Město Mladá Boleslav

Okresní město
Okres Mladá Boleslav

http://mb-net.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav

Datová schránka: 82sbpfi
E-mail: epodatelna@mb-net.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2019 Veřejná vyhláška
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška
19. 01. 2019 Veřejná vyhláška
19. 01. 2019 Veřejná vyhláška
19. 01. 2019 Rozhodnutí
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška
16. 01. 2019 Dražební vyhláška - ve věci likvidace pozůstalosti po zemřelém: Otakar Eder
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2019
14. 01. 2019 Dražební vyhláška - JAN ZACH
14. 01. 2019 Dražební vyhláška - JAN ZACH
14. 01. 2019 Dražební vyhláška - JAN ZACH
14. 01. 2019 Dražební vyhláška - TERMANINI Kassem
14. 01. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
14. 01. 2019 Dražební vyhláška - LIBOR HORÁČEK, MICHAL VÍTEK, FRANTIŠKA VÍTKOVÁ, PETR MATĚJKA
14. 01. 2019 Dražební vyhláška - Vlasta Espondová
14. 01. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru„NOVOSTAVBA ET ESTATE parc. č. 287/19, 301,284/15, 111/5, 304, 287/30, k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi“.
14. 01. 2019 Dražební vyhláška - Blanka Paulusová
13. 01. 2019 Opakovaná dobrovolná dražba - stavební parcela č.100 a stavba Mladá Boleslav I., číslo popisné 113
13. 01. 2019 O Z N Á M E N Í o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) Podlázky
13. 01. 2019 Dražební vyhláška - Zdeněk Weinert
13. 01. 2019 Dražební vyhláška - Hana Kučerová
10. 01. 2019 Oznámení
10. 01. 2019 Oznámení - prodej části pp.č. 1075/3 k.ú. Mladá Boleslav
10. 01. 2019 Územní plán Březno
09. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška
09. 01. 2019 Klenice-zrušení zákazu odběrů povrchových vod
09. 01. 2019 Brodce-Grůšovi-vrtaná studna na pozemku parc. č. 524/87 v k. ú. Brodce nad Jizerou
09. 01. 2019 oznámení záměru o pronájmu nemovitostí
09. 01. 2019 oznámení záměru o pronájmu nemovitosti
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška
08. 01. 2019 Usnesení
08. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 196/2018/OŠKTv
08. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 198/2018/OŠKTv
08. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 197/2018/OŠKTv
08. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva 147 KM VP
03. 01. 2019 Duong Nguyen Hai
03. 01. 2019 Pořadník do DPS 2018/2019
03. 01. 2019 Hien Phan Cong
02. 01. 2019 Poskytnutí neinvestiční dotace
01. 01. 2019 Sociální pracovník 6x
01. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 142/2018/OStRM
01. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 141/2018/OStRM
01. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 140/2018/OStRM
01. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 113/2018/OStRM
01. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 112/2018/OStRM
29. 12. 2018 Aktuální pořadník do DPS 2017
29. 12. 2018 Aktuální pořadník do DPS 2016-2017

XML