Město Veltrusy

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://veltrusy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Datová schránka: yn2bwnn
E-mail: veltrusy@veltrusy.cz, podatelna@veltrusy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2019 ROZHODNUTÍ o povolení ke kácení dřevin (Zelenka Milan)
01. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 z 26. 6. 2019
01. 07. 2019 INFORMACE o návrhu výroku rozhodnutí o povolení výjimky, Jan Habada, Vojkovice.pdf
01. 07. 2019 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Stavební úpravy domu č.p. 187 a doplňových staveb k domu
26. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - vyřazení místní komunikce situované na silničním mostě přes řeku Vltavu
19. 06. 2019 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 26. 06. 2019
13. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Veltrusy
13. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemních komunikacích v obci Veltrusy
13. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
13. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
13. 06. 2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veltrusy v rámci grantového programu v roce 2019
13. 06. 2019 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Veltrusy, okres Mělník
10. 06. 2019 KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE/ŘEDITELKY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM VELTRUSY
06. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu obce Nová Ves
06. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Veltrusy - Revitalizace městského centra + zklidnění dopravy, p. č. 1064/1, 1064/11, ul. Alešova"
06. 06. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Chvatěruby
30. 05. 2019 Záměr města Veltrusy pronajmout pozemek ve vlastnictví města (pozemek parc. č. 816/8)
30. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části majetku České republiky (pozemky parc. č. st. 82 s objektem bydlení č.p. 14 a parc. č. 84/4 v k.ú. a obci Veltrusy. okres Mělník
29. 05. 2019 Rozhodnutí - Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (pozemek parc. č. 848/19, Zuzana Enzmannová)
29. 05. 2019 Rozhodnutí - Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (pozemek parc. č. 15/1, Václav Harvalík)
22. 05. 2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 29. 05. 2019
22. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kralupy nad Vltavou
20. 05. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení řízení
16. 05. 2019 Zaslání bezpečnostního programu objektu spalovací stanice AVE KRALUPY s.r.o. k vyjádření- doplnění po posouzení BD
16. 05. 2019 Informace o návrhu výroku rozhodnutí o povolení výjimky
13. 05. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Obalovna Chvatěruby
10. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 - Oznámení o době a místě konání voleb
09. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu dobrovolného Svazku měst a obcí VKM za rok 2018
30. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29. 04. 2019 Záměr města Veltrusy pronajmout část pozemku ve vlastnictví města (pozemek parc. č. 158, lokalita U Luhu)
29. 04. 2019 Záměr města Veltrusy prodat část pozemku ve vlastnictví města (pozemek parc. č. 395/22, ulice Tomkova)
27. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Vyměření daně z nemovitostí narok 2019
17. 04. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 24. 04. 2019
13. 04. 2019 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku "Revitalizace odvodnění v Žižkově ul."
13. 04. 2019 Opatření obecné povahy
10. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
10. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
06. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2019
04. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu zs rok 2018 Svazku měst a obcí VKM
29. 03. 2019 Záměr města Veltrusy bezúplatně převést majetek ve vlastnictvé města
29. 03. 2019 Záměr města Veltrusy prodat pozemky ve vlastnictví města
29. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 z 27. 3. 2019
29. 03. 2019 Závěrečný účet města Veltrusy za rok 2018
21. 03. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 27. 03. 2019
19. 03. 2019 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku "Revitalizace odvodnění v Žižkově ul."
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku - Privatizační projekt č. 70028/2002
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku - Privatizační projekt č. 70028/2001
13. 03. 2019 Zápis do Mateřské školy Veltrusy pro školní rok 2019/2020
13. 03. 2019 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019
06. 03. 2019 Bezpečnostní program ENERGETIKA - Tamero Invest, s. r. o.

XML