Město Nový Knín

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://mestonovyknin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nový Knín
náměstí Jiřího z Poděbrad 1
262 03 Nový Knín

Datová schránka: xqjbgzr
E-mail: tomas.havlicek@mestonovyknin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 06. 2024 Obecně závazná vyhláška města Nový Knín č. 1/2024 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
14. 06. 2024 Uveřejnění smlouvy na obnovu chodníků v ulicích Žižkova a Havlíčkova - KS MONTÁŽE S. R. O. Smlouva o dílo č. 20240606
14. 06. 2024 Uveřejnění smlouvy na výstavbu nového kabelového zemního vedení pro veřejné osvětlení vč. nových osvětlovacích těles v ulicích Žižkova a Havlíčkova - LUKATECH S. R. O.
13. 06. 2024 Kontrola výkonu samostatné působnosti provedená u města Nový Knín - protokol o kontrole, námitky, vyřízení námitek, informace o nápravných opatřeních
11. 06. 2024 Městská část Praha-Zbraslav - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje
11. 06. 2024 DSO TS Brdy a Hřebeny - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
10. 06. 2024 Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Novém Kníně
10. 06. 2024 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 19.06.2024 - na pozemku parc. č. 310 v k. ú. Nový Knín
10. 06. 2024 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 21.06.2024 - č. p. 153, 154, č. ev. 18, parc. č. 798 v k. ú. Nový Knín
06. 06. 2024 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 12.06.2024 od 18:00 hodin v jídelně ZŠ Nový Knín
04. 06. 2024 Městská část Praha-Zbraslav - Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
04. 06. 2024 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Regionální surovinová politika Středočeského kraje“
31. 05. 2024 Městská část Praha-Zbraslav - Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
31. 05. 2024 Městská část Praha-Lipence - Oznámení o vyhlášení opakovaného výběrového řízení referent/ka stavebního úseku
29. 05. 2024 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 598/1 v k. ú. Nový Knín
29. 05. 2024 KÚSK - Rozhodnutí - Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů orel mořský, luňák hnědý, luňák červený, raroh velký, orel křiklavý a kalous pustovka – kroužkování mláďat na hnízdech
27. 05. 2024 Návrh Závěrečného účtu za rok 2023
24. 05. 2024 Záměr směny pozemků
24. 05. 2024 Záměr prodeje části pozemku 982/1 v k. ú. Nový Knín
24. 05. 2024 Záměr prodeje pozemku parc. č. 612 v k. ú. Nový Knín
23. 05. 2024 Vyhlášení vítěze zakázky malého rozsahu - Výstavba nového kabelového zemního vedení pro veřejné osvětlení včetně nových osvětlovacích stožárů v ulicích Žižkova, Havlíčkova a Na Flusárně
23. 05. 2024 Vyhlášení vítěze zakázky malého rozsahu - Obnova chodníků v ulici Žižkova a Havlíčkova
23. 05. 2024 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
22. 05. 2024 Stavební úřad - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
22. 05. 2024 MěÚ Dobříš - částečná uzavírka v ulici Paškova
20. 05. 2024 Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska - Návrh závěrečného účtu 2023 a Zprávu z přezkoumání hospodaření 2023
15. 05. 2024 Volby do Evropského parlamentu - vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu školení
15. 05. 2024 Volby do Evropského parlamentu - vyrozumění o konání školení k zásadám hlasování
15. 05. 2024 MěÚ Dobříš - Úplná uzavírka úseku silnice č. III/11628
13. 05. 2024 Oznámení zahájení společného řízení o povolení výjimky
09. 05. 2024 Volby do Evropského parlamentu - svolání prvního zasedání okrskové volební komise
09. 05. 2024 Zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Pokocábí
07. 05. 2024 DSO Pokocábí - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 + přílohy
07. 05. 2024 DSO TS Brdy a Hřebeny - zápis z členské schůze, rozpočtové opatření
07. 05. 2024 Dokument "Krajský úřad Středoče..." již není dostupný.
07. 05. 2024 MěÚ Dobříš - veřejná vyhláška - Uzavírka silnice č. II/102
03. 05. 2024 Záměr směny pozemků - část parc. č. 191/5 a parc. č. 1183 za 1245 v k. ú. Starý Knín
03. 05. 2024 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 918/12 v k. ú. Nový Knín
03. 05. 2024 Záměr směny pozemků parc. č. 926/3 a parc. č. 921/8 za část pozemku parc. č. 921/2 v k. ú. Nový Knín
30. 04. 2024 Záměr směny pozemků v Jalovčinách
30. 04. 2024 Záměr prodeje pozemku parc. č. 218/26 a parc. č. 218/1 v k. ú. Nový Knín
30. 04. 2024 Finanční úřad pro Středočeský kraj - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
29. 04. 2024 Zákaz rozdělávání ohňů!
26. 04. 2024 Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení pracovních míst: „vedoucí stavebního úřadu Nový Knín“ a „referent/ka stavebního úřadu Nový Knín“
25. 04. 2024 Dokument "Dražební vyhláška o k..." již není dostupný.
24. 04. 2024 Veřejná výzva k přihlášení na obsazení 1 pracovního místa „vedoucí stavebního úřadu Nový Knín“
24. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané 7. a 8. června 2024
19. 04. 2024 Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 918/1 v k. ú. Nový Knín
19. 04. 2024 Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 672/6 v k. ú. Nový Knín
19. 04. 2024 Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 104/1 v k. ú. Starý Knín

XML