Město Nymburk

Okresní město
Okres Nymburk

http://mesto-nymburk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk

Datová schránka: 86abcbd
E-mail: mail@meu-nbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Dražební vyhláška - Roman Surmai, dne 3.4.2019 v 11:00 hod.
14. 03. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
14. 03. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Nymburk a Drahelice - blokové čištění
13. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 29.3.2019 od 9 do 13 hod.
12. 03. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
11. 03. 2019 Program 4.schůze RM dne 13.03. 2019
11. 03. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
11. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 04/2019
11. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 03/2019
11. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 58/2018
11. 03. 2019 Informace o dlouhodobém zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.,
08. 03. 2019 Program pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2019 z rozpočtu Města Nymburk - příspěvky na pronájem tělocvičen a sportovišť
08. 03. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
08. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 26.března od 7:00 - 12:00 ulice Dopravní, K Letišiti, Kolínská
07. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - Nymburk - Habeš, Palackého třída, Boleslavská třída, Kolínská, U Početky
07. 03. 2019 Výběrová řízení-ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Nymburk Komenského 589
06. 03. 2019 Zápis a usnesení z 3.schůze RM ze dne 27.02. 2019
06. 03. 2019 Snížení nosnosti mostu ev.č. 300-001, silnice č. II/330
05. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška města Nymburk č.1/2019, o nočním klidu
05. 03. 2019 Výběrová řízení - Referent oddělení přestupkových agend odboru správních činností Městského úřadu Nymburk-přestupky
05. 03. 2019 Výběrové řízení na pozici vrchní strážník Městské policie Nymburk
05. 03. 2019 Zahájení řízení
05. 03. 2019 Zahájení řízení
05. 03. 2019 REKO MS (NTL plynovody) Nymburk- ulice Dělnická, Zámečnická, Boleslavská, v Kolonii zahájení územního řízení
04. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 15.března od 7:00 - 15:00 ulice Kolínská
04. 03. 2019 Dražební vyhláška - Jiří Brodský, dne 20.3.2019 v 10.00 hod.
04. 03. 2019 Dražební vyhláška - Jaroslav Glatt, dne 20.3.2019 v 10.00 hod.
28. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
28. 02. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Nymburk Brigádnická, U Růžáku
26. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - B..." již není dostupný.
25. 02. 2019 Zápis a usnesení z 1. ZM ze dne 13.02.2019
25. 02. 2019 Program 3.schůze RM dne 27.02. 2019
22. 02. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
21. 02. 2019 Přechodná úprava provozu Na Rejdišti a tř. Palackého
21. 02. 2019 Výběrová řízení - Referent přestupkových agend OSČ MěÚ Nymburk - přestupky
21. 02. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí o koupi nemovitého majetku
21. 02. 2019 Výběrové řízení - referent oddělení investic a rozvoje - projektový manažer - město Milovice
20. 02. 2019 Veřejná vyhláška MÚP V Zahrádkách
19. 02. 2019 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 08.03.2019 - Drahelická, Kostomlátecká, Na Kopečku
19. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška opa..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Veřejná vyhláška - místní poplatky Pečky
19. 02. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
18. 02. 2019 Byty, nemovitosti, nájem ordinací a pozemku
18. 02. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení, veřejné osvětlení Budiměřice
15. 02. 2019 Územní plán - oznámení zprávy Košík
15. 02. 2019 Územní plán - zpráva Košík
15. 02. 2019 opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu ul. Drahelická, ul. Kostomlátecká
15. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
14. 02. 2019 Volné pracovní pozice - Pražská správa sociálního zabezpečení
14. 02. 2019 Výběrová řízení - Vedoucí oddělení dopravních činností Odboru správních činností

XML