Město Mladá Boleslav

Okresní město
Okres Mladá Boleslav

http://mb-net.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav

Datová schránka: 82sbpfi
E-mail: epodatelna@mb-net.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnice III/27513 a místních komunikacích III. a IV. třídy ev. č. 436c, 430c, 432c, 433c, 353d v Jemníkách u Mladé Boleslavi
16. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci – křižovatka ul. Havlíčkova a Laurinova (U Měšťáků)
16. 07. 2020 Veřejná vyhláška - I/38 most ev. č. 38-017 Debř, celková oprava
15. 07. 2020 Chrást – PROLIVING – kanalizace spl. + vodovod + přípojky – Chrást II.A – žádost o společné řízení
15. 07. 2020 Změny č. 6, 7 a 8 Územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav
14. 07. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY MLADÁ BOLESLAV
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Škoda ; bez RZ; červené barvy ; odstavený v ul. Krátká u čp. 1301 , Mladá Boleslav
13. 07. 2020 Zastavěné území Veselice
10. 07. 2020 Územní plán Sojovice
09. 07. 2020 Vařejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a chodník–ul. Svojsíkova a Na Radouči
08. 07. 2020 Kochánky - P. Pokorná - vodovod, kanalizace, přípojky - společné povolení - oznámení
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na na dotčených místních komunikacích města Kosmonosy
02. 07. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY MLADÁ BOLESLAV
02. 07. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ČEJETIČKY
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci statutárního město Mladá Boleslav
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 726/1 v k.ú. Horní Bousov v obci Střehom
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stavební úpravy hlavního výrobního objektu (SO.1), pomocných technických provozů (SO.3) a expedice (SO.4)
30. 06. 2020 VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI - porušení práv k ochranné známce a jiným označením
30. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - V..." již není dostupný.
29. 06. 2020 Změna č. 2 Územního plánu Bakov nad Jizerou
26. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
26. 06. 2020 NFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY MLADÁ BOLESLAV
26. 06. 2020 Veřejná vyhláška - „Projekt nové komunikace, dešťové kanalizace a osvětlení pro plánovanou výstavbu 6 RD-Kosořice"
25. 06. 2020 Volby do zastupitelstva obce Kluky
25. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - L..." již není dostupný.
25. 06. 2020 Kochánky-M. Kryštůfková-vodovodní řad, přípojka-společné povolení
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - „Chodník ve směru Bezděčín – Chrást u Mladé Boleslavi“
23. 06. 2020 Změna č. 2 Územního plánu Obruby
23. 06. 2020 Aukční vyhláška na zjištění zájemce o koupi bytové jednotky
19. 06. 2020 Veřejná vyhláškas - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 733 v k.ú. Židněves mezi č.p.23-25
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci tzv. „Radoučská spojka“
17. 06. 2020 Luštěnice-Kára, Vaňková-vodovod, kanalizace-společné řízení
16. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - J..." již není dostupný.
16. 06. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - REKO SKAO (stanice katodové ochrany) Strašnov (d
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikaci – souběžná komunikace s tř. V. Klementa mezi ul. Erbenova a Čechova u čp. 821
15. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - T..." již není dostupný.
15. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - V..." již není dostupný.
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - stavba polyfunkčního domu Mladá Boleslav
10. 06. 2020 Dražební vyhláška - BOULE o.s.
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška - „Autobusové zálivy včetně přechodů a chodníků podél 11/610 a III/272 10, Tuřice"
09. 06. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mladé Boleslavi
09. 06. 2020 Oznámení o vydání Řádu veřejných pohřebišť statutárního města Mladá Boleslav
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - skladová hala III. v areálu společnosti MATEO PACKING s.r.o.
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Viničná podél budovy bývalé věznice
09. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - „S..." již není dostupný.
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - „Lakovny karoserií v závodě Mladá Boleslav“
04. 06. 2020 Oznámení o konání hromadného očkování psů proti vzteklině
04. 06. 2020 Oznámení o vydání Řádu veřejných pohřebišť statutárního města Mladá Boleslav a zákazu ukládání lidských pozůstatků do hrobů na Novém hřbitově v Mladé Boleslavi
04. 06. 2020 Závěrečný účet statutárního města Mladá Boleslav za rok 2019

XML