Město Třebenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://mesto-trebenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebenice
Paříkovo nám. 1
411 13 Třebenice

Datová schránka: 445bayh
E-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech v obci Čížkovice z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - zákaz vjezdu obec Dlažkovice
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod s účinností od 15.07.2019 do odvolání
15. 07. 2019 Sdělení o uzavírce pozemní komunikace - v obci Čížkovice v úseku železničních přejezdů
15. 07. 2019 Sdělení o uzavírce pozemní komunikace - v obci Dlažkovice v úseku železničního přejezdu
09. 07. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu - st.p.č. 156 k.ú. Medvědice
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Třebenice, Loucká
02. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Lhota u Medvědic
02. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Medvědice
02. 07. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání v budově č.p. 87 v k.ú. Třebenice
02. 07. 2019 Dokument "Oznámení o konání opa..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Třebenice, Sokolská ul.
14. 06. 2019 Usnesení 5. veřejného zasedání ZM Třebenice ze dne 03.06.2019
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 06. 2019 Aktualizovaná výstraha ČHMÚ
11. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
11. 06. 2019 Výstraha ČHMÚ
11. 06. 2019 Usnesení z 10. zasedání Rady města Třebenice ze dne 03.06.2019
08. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnosti jejich nahlédnutí do jejich listinné podoby
07. 06. 2019 Záměr pronájmu pozemku 656/3 v obci Třebenice a k. ú. Mrsklesy
06. 06. 2019 Výzva - Kotlíková dotace
06. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024
06. 06. 2019 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018
06. 06. 2019 Záměr pronájmu pozemků v obci Třebenice a k. ú. Sutom
06. 06. 2019 Kalkulace ceny - stočné pro rok 2019 - ČOV Medvědice
06. 06. 2019 Kalkulace ceny - stočné pro rok 2018 a porovnání na skutečnost - ČOV Medvědice
06. 06. 2019 Kalkulace ceny - voda Sutom pro rok 2019 - Vodárna Sutom
06. 06. 2019 Kalkulace ceny - voda Sutom pro rok 2018 a porovnání na skutečnost - Vodárna Sutom
06. 06. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019
06. 06. 2019 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2019
06. 06. 2019 Závěrečný účet města Třebenice za rok 2018
05. 06. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání v budově č. p. 87 v obci Třebenice, ulici Sokolská
04. 06. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu za územní celek Třebenice
30. 05. 2019 Usnesení z 9. zasedání Rady města Třebenice ze dne 15.05.2019
30. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody
22. 05. 2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
17. 05. 2019 Výzva - Kotlíková dotace
17. 05. 2019 Oznámení o konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice dne 03.06.2019
17. 05. 2019 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2019
14. 05. 2019 Akce - Pomozme kostelům
14. 05. 2019 Návrh na Závěrečný účet města za rok 2018
10. 05. 2019 Usnesení z 8. zasedání Rady města Třebenice ze dne 24.04.2019
07. 05. 2019 Vyhodnocení ankety - areál bývalé Sokolovny
07. 05. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
07. 05. 2019 Adresný záměr prodeje hmotné nemovité věci - pozemek p. č. 65/1 v obci Třebenice, k. ú. Medvědice
07. 05. 2019 Vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů
07. 05. 2019 Závod míru juniorů 2019
30. 04. 2019 Otevření Muzea českého granátu
30. 04. 2019 MUDr. Turková - dovolená

XML