Město Nymburk

Okresní město
Okres Nymburk

http://mesto-nymburk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk

Datová schránka: 86abcbd
E-mail: mail@meu-nbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 Výběrové řízení - samostatný/á referentˇ/ka odboru informatiky správce sítě město Poděbrady
14. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 03/2020
14. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 02/2020
14. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 59/2019
14. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 58/2019
14. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 57/2019
14. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 55/2019
14. 02. 2020 Informace o dlouhodobém zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
14. 02. 2020 Byty, nemovitosti, pronájem obchodu čp. 467
14. 02. 2020 Byty, nemovitosti, pronájem občerstvení Staré rybárny
14. 02. 2020 Dražební vyhláška -Koula Jindřich , dne 2.3.2020 v 10.00 hod.
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - "stanovení místní úpravy provozu "
12. 02. 2020 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města - dne 19.2.2020
12. 02. 2020 Výběrové řízení 02/2020 - přestupky
12. 02. 2020 Byty, nemovitosti, pronájem pivovarských sklepů čp. 21
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - "stanovení místní úpravy provozu "
10. 02. 2020 Ostatní informace (likvidační komise,…)
10. 02. 2020 Dražební vyhláška - Ivan Müller
10. 02. 2020 Dražební vyhláška - Magdalena Cermonová
07. 02. 2020 Program 3. schůze Rady města Nymburk dne 12.2.2020
06. 02. 2020 Výběrové řízení č. 1/2020 - OSPOD
05. 02. 2020 Magistrát města Mlafdá Boleslav - Usnesení
05. 02. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Veřejná vyhláška
05. 02. 2020 Pravidla programové dotace na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy,stanovení PÚP
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška
04. 02. 2020 Rozhodnutí ve spojeném územním a stavebním řízení
03. 02. 2020 Aukční vyhláška EAS/SKO/003/2020
03. 02. 2020 Dražební vyhláška - Procházková Soňa, 6.2.2020 v 13:00 hod.
03. 02. 2020 Výběrové řízení - Podnikatelský inkubátor
03. 02. 2020 Zápis a usnesení z 2. schůze RM ze dne 29.01.2020
03. 02. 2020 opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
31. 01. 2020 Žádost o programovou dotaci pro rok 2020
31. 01. 2020 Pravidla programové dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2020
31. 01. 2020 Byty, nemovitosti, pronájem bytu 1+1 č. 7 v čp. 1094
31. 01. 2020 Byty, nemovitosti, pronájem v OD čp. 55
31. 01. 2020 Rozhodnutí - společné povolení studny
31. 01. 2020 Rozhodnutí - společné povolení DČOV
30. 01. 2020 Výběrové řizení - referent a matrikář městyse Křine
30. 01. 2020 Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech
27. 01. 2020 Opatření obecné povahy.stanovení PÚP
24. 01. 2020 Program 2. schůze Rady města Nymburk dne 29.1.2020
24. 01. 2020 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Za Žofínem, ul. Sedláčkova, ul. Na Bělidlech Nymburk
24. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí ve spojené..." již není dostupný.
22. 01. 2020 Zápis a usnesení z 1. schůze RM ze dne 15.01.2020
22. 01. 2020 Územní plán Kostelní Lhota
21. 01. 2020 Cena tepelné energie od 1.1.2020
20. 01. 2020 Zahájení řízení
20. 01. 2020 Byty, nemovitosti, pronájem kadeřnictví v čp. 173
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - jmeno / firma

XML