Město Mladá Boleslav

Okresní město
Okres Mladá Boleslav

http://mb-net.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav

Datová schránka: 82sbpfi
E-mail: epodatelna@mb-net.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Niměřice-Petra Flodrmanová-DČOV-oznámení
23. 05. 2019 Ledce-Bohata-vodovod-výzva k seznámení s podklady
23. 05. 2019 Jaroslav Štědroň
22. 05. 2019 Veřejkná vyhláška - Reko MS (NTL/STL plynovody) Mladá Boleslav - ul. Bezručova + 1
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci III. třídy ev. č. 270c v ulici Štyrsova v Mladé Boleslavi, v místě tzv. náměstíčka pod ulicemi Chrástecká a Pod Borkem
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Jičínská, vjezd k čerpací stanici OMV
22. 05. 2019 Roman Růžička
21. 05. 2019 Dražební vyhláška - Pavel Čermák
21. 05. 2019 Dražební vyhláška - Jozef Polák
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 276 v Bělé pod Bezdězem v ul. Mladoboleslavské
20. 05. 2019 Změna č. 1 Územního plánu Bítouchov
19. 05. 2019 Oznámení o konání akce s kratší vymezenou dobou nočního klidu- „Festival KRÁSNÁ LOUKA“ na Krásné louce v Mladé Boleslavi
19. 05. 2019 Dražební vyhláška - Nájemníbyty.eu s.r.o.
18. 05. 2019 Oznámení o konání akce - 25. ročník memoriálu Josefa Ryse
16. 05. 2019 Ján Gubov
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - „Parkovací dům areál nemocnice Mladá Boleslav“
15. 05. 2019 Abisayo Solate
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - „Rekonstrukce Zámecké ulice v Bezně"
14. 05. 2019 Ladislav Cibrík
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikacI – ul. Václavkova před domem č.p. 324
14. 05. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou
14. 05. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou
14. 05. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou
13. 05. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY
13. 05. 2019 Územní plán Řitonice
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Koněvova, SV tangenta před Bondy, křižovatky ul. Laurinova, V.Klementa, Ptácká, Havlíčkova, Václavkova
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Viničná, mezi kruhovým objezdem a ul. Pražská
09. 05. 2019 Změna č. 1 Územního plánu Řepov
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci na náměstí Míru za okružní křižovatkou a komunikaci pro pěší mezi náměstím a ul. Lukášovou v Mladé Boleslavi
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - „Výstavba chodníků podél hlavní komunikace-III. etapa a Cyklostezka Lipník - Čachovice"
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Zahradníkova před domem č.p. 196, Mladá Boleslav
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Lesní (na křižovatce s ul. Východní, před novostavbou RD parc. č. 1159/12 v Mladé Boleslavi-Dubce
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu parkoviště v ul. Havlíčkova (p.p.č. 655/2), parkoviště v ul. U Stadionu
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška - „Obytná zóna na p.č. 59/1,59/4, 718/4, 978/2, 978/1 Rejšice"
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci III. třídy ev. č. 307c v ulici v ulici Pražská v příměstské části Bezděčín u Mladé Boleslavi, v místě železničního přejezdu P 2805
06. 05. 2019 Košátky-obec-Vodovod-stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod
06. 05. 2019 Tomáš Ferák
06. 05. 2019 Dražební vyhláška - MÁRIA KUBÍKOVÁ
06. 05. 2019 OZNÁMENI o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsek 32
05. 05. 2019 OZNÁMENI o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsek 11
04. 05. 2019 OZNÁMENI o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsek 15
04. 05. 2019 OZNÁMENI o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsek 33
04. 05. 2019 OZNÁMENI o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsek 21
04. 05. 2019 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ AKCE s kratší vymezenou dobou nočního klidu
04. 05. 2019 OZNÁMENI o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsek 27
04. 05. 2019 OZNÁMENI o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsek 28
04. 05. 2019 OZNÁMENI o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsek 38
03. 05. 2019 OZNÁMENI o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsek 34
03. 05. 2019 Odročení dražebního jednání - PAVEL HANŽL
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ulice Jiráskova v Mladé Boleslavi mezi ul. U Stadionu a J. Palacha

XML