Město Mladá Boleslav

Okresní město
Okres Mladá Boleslav

http://mb-net.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav

Datová schránka: 82sbpfi
E-mail: epodatelna@mb-net.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 04. 2020 17. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu - ZÁKLADNÍ ŠKOLY II.
27. 03. 2020 Dražební vyhláška - Andriy Popovych
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - na okružní křižovatce místních komunikaci v ulici Havlíčkova a 17. listopadu v Mladé Boleslavi
26. 03. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ČEJETICE
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - „Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu“.
26. 03. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ NÁVŠTĚV V ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
26. 03. 2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19
26. 03. 2020 Odročení dražební vyhlášky - Miroslav Šimon
24. 03. 2020 INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ČEJETICE
24. 03. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY MLADÁ BOLESLAV
23. 03. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY MICHALOVICE
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II. a III. třídy
23. 03. 2020 16. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu CYKLISTICKÉ STEZKY V.
21. 03. 2020 INFORMACE O POSUNUTÍ TERMÍNU ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
18. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Denis Žiak
17. 03. 2020 Změna č. 2 Územního plánu Bakov nad Jizerou
17. 03. 2020 Změna č. 2 Územního plánu Obruby
16. 03. 2020 Změna č. 1 Územního plánu Semčice
15. 03. 2020 Změna č. 1 Územního plánu Semčice
15. 03. 2020 Územní plán Semčice
13. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Obnova kabelového vedení NN "Všejany - obnova NN v obci"
13. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ka..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Vinec - obnova části NN u Jizery, MB-6350
11. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích na Českobratrském nám., v ul. Klaudiánova a Na Karmeli v Mladé Boleslavi
11. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na přístupové komunikaci na Krásnou louku z ul. Ptácká u firmy NEONLAK
10. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy ev.č. 309c v k. ú. Bezděčín - Mladá Boleslav V
10. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikaci – ul. Palackého před domem č.p. 657/49 Mladá Boleslav
09. 03. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY MLADÁ BOLESLAV/ČEJETICE
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci- vnitroblok v ul. Jiráskova Mladá Boleslav
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - „Chodník podél II/279, Horní Bousov”,
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - přerušení řízení o dodatečné povolení stavby "polyfunkční dům"
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - „Revitalizace parku Štěpánka - vodní nádrž na Klenici a úprava břehů“
06. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
06. 03. 2020 Veřejná vyhláška - - Seat ; bez RZ; červené barvy ; odstavený v ul. Zalužanská u čp. 1371 , Mladá Boleslav
06. 03. 2020 Veřejná vyhláška - „Brodce nad Jizerou lokalita pro 20 RD - veřejná místní komunikace vč. odvodnění",
06. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Bakově nad Jizerou
06. 03. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné osvětlení v obci Voděrady
05. 03. 2020 Výzva , vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
04. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - V..." již není dostupný.
04. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
04. 03. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnicích č. 111/27515, III/27944, 111/27513, III/2746, 111/27511, III/2757 111/27510, II/275
03. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
03. 03. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikace II. třídy ev. č. 12b v ulici Palackého, v úseku mezi ulicí Husova Boženy Němcové v Mladé Boleslavi
03. 03. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci – ul. Pražská, parc. č. 111/5 v k.ú. Bezděčín (mezi č.p. 1 až 19)
03. 03. 2020 Veřejná vyhláška - zjištění přesného datumu smrti Růženy Chmelařové
02. 03. 2020 Veřejná vyhláška - - Fiat ; bez RZ; červené barvy ; odstavený areál Compag s.r.o., Vančurova1425, Mladá Boleslav
27. 02. 2020 Změna č. 2 Územního plánu Bakov nad Jizerou
27. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Škoda ; bez RZ; bílé barvy ; odstavený ul. Jíčínská u čp. 1042, Mladá Boleslav
27. 02. 2020 Veřejná vyhláška - - Škoda ; bez RZ; červené barvy ; odstavený ul. Václavkova u čp. 721, Mladá Boleslav

XML