Město Nymburk

Okresní město
Okres Nymburk

http://mesto-nymburk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk

Datová schránka: 86abcbd
E-mail: mail@meu-nbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2019 Byty, nemovitosti, nájem volleyballových šaten
19. 09. 2019 Zahájení řízení - schválení kanalizačního řádu v obci Kovanice a Chvalovice
17. 09. 2019 Program
17. 09. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
16. 09. 2019 Dražební vyhláška - Jančák Petr, 3.10.2019, 13 hod.
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - jmeno / firma
11. 09. 2019 Program
10. 09. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 27.9.2019 od 7:00 do 18:00 - ulice Poděbradská
10. 09. 2019 Rozhodnutí ve spojeném územním a stavebním řízení regenerace panelového sídliště Jankovice
09. 09. 2019 Rozhodnutí - Schválení kanalizačního řádu v obci Chleby a Draho
06. 09. 2019 Program 20. schůze RM dne 11.9.2019
06. 09. 2019 Výběrová řízení-Pracovník/Pracovnice Turistického informačního centra
06. 09. 2019 Výběrová řízení - Referent Odboru informatiky
06. 09. 2019 Dražební vyhláška - jméno, datum, čas dražby
06. 09. 2019 Prodloužení VŘ 18/2019
05. 09. 2019 Zahájení řízení
05. 09. 2019 Zápis a usnesení z 19.schůze Rady města Nymburk ze dne 28.08. 2019
05. 09. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
02. 09. 2019 výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu
30. 08. 2019 Nařízení ústního jednání ve věci Nymburk - Hrazení vodního toku Velkých Valů
29. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
28. 08. 2019 výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu
28. 08. 2019 Bezpečnostní desatero
28. 08. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Generála Antonína Sochora
28. 08. 2019 Oznámení koncepce
27. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - j..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Rozhodnutí - schválení kan.řádu Sadská
27. 08. 2019 Nařízení Státní veterinární správy
26. 08. 2019 Program 19. schůze RM dne 28 .08. 2019
26. 08. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění dokumentace
24. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 28/2019
24. 08. 2019 Projekt - Veřejně prospěšné práce
24. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 34/2019
24. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 33/2019
24. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 30/2019
24. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 27/2019
23. 08. 2019 Informace o dlouhodobém zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.,
22. 08. 2019 Byty, nemovitosti, pronájem volných kanceláří
22. 08. 2019 Byty, nemovitosti, pronájem volného obchodu v čp. 134
22. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
22. 08. 2019 Informace o zkrácení doby nočního klidu
21. 08. 2019 Zápis a usnesení 18.schůze Rady města Nymburk ze dne 14.08. 2019
20. 08. 2019 Dočasná změna hodin pro veřejnost - Česká pošta Nymburk 3
20. 08. 2019 Změna územního plánu Hradištko
19. 08. 2019 Výběrová řízení - Referent Odboru sociálních věcí (agenda SPOD)
19. 08. 2019 Dokument "Stavební povolení - P..." již není dostupný.
16. 08. 2019 opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
16. 08. 2019 opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

XML