Město Hroznětín

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hroznětín
Krušnohorské náměstí 1
362 33 Hroznětín

Datová schránka: s75bdzg
E-mail: urad@mestohroznetin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Záměr pronájmu p.p.č. 2180-11 k.ú. Hroznětín
15. 07. 2019 Zápis z jednání Rady města č. 22 ze dne 08.07.2019
15. 07. 2019 Informace o konání veřejného mimořádného zasedání ZM dne 22.07.2019
15. 07. 2019 SOB - Závěrečný účet za rok 2018 - schválený včetně zprávy o přezkumu
12. 07. 2019 VZ - Základní škola-Suterén stavební úpravy-šatní skříňky
10. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku k výstavbě RD - lokalita Bystřice
08. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku pod garáží
03. 07. 2019 Zápis z jednání Rady města č. 21 ze dne 27.06.2019
03. 07. 2019 Veřejná zakázka stavební - Základní škola - Suterén stavební úpravy - šatny
02. 07. 2019 MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci
02. 07. 2019 SOB - Závěrečný účet za rok 2018 - schválený
29. 06. 2019 Oznámení o konání společenské akce
25. 06. 2019 Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 17.06.2019
24. 06. 2019 Zápis z jednání Rady města č. 20 ze dne 19.06.2019
24. 06. 2019 Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2018 - schválený
24. 06. 2019 Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2018
21. 06. 2019 Rozpočové opatření č.3 ze dne 17.06.2019
21. 06. 2019 Rozpočové opatření č.2 ze dne 29.05.2019
19. 06. 2019 Program zasedání ZKK dne 24.06.2019
11. 06. 2019 Zápis z jednání Rady města č. 19 ze dne 10.06.2019
11. 06. 2019 MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP omezení vstupu do obory Hájek
10. 06. 2019 Obec Merklín - VV Oznámení ÚP Merklín návrh změny
10. 06. 2019 SPÚ - Oznámení o ukončení aktualizace v části k.ú. Ruprechtov u Hroznětína
10. 06. 2019 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 17.06.2019
04. 06. 2019 Zápis z jednání Rady města č. 18 ze dne 29.05.2019
04. 06. 2019 Dokument "JUDr. Miloslav Zwiefe..." již není dostupný.
04. 06. 2019 SOB - návrh závěrečného účet za rok 2018
04. 06. 2019 SOB - zpráva o přezkumu hospodaření v roce 2018
31. 05. 2019 Veřejná vyhláška OOP - Xterra city triathlon
31. 05. 2019 Rozvaha za rok 2018
31. 05. 2019 FIN 2-12M za rok 2018
31. 05. 2019 Výkaz zisku a zráty za rok 2018
31. 05. 2019 Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2018 - návrh
31. 05. 2019 Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2018
31. 05. 2019 Příloha za rok 2018
30. 05. 2019 Zápis z jednání Rady města č. 17 ze dne 22.05.2019
29. 05. 2019 VZ - Hroznětín - oprava Mk č.16c
29. 05. 2019 VZ - Hroznětín - oprava Mk č.14c
29. 05. 2019 VZ - Hroznětín - oprava Mk č.24c
27. 05. 2019 Volby do EP - výsledky hlasování Hroznětín
23. 05. 2019 Zápis z jednání Rady města č. 16 ze dne 13.05.2019
23. 05. 2019 Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů
22. 05. 2019 SKHZ - návrh závěrečný účet za rok 2018
21. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
20. 05. 2019 VZ - Hroznětín rekonstrukce veřejného osvětlení RVO III.
17. 05. 2019 SOB rozpočet na rok 2019 – schválený
09. 05. 2019 Volby do EP - Oznámení o době a místě konání.
09. 05. 2019 Záměr koupě pozemku do majetku města
09. 05. 2019 Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města
06. 05. 2019 Zápis z jednání Rady města č. 15 ze dne 29.04.2019

XML