Město Veltrusy

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://veltrusy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Datová schránka: yn2bwnn
E-mail: veltrusy@veltrusy.cz, podatelna@veltrusy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 06. 2020 Rozhodnutí - Schválení aktualizace bezpečnostní zprávy pro objekt SYNTHOS Kralupy, a. s.
27. 05. 2020 ROZHODNUTÍ povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (TJ Kralupy, z. s., 13.05.2020)
25. 05. 2020 Informace o celkovém vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
21. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
14. 05. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemních komunikacích ve městě Veltrusy
14. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2019
14. 05. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemních komunikacích ve městě Veltrusy
08. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 z 6. 5. 2020
08. 05. 2020 Schválený závěrečný účet města Veltrusy za rok 2019
30. 04. 2020 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 6. 5. 2020
27. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2020
22. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "Síť elektronických komunikací" (Maxicom Holding, a. s., 21.04.2020)
09. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Vyměření daně z nemovitostí narok 2020
08. 04. 2020 OZNÁMENÍ o neuplatňování sankce za opožděné platby místních poplatků
04. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy č.j.: 17110/2020-MZE-16212 (Ministerstvo zemědělství)
30. 03. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - Stavební povolení "Rekonstrukce ulice Josefa Dvořáka, Veltrusy"
18. 03. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
18. 03. 2020 OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení
17. 03. 2020 OZNÁMENÍ o zrušení konání 17. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
16. 03. 2020 OZNÁMENÍ o zrušení veřejné soutěže, kterou Ministerstvo financí vyhlásilo dne 06.02.2020
13. 03. 2020 ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (Libuše Sýkorová, 03.02.2020)
13. 03. 2020 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 19. 3. 2020
10. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu města Veltrusy za rok 2019
28. 02. 2020 ROZHODNUTÍ povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (Město Veltrusy, Jan Šťastný, 28.02.2020)
28. 02. 2020 ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (MONTAKO, s. r. o., 06.02.2020)
28. 02. 2020 Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020
27. 02. 2020 Grantový program města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2020
19. 02. 2020 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 26. 2. 2020
14. 02. 2020 ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (ÚZSVM, 21.11.2019)
11. 02. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemních komunikacích ve městě Veltrusy
11. 02. 2020 ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (ÚZSVM, 14.10.2019)
06. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemní komunikaci v obci Veltrusy (DNA Producition s.r.o.)
31. 01. 2020 Schválený rozpočet Základní školy na rok 2020
31. 01. 2020 Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2020
31. 01. 2020 Schválený rozpočet Mateřské školy na rok 2020
31. 01. 2020 Schválený rozpočet města na rok 2020
23. 01. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
22. 01. 2020 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 29. 1. 2020
07. 01. 2020 Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020
07. 01. 2020 Návrh rozpočtu města na rok 2020 po paragrafech
06. 01. 2020 Pravidla rozpočtového provizoria města Veltrusy na rok 2020
06. 01. 2020 Návrh rozpočtu Základní školy na rok 2020
06. 01. 2020 Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2020
03. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2019 z 18. 12. 2019
02. 01. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou
20. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Veltrusy č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Veltrusy
19. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění - Svazek měst a obcí VKM - Střednědový výhled rozpočtu na léta 2020 až 2022 a Rozpočet svazku na rok 2020
12. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU územního plánu obce Nová Ves
12. 12. 2019 ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (Josef Jírový, 05.11.2019)

XML