Město Veltrusy

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://veltrusy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Datová schránka: yn2bwnn
E-mail: veltrusy@veltrusy.cz, podatelna@veltrusy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny 2021 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
15. 09. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemních komunikacích ve městě Veltrusy
15. 09. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ve městě Veltrusy
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství)
13. 09. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení - Zahájení územního řízení
30. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích ve městě Veltrusy
30. 08. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 01.08.2021 (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
26. 08. 2021 Oznámení o vojenském cvičení „HRADBA 2021 a SAFEGUARD 2021“
25. 08. 2021 Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 1. 9. 2021
25. 08. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
11. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
10. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu, ulice Josefa Dvořáka, Žižkova, Čechova, Veltrusy
10. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/0081 (u nájezdu na dálnici D8 u Úžic)
10. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/608 a II/101 v k. ú. Veltrusy
30. 07. 2021 Usnesení o zastavení řízení dle § 66 správního řádu
22. 07. 2021 Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 7. 2021
13. 07. 2021 Oznámení záměru "Rekonstrukce silniční distribuční stanice v Kralupech nad Vltavou"
08. 07. 2021 INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELTRUSY, NA NĚMŽ BYLO ZASTUPITELSTVO MĚSTA SEZNÁMENO S VÝSLEDKY KONTROLY VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚSTA A S OPATŘENÍMI K ZAMEZENÍ OPAKOVÁNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH KONTROLOU
08. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2021 (TJ Sokol Veltrusy)
08. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2021 (SDH Veltrusy)
08. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2021 (AFK Veltrusy)
01. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici č. III-0081
01. 07. 2021 Záměr pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictní města (pozemky parc. č. 125-2 a 125-150)
01. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021 z 30. 6. 2020
01. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška města Veltrusy č. 1/2021 o místních poplatcích
24. 06. 2021 Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 30. 6. 2021
22. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemních komunikacích v obci Veltrusy
07. 06. 2021 ROZHODNUTÍ o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Veltrusy, okres Mělník
02. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - Stavební povolení "Lokalita Všestudy - Nad Parkem II"
02. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
01. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu VKM
28. 05. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" na pozemních komunikacích v obci Veltrusy
27. 05. 2021 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Veltrusy v rámci grantového programu v roce 2021
20. 05. 2021 Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 26. 5. 2021
11. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení dodatečného stavebního řízení "Za Kaplí Veltrusy"
11. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
06. 05. 2021 Věřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci (SDH Veltrusy)
03. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 z 28. 4. 2020
03. 05. 2021 Schválený závěrečný účet města Veltrusy za rok 2020
26. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2021
22. 04. 2021 Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 4. 2021
19. 04. 2021 Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2020
10. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2021
01. 04. 2021 Záměr města Veltrusy pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví města (č. p. 670)
01. 04. 2021 Záměr města Veltrusy pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví města (č. p. 669)
01. 04. 2021 Záměr města Veltrusy pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví města (č. p. 668)
01. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu města Veltrusy za rok 2020
25. 03. 2021 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 31. 3. 2021
08. 03. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 01.02.2021 (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
08. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - na pozemních komunikacích, silnice č. II/608, II/101, III/00811, III/24211

XML