Město Nymburk

Okresní město
Okres Nymburk

http://mesto-nymburk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk

Datová schránka: 86abcbd
E-mail: mail@meu-nbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 10. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 13.11.2020 od 7:20 do 15:00 Na Ostrově, Na Remanenci, Nymburk parc.č. 488 [24 kB/pdf]
29. 10. 2020 Dražební vyhláška - Procházková Soňa, dne 12.11.2020 ve 13:00 hod. [142 kB/pdf]
29. 10. 2020 Dražební vyhláška - Bureš Roman, dne 12.11.2020 v 10:30 hod. [343 kB/pdf]
27. 10. 2020 Změna hodin pro veřejnost - pošta Nymburk 1 [16 kB/pdf]
27. 10. 2020 Dražební vyhláška - Rajmanova dílna, s.r.o., 10.11.2020 v 10:00 hod. [293 kB/pdf]
27. 10. 2020 Dražební vyhláška - Šmerhová Simona, dne 5.11.2020 ve 13:00 hod [253 kB/pdf]
27. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1103 o přijetí krizového opatření, zakazuje maloobchodní prodej [247 kB/pdf]
27. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1102 o přijetí krizového opatření, zakazuje volný pohyb osob [232 kB/pdf]
27. 10. 2020 Zápis a usnesení z 22. schůze RM ze dne 21.10.2020 [215 kB/pdf]
26. 10. 2020 Mimořádné veterinární opatření [361 kB/pdf]
23. 10. 2020 Oznámení o možnosti vyzvednout písemnost pro Mrázová Michaela [27 kB/pdf]
22. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1080 ze dne 21.října 2020, o přijetí krizového opatření, ukládá omezení práce a osoního kontaktu [212 kB/pdf]
22. 10. 2020 Rozhodnutí - Vodovod pro obec Košík v k.ú. Košík, Doubravany, Sovolusky u Košíku a Tuchom [517 kB/pdf]
22. 10. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 06.11.2020 od 7:10 do 15:00 ulice Krajní, Ve Vilách [36 kB/pdf]
22. 10. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 06.11.2020 od 7:30 do 14:00 ulice U Závor [33 kB/pdf]
21. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1079 ze dne 21.října 2020, o přijetí krizového opatření, zakazuje maloobchodní prodej [240 kB/pdf]
21. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1078 ze dne 21.října 2020, o přijetí krizového opatření, zakazuje volný pohyb osob na území ČR [230 kB/pdf]
20. 10. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN-zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest [333 kB/pdf]
19. 10. 2020 Program 22. schůze Rady města Nymburk konané dne 21.10.2020 [80 kB/pdf]
16. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 19/2020 [190 kB/pdf]
16. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 25/2020 [190 kB/pdf]
16. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 23/2020 [184 kB/pdf]
16. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 22/2020 [289 kB/pdf]
16. 10. 2020 Informace o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření [177 kB/pdf]
16. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška města Nymburka č.8/2020, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálu ve městě Nymburce [977 kB/pdf]
15. 10. 2020 Dražební vyhláška - Fandelová Kristýna, 20. 10.2020 12:24 [103 kB/pdf]
14. 10. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 29.10.2020 od 07:30 do 19:30 ulice Ivana Olbrachta, Josefa Mánesa, Letců RAf [30 kB/pdf]
13. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1033 o přijetí krizového opatření, hejtmanům určení školských zařízení [55 kB/pdf]
13. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1029 o přijetí krizového opatření,poskytování sociálních služeb [66 kB/pdf]
13. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1028 o přijetí krizového opatření, poskytovatelé sociálních služeb [73 kB/pdf]
13. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1027 o přijetí krizového opatření,sociální služeby [73 kB/pdf]
13. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1026 o přijetí krizového opatření, sociální dávky [77 kB/pdf]
13. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1023 o přijetí krizového opatření, zdravotní služby [129 kB/pdf]
13. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1022 o přijetí krizového opatření,školy [93 kB/pdf]
13. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1021 o přijetí krizového opatření, hromadné akce [164 kB/pdf]
13. 10. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví-zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest [2098 kB/pdf]
13. 10. 2020 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Bělidlech [966 kB/pdf]
13. 10. 2020 Zápis a usnesení z 21. schůze RM ze dne 07.10.2020 [212 kB/pdf]
13. 10. 2020 Vodovod pro obec Seletice - zahájení řízení [445 kB/pdf]
13. 10. 2020 Byty, nemovitosti, nájem čp. 449 ZUŠ [181 kB/pdf]
13. 10. 2020 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu [596 kB/pdf]
13. 10. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu [689 kB/pdf]
12. 10. 2020 Nařízení KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020 - ruší se nařízení KHS Střed. kraje č.5/2020 a č.7/2020 [390 kB/pdf]
09. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 997 o přijetí krizového opatření, školy [123 kB/pdf]
09. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 996 o přijetí krizového opatření, zákaz hromadných akcí [160 kB/pdf]
09. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 995 o přijetí krizového opatření, zákaz hromadných akcí [161 kB/pdf]
09. 10. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 994 o přijetí krizového opatření, ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům opatření [140 kB/pdf]
09. 10. 2020 Rozhodnutí - společné povolení k vodním dílům [479 kB/pdf]
09. 10. 2020 Oznámení o projednávání zadání územního plánu [1254 kB/pdf]
08. 10. 2020 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Hroudách [297 kB/pdf]

XML