Město Nymburk

Okresní město
Okres Nymburk

http://mesto-nymburk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk

Datová schránka: 86abcbd
E-mail: mail@meu-nbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 12. 2019 Nymburk, oznámení o přerušení dodávky pitné vody
12. 12. 2019 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Výstavba chodníku ul. Ronovská II.etapa, Všechlapy
12. 12. 2019 Rozhodnutí - kanalizace Křinec - napojení místních částí Mečíř, Bošín a Sovenice
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy
11. 12. 2019 Zápis a usnesení z 27.schůze Rady města Nymburk ze dne 4.12. 2019
11. 12. 2019 opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
10. 12. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
05. 12. 2019 Pozvánka na 7.zasedání Zastupitelstva města Nymburk 11.12. 2019
04. 12. 2019 Byty, nemovitosti, směna kanceláří v čp. 55
04. 12. 2019 Rozhodnutí ve spojeném územním a stavebním řízení - Nymburk - rekonstrukce chodníku a parkovacích stání ul. Tyršova
04. 12. 2019 Byty, nemovitosti, prodej parcely st. 93
04. 12. 2019 Zápis a usnesení z 26.schůze Rady města Nymburk ze dne 27.11. 2019
03. 12. 2019 opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
02. 12. 2019 Program 27. schůze Rady města Nymburk dne 4.12. 2019
02. 12. 2019 Veřejná vyhláška - jmeno / firma
29. 11. 2019 Rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu
28. 11. 2019 Výběrové řízení - účetní + mzdová/mzdový účetní - Nymburské kulturní centrum
28. 11. 2019 Zápis a usnesení z 25.schůze Rady města Nymburk ze dne 20.11. 2019
26. 11. 2019 opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
26. 11. 2019 Územní rozhodnutí veřejného osvětlení Jíkev
25. 11. 2019 Dražební vyhláška - dobrovolná elektronická dražba věcí nemovitých
25. 11. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci
25. 11. 2019 zahájení řízení - schválení kanalizačního řádu v obci Netřebice
25. 11. 2019 Program 26. schůze Rady města Nymburk dne 27.11. 2019
25. 11. 2019 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení-Nová lokalita Rožďalovice
22. 11. 2019 VŘ 22/2019- referent oddělení přestupkový agend Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk
22. 11. 2019 Rozhodnutí - Nymburk - Hrazení vodního toku Velkých Valů
22. 11. 2019 Oznámení - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání
21. 11. 2019 Aukční vyhláška
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - jmeno / firma
21. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 45/2019
21. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 44/2019
21. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 42/2019
21. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 40/2019
21. 11. 2019 Informace o dlouhodobém zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
18. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nymburka na období let 2021 - 2022
18. 11. 2019 Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů městem zřízených příspěvkových organizací na roky 2021 - 2022
18. 11. 2019 Návrh rozpočtu města Nymburka na rok 2020
18. 11. 2019 Program 25. schůze Rady města Nymburk dne 20.11. 2019
18. 11. 2019 Návrhy rozpočtů městem zřízených příspěvkových organizací na rok 2020
18. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - H..." již není dostupný.
15. 11. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
14. 11. 2019 Dokument "Územní rozhodnutí-Kos..." již není dostupný.
13. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
13. 11. 2019 opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu
13. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 21/2019 - OSPOD
12. 11. 2019 Zápis a usnesení z 24.schůze Rady města Nymburk ze dne 6.11. 2019
12. 11. 2019 Rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu
11. 11. 2019 Výběrové řízení - účetní + mzdová/mzdový účetní - Nymburské kulturní centrum

XML