Město Kouřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://mestokourim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kouřim
Mírové náměstí 145
281 61 Kouřim

Datová schránka: irrbvje
E-mail: epodatelna@kourim-radnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2021 ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ VD Strašík, obnova vodního díla
23. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu „Kouřim“ obdrží lesní hospodářskou osnovu
14. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2021 - POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA KOUŘIM
12. 07. 2021 ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - „Rozšíření stávajícího golfového areálu v k.ú. Kouřim“
01. 07. 2021 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Kouřim, Toušice
22. 06. 2021 Oznámení o zasedání zastupitelstva města Kouřim dne 30. 6. 2021
15. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2020
03. 06. 2021 Dokument "SPÚ - Rozhodnutí - 00..." již není dostupný.
03. 06. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Ministerstvo zemědělství - Národní plán povodí Labe
02. 06. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „VD Strašík, obnova vodního díla “ v k. ú. Kouřim.
01. 06. 2021 KÚSK - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Rozšíření stávajícího golfového areálu v k.ú. Kouřim"
01. 06. 2021 Dokument "SPÚ - Rozhodnutí - 00..." již není dostupný.
27. 05. 2021 Rozpočtové opatření č.2 2021
12. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
27. 04. 2021 Veřejná vyhláška - FÚ
20. 04. 2021 Oznámení o zasedání zastupitelstva města Kouřim dne 28. 4. 2021
15. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška OR-222/2021-204 Schválení změny katastrální hranice
17. 03. 2021 Rozpočtové opatření č.1 2021
16. 03. 2021 Dokument "Rozhodnutí veřejnou v..." již není dostupný.
12. 03. 2021 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Okružní
09. 03. 2021 Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim – Molitorov
09. 03. 2021 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2019
09. 03. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Kouřim na roky 2019-2022
09. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství
09. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovec
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 14/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 13/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 12/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 11/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 10/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 9/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 8/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 6/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 5/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 4/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 3/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 2/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 1/2020
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č.2/2019/VS
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č.1/2019/VS
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č.15/2019/VS
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č.13/2019/VS
09. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č.12/2019/VS
24. 08. 2020 Veřejná vyhláška k pozvánce na závěrečné jednání - jednoduché pozemkové úpravy v částech katastrálních území Kouřim a Toušice
20. 08. 2020 Veřejná vyhláška k pozvánce na závěrečné jednání - jednoduché pozemkové úpravy v částech katastrálních území Kouřim a Toušice
18. 08. 2020 Oznámení o zasedání zastupitelstva města Kouřim dne 26. 8. 2020
11. 08. 2020 Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) - OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

XML