Město Mladá Boleslav

Okresní město
Okres Mladá Boleslav

http://mb-net.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav

Datová schránka: 82sbpfi
E-mail: epodatelna@mb-net.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Dražební vyhláška - Jiří Kabele
25. 03. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
23. 03. 2019 Abisayo Solate
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci– nám. Republiky (vnitroblok č.p. 1060-1065)
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška - „Všejany - chodník podél silnice č. III/3325 ve Vanovicích"
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na přístupové komunikace na Krásnou louku z ul. Ptácká
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - „kabelové vedení – IV -12 – 6022489 Mladá Boleslav, ul. Husova č.p. 119/24 Lobos“
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci uzavírka části parkoviště v ul. Dukelská u Domu kultury Mladá Boleslav
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - úplná uzavírka provozu na místní komunikaci – Českobratrské náměstí, ul. Kaudiánova a ul. Na Karmeli
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - „optické připojení objektů FTTS- Mladá Boleslav na síť TMCZ - II. etapa“
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - obchodní dům na pozemcích parc. č. 672/2 a 672/21 v katastrálním území Mladá Boleslav
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2
16. 03. 2019 Ladislav Cibrik
14. 03. 2019 Košátky-obec-vodovod+vodojem-stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod
14. 03. 2019 Košátky-obec-ČOV+splašková kanalizacec-stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Josefův Důl
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Bělé pod Bezdězem v ul. Elišky Krásnohorské
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Lukáš Ostravský
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - "Lokalita Na Kamenici, III. etapa, Horky nad Jizerou" - SO
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Vodárenská Čejetice u domu č.p. 107
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v příměstské části Jemníky
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Kůlna a rodinného domu č.p. 111 - technická místnost a zděný přístřešek Řepov
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci–ev.č. 314c u parc.č. 160/6 v k.ú. Bezděčín
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - „SO 601 Komunikace veřejné“
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v Mladé Boleslavi ul. Viničná před č.p. 41
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška - „Rekonstrukce veřejného osvětlení Košátky“
06. 03. 2019 Horky nad Jizerou-obec-kanalizace, přeložky vodovodů-SP
06. 03. 2019 Ledce-Bohata, Brejžková, Benešovi-vodovod-společné povolení
06. 03. 2019 Brodce-VaK MB a.s.-OP Homolka-zrušení ochranného pásma
06. 03. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části katastrálního území Jemníky u Mladé Boleslavi
06. 03. 2019 Dražební vyhláška - Miloslava Roubalová
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - "Jemníky - úprava DS NN nevyh. Impedance" - kabelové vedení NN
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místních komunikacích v ulici Jičínská v Mladé Boleslavi
05. 03. 2019 Dražební vyhláška - Pavel Müller, Martina Müllerová
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška - „III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce, SO.101 - Komunikace, SO.102 - Propustky, SO.201 - Most ev.č. 2746-3“
04. 03. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
04. 03. 2019 Dražební vyhláška - Ing. Václav Koťátko
04. 03. 2019 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice č. 1II/27944
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - „Chodníky v obci Kosořice“
01. 03. 2019 Oznámení koncepce „Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2018 - 2028“
01. 03. 2019 Výzva pro vlastníky lesů - kůrovcová kalamita
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v Mladé Boleslavi ul. Lukášova
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška - odstranění vozidla Škoda ; bez RZ; stříbrné barvy ; odstavený v ul. U Cukrovaru u čp. 100 v Mladé Boleslavi
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška - odstranění vozidla Audi ; bez RZ; modré barvy ; odstavený na parkovišti ul. Ptácká u čp. 314 v Mladé Boleslavi
28. 02. 2019 Opakovaná dražba movitých věcí
28. 02. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
27. 02. 2019 Brodce-Grůšovi-studna-společné řízení, odběr podzemních vod
27. 02. 2019 Věra Tučková
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II. a III. třídy

XML