Město Jesenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Rakovník

http://jesenice-ra.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jesenice
Mírové náměstí 368
270 33 Jesenice

Datová schránka: y8ub2b9
E-mail: starosta@esenice-ra.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2020 VŘ - prodej skladového objektu s pozemkem v k. ú. Žihle
16. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
15. 09. 2020 Návrh programu pro 14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Jesenice - 23.9.2020
08. 09. 2020 VV-Rozhodnutí-I/27-Jesenice - průtah, etapa č. 3
04. 09. 2020 Záměr prodeje pozemku parc. č. 341 k.ú Jesenice u Rakovníka
04. 09. 2020 Řád pro pohřebiště v Jesenici, Chotěšově a Podbořánkách
03. 09. 2020 Vyrozumění členů okrskové volební komise - termíny školení - volby 2. a 3. října 2020
03. 09. 2020 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby 2. a 3. října 2020
02. 09. 2020 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1694/23 k.ú Jesenice u Rakovníka
01. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
01. 09. 2020 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1786/5 k.ú Jesenice u Rakovníka
31. 08. 2020 Zápis z 46. schůze rady města - 21.7.2020
25. 08. 2020 VV-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-uzavírka silnice č. II/229 u obce Příčina-oprava železničního přejezdu č. 1735
24. 08. 2020 VOLBY do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - Oznámení o době a místě konání voleb, Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
19. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby 2.a 3. října 2020
19. 08. 2020 Jesenice-agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti, tzv. neznámý vlastník
18. 08. 2020 Zápis z 45. schůze rady města - 7.7.2020
14. 08. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1835/2 k.ú Jesenice
14. 08. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1017/1 k.ú Jesenice
12. 08. 2020 ZÁMĚR prodeje bytu číslo 1 v ul. 5.května č.p. 315 v Jesenici
10. 08. 2020 13UZM300720
10. 08. 2020 Usnesení z třináctého zasedání zastupitelstva města - 30.07.2020
05. 08. 2020 VAKCINACE psů proti vzteklině
28. 07. 2020 Dokument "VV - Oznámení zahájen..." již není dostupný.
27. 07. 2020 VV - OOP č.j 33784/2020-MZE-16212 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
23. 07. 2020 Návrh programu pro 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Jesenice - 30. 7. 2020
22. 07. 2020 VV - OOP - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
21. 07. 2020 Usnesení z dvanáctého zasedání zastupitelstva města - 8.7.2020
21. 07. 2020 Zápis z 44. schůze rady města - 23. 06. 2020
21. 07. 2020 12UZM080720
20. 07. 2020 OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-oprava železničního přejezdu č. P1067 a P1068 Jesenice
20. 07. 2020 Pronájem části pozemku parc. č. 673/7 k.ú Kosobody
20. 07. 2020 Pronájem pozemku parc. č. 1425/2 a parc. č. 1401/1 k.ú Jesenice u Rakovníka
20. 07. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
20. 07. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komice
20. 07. 2020 Závěrečný účet města Jesenice za rok 2019
20. 07. 2020 Protokol o zkoušce č. 200904
20. 07. 2020 Dokument "Exekuční příkaz- exek..." již není dostupný.
20. 07. 2020 Zápis z 43. schůze rady města - 09.06.2020
08. 07. 2020 zápis z 43.schůze rady města -09.06.2020
02. 07. 2020 Schválený závěrečný účet za Dopravní obslužnost za rok 2019
30. 06. 2020 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka silnice č. III/2065-Krty-Blatno-oprava živičného povrchu silnice
29. 06. 2020 Návrh programu pro 12. veřejné zasedání Zastupitelstva města Jesenice - 8.7.2020
19. 06. 2020 Zápis z 42. schůze rady města - 27.5.2020
18. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provádění zápisů do informačního systému (RUIAN)
16. 06. 2020 Usnesení z jedenáctého. zasedání zastupitelstva města - 3.6.2020
16. 06. 2020 11UZM030620
15. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu města Jesenice za rok 2019
09. 06. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 4 územního plánu (ÚP) Žihle

XML