Město Mladá Boleslav

Okresní město
Okres Mladá Boleslav

http://mb-net.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav

Datová schránka: 82sbpfi
E-mail: epodatelna@mb-net.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 11. 2020 Zapojte se do dotazníkové akce k projektu Asistenti prevence kriminality
11. 11. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY JEMNÍKY
11. 11. 2020 Charvatce-Agrofarma Jabkenice-vodovod, kanalizace
11. 11. 2020 Veřejná vyhláška - „Stavební úpravy místní komunikace v obci Smilovice"
11. 11. 2020 Veřejná vyhláška - „Obchvat Podchlumí, Mladá Boleslav“
10. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - l..." již není dostupný.
09. 11. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - „Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Mladá Boleslav“
09. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Přístavba a stavební úpravy za účelem změny užívání "statek Luštěnice"
08. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - Z..." již není dostupný.
08. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
08. 11. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DEBŘ
08. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - J..." již není dostupný.
08. 11. 2020 INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY MLADÁ BOLESLAV
08. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - Z..." již není dostupný.
08. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - T..." již není dostupný.
08. 11. 2020 Dokument "Oznámení o písemnosti..." již není dostupný.
08. 11. 2020 Dokument "Oznámení o písemnosti..." již není dostupný.
08. 11. 2020 Dokument "Oznámení o písemnosti..." již není dostupný.
08. 11. 2020 Dokument "Oznámení o písemnosti..." již není dostupný.
08. 11. 2020 Územní plán Krásná Ves
05. 11. 2020 Veřejná vyhláška - „Autobusové zálivy a chodníky, Sojovice 1. etapa”
05. 11. 2020 Veřejná vyhláška - „D10 modernizace, EXIT 3 – EXIT 46“
03. 11. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci – ul. Jaselská u čp. 145 Mladá Boleslav
03. 11. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci-chodník v ul. Partyzánská, na křižovatce s ul. V Zahrádkách, v místní části Debř-Mladá Boleslav
02. 11. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 27223, 27225A, 27225 a dotčených pozemních komunikacích
02. 11. 2020 NFORMACE O PLÁNOVANÉM PREŘUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY MLADÁ BOLESLAV
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ma..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ka..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Le..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Mi..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Lu..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - So..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ja..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ji..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ja..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ka..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ma..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ma..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Jo..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veeřejná vyhláška - L..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ja..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ev..." již není dostupný.
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu v ul. Na Celně od křižovatky ul. Vančurova přes řeku Klenici Mladá Boleslav
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci – ul. Mládežnická u čp. 1275 Mladá Boleslav
23. 10. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - Z..." již není dostupný.
23. 10. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Boreč na poz.p.č. 663/1 k. ú. Boreč
22. 10. 2020 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY MLADÁ BOLESLAV
22. 10. 2020 Dokument "Dobrovolná dražba ve ..." již není dostupný.
22. 10. 2020 Dokument "Dražební vyhláška ve ..." již není dostupný.

XML