agend OSČ MěÚ Nymburk - přestupky
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška - o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení s aukcí s rozvázací podmínkou
03. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
03. 05. 2019 Územní rozhodnutí-REKO MS(NTL plynovody) Nymburk-ulice Dělnická, Zámečnická, Boleslavská, V Kolinii
02. 05. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu
02. 05. 2019 Zahájení řízení
02. 05. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2018 -2028
02. 05. 2019 Kostomlaty nad Labem- obnova NN III. etapa -9.května
02. 05. 2019 Zápis a usnesení ze 9.schůze Rady města Nymburk ze dne 24.04. 2019
02. 05. 2019 Zápis a usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nymburk ze dne 17.04.2019

XML