Město Nymburk

Okresní město
Okres Nymburk

http://mesto-nymburk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk

Datová schránka: 86abcbd
E-mail: mail@meu-nbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška FÚ - uložení daňových písemností [101 kB/pdf]
13. 04. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 375 - příloha č. 4, zákaz akcí [183 kB/pdf]
13. 04. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 375 - příloha č. 3, poskytovatelé sociálních služeb [189 kB/pdf]
13. 04. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 375 - příloha č. 2, školy [192 kB/pdf]
13. 04. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 375 - příloha č. 1, školy [213 kB/pdf]
13. 04. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 375 k mimořádným opatřením MZDR [197 kB/pdf]
13. 04. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 374 - příloha č. 1, omezení služeb [724 kB/pdf]
13. 04. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 374 k vydaným mimořádným opatřením MZDr [204 kB/pdf]
13. 04. 2021 Závěrečný účet města Nymburka za rok 2020 [28408 kB/pdf]
13. 04. 2021 Zápis a usnesení z 8. schůze RM ze dne 07.04.2021 [328 kB/pdf]
13. 04. 2021 Dražební vyhláška - Radoň Pavel, 28.4.2021, 10.00 hodin [236 kB/pdf]
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Zemanová Vendula [65 kB/pdf]
12. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Kostelní Lhota [412 kB/pdf]
09. 04. 2021 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu [145 kB/pdf]
09. 04. 2021 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu [547 kB/pdf]
09. 04. 2021 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu [657 kB/pdf]
09. 04. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN-školy [326 kB/pdf]
08. 04. 2021 Nařízení SVS - ukončení mim. opatření výskytu nákazy [462 kB/pdf]
08. 04. 2021 Zahájení řízení [432 kB/pdf]
07. 04. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN-testování žáků ve škole [300 kB/pdf]
07. 04. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN-testování zaměstnanců ve školách [243 kB/pdf]
07. 04. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN-poskytovatelům zdravotních služeb-lůžková péče [284 kB/pdf]
07. 04. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN-VZP ČR [276 kB/pdf]
07. 04. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN-omezení obchodu a služeb [364 kB/pdf]
07. 04. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN-omezení návštěv ve věznicích [253 kB/pdf]
07. 04. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN-zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest [354 kB/pdf]
07. 04. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN-poskytovatelům zdravotních služeb- 2 dávky vakcín [322 kB/pdf]
06. 04. 2021 oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - obec Nové Zámky [1320 kB/pdf]
06. 04. 2021 oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ul. Tyršova [1353 kB/pdf]
06. 04. 2021 Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí(neznámý vlastní) [162 kB/pdf]
02. 04. 2021 Program 8. schůze Rady města Nymburk konané dne 7.4.2021 [156 kB/pdf]
02. 04. 2021 Zápis a usnesení ze 7. schůze RM ze dne 31.03.2021 [282 kB/pdf]
02. 04. 2021 Veřejná vyhláška - zákaz vstupu do honitby [209 kB/pdf]
01. 04. 2021 Zveřejnění záměru Doky Drahelice [44 kB/pdf]
01. 04. 2021 Oznámení o možnosti vyzvednout písemnost-Marie Zítová [136 kB/pdf]
01. 04. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 21.04.2021 od 7:30 do 17:30 Boleslavská třída [37 kB/pdf]
31. 03. 2021 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Soudní [3195 kB/pdf]
31. 03. 2021 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Za Žoskou [1760 kB/pdf]
31. 03. 2021 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice ul. 2. května, ul. Husova, ul. Komenského, ul. 28. října, ul. Boleslavská třída [2825 kB/pdf]
30. 03. 2021 Dražební vyhláška - Mester Viliam, 14.04.2021, 10:00 hod. [341 kB/pdf]
30. 03. 2021 Zápis a usnesení z 6. schůze RM ze dne 24.03.2021 [299 kB/pdf]
29. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmanky Střed. kraje č. 8/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu [606 kB/pdf]
29. 03. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 315 o změně krizových opatření, prodloužení krizových opatření [204 kB/pdf]
29. 03. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 314 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií virz SARS-CoV-2 [202 kB/pdf]
29. 03. 2021 Výběrové řízení - Referent/ka oddělení správy majetku města - pozemky, Milovice [73 kB/pdf]
29. 03. 2021 Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice - Referent/ka oddělení školství, kultury a sociálních věcí - pracovník TIC Milovice [77 kB/pdf]
29. 03. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí veř..." již není dostupný.
26. 03. 2021 Výběrové řízení - Referent Odboru správy městského majetku Městského úřadu Nymburk - silniční správní úřad [257 kB/pdf]
26. 03. 2021 Oznámení [29 kB/pdf]
25. 03. 2021 Plánovaná odstávka elektříny 9.4.2021 od 7:30 do 11:30 Pražská 2260 [117 kB/pdf]

XML