Město Mladá Boleslav

Okresní město
Okres Mladá Boleslav

http://mb-net.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav

Datová schránka: 82sbpfi
E-mail: epodatelna@mb-net.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2020 Dražební vyhláška - PETR MIČIAN
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška - „Chodník a místní komunikace v Sojovicích na parcelách 422/13 A 422/29". „Doplnění sítě VO v Sojovicích"
25. 09. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY MLADÁ BOLESLAV
25. 09. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY JEMNÍKY
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. U Hřiště před parc. č. 125/57 a 125/75 v Čejeticích
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - „Obchvat Podchlumí, Mladá Boleslav“
23. 09. 2020 Územní plán Žerčice
22. 09. 2020 Územní plán Čachovice
22. 09. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na obslužné komunikaci ul. 17. listopadu u čp. 1180 – 1181 , Mladá Boleslav
22. 09. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Žižkova před čp. 421 v Mladé Boleslavi
21. 09. 2020 Charvatce-Agrofarma Jabkenice-vodovod, kanalizace
20. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů 2020
20. 09. 2020 ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE KLUKY
18. 09. 2020 Dražební vyhláška - ve věci pozůstalosti zemřelého Charváta Jakuba
18. 09. 2020 Dražební vyhláška - BOHEMIA DOMUS SE
18. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18. 09. 2020 INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ČEJETICE DEBŘ
18. 09. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY JEMNÍKY
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - kabelové vedení NN, venkovní vedení NN a VN, příhradová transformační stanice "Luštěnice, Nádražní 4, TS, NN, komer. objekt"
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Jaroslav Klaban
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Pavla Zumrová
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Lucie Voksová
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - zjištění přesného datumu smrti Slawomira Romana Wadase
17. 09. 2020 Niměřice-Volprechtovi-DČOV-společné rozhodnutí
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška
17. 09. 2020 Opatření obecné povahy
15. 09. 2020 Luštěnice-Vaňková-vodovod,kanalizace
15. 09. 2020 Kluky-Elichovi-DČOV-společné povolení
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška
10. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek 41
10. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek číslo 27
10. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek číslo 28
10. 09. 2020 Odročení dražebního jednání - Pavel Müller, Martina Müllerová
10. 09. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu před hotelem Věnec na Staroměstském náměstí
10. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek 23
10. 09. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na Komenského náměstí, ul. 9. května a nám. Míru v Mladé Boleslavi
09. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek číslo 36
09. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - K..." již není dostupný.
09. 09. 2020 Chrást - PROLIVING s.r.o. - rozšíření vodovodní a kanalizační sítě včetně přípojek - společné povolení
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Dukelská, před č.p. 380 Mladá Boleslav
08. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek číslo 16
08. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek číslo 24
08. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek číslo 44
08. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek číslo 7
08. 09. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mladé Boleslavi
08. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek číslo 39
08. 09. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v ulici Husova v Mladé Boleslavi od křižovatky s ul. Palackého-před sokolovnou 12 parkovacích míst
08. 09. 2020 Veřejná vyhláška - „polyfunkční dům“
08. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - okrsek číslo 13

XML