Město Mladá Boleslav

Okresní město
Okres Mladá Boleslav

http://mb-net.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav

Datová schránka: 82sbpfi
E-mail: epodatelna@mb-net.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 Oznámení - prodej pp.č. 531 k.ú. Podlázky
23. 07. 2019 Klenice-zákaz odběrů povrchových vod
23. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Michal Szczech
23. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
22. 07. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - „Administrativní centrum Škoda u 11. brány“ v k. ú. Mladá Boleslav"
21. 07. 2019 záměr prodej pp.č. 1810/75 k.ú. Kosmonosy
21. 07. 2019 Oznámení záměru prodeje pp.č. 1135/19 k.ú. MB - Podchlumí
20. 07. 2019 oznámení záměru o pronájmu nemovitosti
19. 07. 2019 Pořadníky na městské byty a startovací byty
16. 07. 2019 Dražební vyhláška - GASSPOL,spol. s r.o.
16. 07. 2019 Dražební vyhláška - Frűhauf Josef
16. 07. 2019 Dražební vyhláška - LIBOR HORÁČEK, MICHAL VÍTEK, FRANTIŠKA VÍTKOVÁ, PETR MATĚJKA
16. 07. 2019 Dražební vyhláška - Jaroslava Pocsová
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - „Lokalita Na Kamenici - III, etapa, Horky nad Jizerou"
16. 07. 2019 Oznámení - pronájem části pp.č. 1140/11 a části pp.č. 1140/96 v k. ú. Debř
16. 07. 2019 Oznámení záměr změnit stávající smlouvu
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - „optické připojení lokality U Cukrovaru, Čejetičky“
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - „optické připojení objektů FTTS- Mladá Boleslav na síť TMCZ - II. etapa“
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci prodloužení ul. Polní a Vodárenská v Čejeticích
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Reko MS MB (NTL/STL plynovody) Mladá Boleslav - ul. Bezručova + 1
04. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - „D..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - „Optická síť v ul. Štyrsova, Pod Borkem, Nádražní - Mladá Boleslav“
04. 07. 2019 Sedlec-splašková kanalizace-zahájení řízení
04. 07. 2019 Kosmonosy, Bradlec-kanalizace, vodovod-společné povolení
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Luční v Mladé Boleslavi
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ulice Jiráskova v Mladé Boleslavi mezi ul. U Stadionu a J. Palacha
03. 07. 2019 Dražební vyhláška - Pošvic Martin
02. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška - „Obchodní centrum Globus Kosmonosy“ v k. ú. Kosmonosy.
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v Benátkách nad Jizerou
01. 07. 2019 Niměřice-Petra Flodrmanová-DČOV-společné rozhodnutí
28. 06. 2019 Územní plán Brodce
27. 06. 2019 Dokument "Odročení dražební vyh..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Dokument "Oznámení o odročení d..." již není dostupný.
27. 06. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY
27. 06. 2019 Dokument "Antonín Bernhauer..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Su..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Dukelská před 5. ZŠ v Mladé Boleslavi
26. 06. 2019 Územní plán Březno
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu křižovatka “U Měšťáků“, Mladá Boleslav
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. 17.listopadu – vnitroblok u č.p. 1292
25. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - T..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Záznam o opravě tiskové chyby ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - souběžná komunikace s tř. V. Klementa mezi ul. Erbenova a Čechova u čp. 821
21. 06. 2019 Územní plán Nová Ves u Bakova
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - „PRODLOUŽENÍ VODVODNÍHO ŘADU, VČETNĚ PŘÍPOJKY “ Ledce
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Viničná a Jičínská podél budovy bývalé věznice v Mladé Boleslavi v obou směrech
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Rover ; RZ E3644BK; modré barvy ; odstavený v ul. Štefánikova parkoviště u čp. 1426 v Mladé Boleslavi
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - o určení data smrti Jiřího Jonáše

XML