Město Třebenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://mesto-trebenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebenice
Paříkovo nám. 1
411 13 Třebenice

Datová schránka: 445bayh
E-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 06. 2021 Oznámení o konání 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice dne 28.06.2021
11. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v obci Lipá a Mrsklesy dne 01.07.2021
08. 06. 2021 Kalkulace ceny - voda Sutom pro rok 2021, dílčí celek Vodárna Sutom
08. 06. 2021 Kalkulace ceny - stočné pro rok 2021, dílčí celek ČOV Medvědice
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení - Rekonstrukce mostu Třebenice
04. 06. 2021 Návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2020
04. 06. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na roky 2022 - 2026
03. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění přenosných dopravních značek v obci Třebenice, ulici Tyršova u č. p. 209
02. 06. 2021 Smlouva č. 1/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí uzavřená dne 28.05.2021
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění přenosných dopravních značek v obci Teplá při odstraňování havárie utržené římsy kaple
01. 06. 2021 Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO dne 22.06.2021
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění dopravního značení - zákaz vjezdu nákladních automobilů - obec Kocourov
29. 05. 2021 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek
29. 05. 2021 Oznámení o odstávce elektřiny dne 18.06.2021 v obci Třebenice
27. 05. 2021 Adresný záměr bezplatné výpůjčky částí pozemků pro účely stavby "Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice
27. 05. 2021 Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání - provozovna pedikúry, nacházející se ve zdravotním středisku v budově č. p. 87 v obci Třebenice, ulici Sokolská
26. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnosti nahlédnutí do jejich listinné podoby
25. 05. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025
25. 05. 2021 Schválený rozpočet na rok 2021
20. 05. 2021 Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o povolení výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice pro účel projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů
13. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v obci Teplá dne 03.06.2021
12. 05. 2021 Záměr propachtování pozemku p. č. 1212/2 v obci a k. ú. Třebenice
11. 05. 2021 Záměr propachtování pozemku p. č. 1212/2 v obci a k. ú. Třebenice
11. 05. 2021 Ukončení mimořádného nařízení Státní veterinární správy
07. 05. 2021 Oznámení termínu konání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice dne 24.05.2021
05. 05. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2021 - závazné ukazatele
05. 05. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2025
29. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021 - FK Slavoj Třebenice z. s.
29. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2021 - TJ Sokol Medvědice z. s.
29. 04. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění svislé dopravní značky "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" s dodatkovou tabulkou "Tranzit" u obce Kocourov
29. 04. 2021 Záměr prodeje hmotné nemovité věci - p. p. č. 38/2, 38/3, 38/4 v obci Třebenice a k. ú. Kololeč
26. 04. 2021 Oznámení termínů vývozů sběrných nádob na komunální odpad ve 2. pololetí roku 2021
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška FÚ pro Ústecký kraj - o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2021
22. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
20. 04. 2021 Sběr drobných nebezpečných odpadů v sobotu 1. května 2021
12. 04. 2021 Informace ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
09. 04. 2021 Záměr prodeje nově odděleného pozemku p. č. 374/4 v k. ú. Kololeč
09. 04. 2021 Záměr propachtování pozemku p. č. 1212/2 v k. ú. Třebenice
06. 04. 2021 Dočasné přesunutí zastávek linky 662 v obci Vlastislav a Třebenice, část Mrsklesy
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění přenosných dopravních značek v obci Vlastislav
01. 04. 2021 Agentura ochrany přírody a krajiny - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
01. 04. 2021 Informace o pronájmu sociálních bytů v ulici Mlýnská č. p. 52 v Třebenicích (byt č. 4 a byt č. 5) v obci a k. ú. Třebenice
31. 03. 2021 2021 - Dotační program na Domácí čistírny odpadních vod
29. 03. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4137 v obci a k. ú. Třebenice - parkovací stání "B6"
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Mrsklesy
25. 03. 2021 Upozornění pro občany - rekonstrukce mostu v Kololeči
23. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - dopravní značení v ulici Loucká, Tyršova, Masarykova a v obci Kololeč
19. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění přechodného dopravního značení na silnici I/15 v lokalitě obce Třebenice
19. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - objízdná trasa v souvislosti s uzavírkou silnice v obci Koštice
09. 03. 2021 SONO - Oznámení o zveřejnění č. 2/2020 - usnesení z členské schůze ze dne 10.12.2020 a schválené ekonomické dokumenty

XML