Město Třebenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://mesto-trebenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebenice
Paříkovo nám. 1
411 13 Třebenice

Datová schránka: 445bayh
E-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 11. 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
19. 11. 2019 Dražební vyhláška
15. 11. 2019 Oznámení o konání 7. Veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice dne 2. 12. 2019
15. 11. 2019 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09/2019
15. 11. 2019 Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2020
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce - Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce - Opravy trhlin a spár na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji
07. 11. 2019 Čipování psů v Mrsklesích, Medvědicích a Kocourově 9.11.2019
06. 11. 2019 Adresný záměr pronajmout část pozemku p. č. 283/11 v obci a k. ú. Třebenice
05. 11. 2019 Usnesení z 17. zasedání Rady města Třebenice ze dne 21.10.2019
05. 11. 2019 Pozvánka na jednání členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady a projednávané dokumenty
01. 11. 2019 Adresný záměr prodloužení doby výpůjčky pozemků p. č. 714/3 a st. p. č. 149 v obci Třebenice a k. ú. Medvědice
01. 11. 2019 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v obci Mrsklesy
29. 10. 2019 Tvořivé dílničky k Knihovně
26. 10. 2019 Ordinační doba lékařské pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Litoměřice, a.s.
22. 10. 2019 Informace o přerušení dodávky vody v obci Medvědice dne 22.10.2019
22. 10. 2019 Oznámení o mimořádné odstávce systému Czech POINT
16. 10. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu - k. ú. Medvědice
16. 10. 2019 Záměr obce o právu provést stavbu na pozemku p. č. 673/1 v obci Třebenice, k. ú. Mrsklesy
11. 10. 2019 Usnesení z 16. zasedání Rady města Třebenice ze dne 30.09.2019
08. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Třebenice, ul. Loucká, havárie vod. řadu
07. 10. 2019 Informace o odstávce vody
07. 10. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Medvědice
07. 10. 2019 Ceník č. 1/2019 - knihovna
07. 10. 2019 Oznámení o výkonu zeměměřických činností v roce 2019
01. 10. 2019 Usnesení z 15. zasedání Rady města Třebenice ze dne 16.09.2019
27. 09. 2019 Informace pro občany - zrušení opravy mostku v Chodovlicích
26. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
26. 09. 2019 Usnesení 6. veřejného zasedání ZM Třebenice ze dne 02.09.2019
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu sídelního útvaru Třebenice, Jenčice a Kololeč - Změna č. 4
10. 09. 2019 Termíny a typy vývozů sběrných nádob na komunální odpad pro zimní období 2019-2020
10. 09. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019
10. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnosti nahlédnutí do jejich listinné podoby
05. 09. 2019 Informace o výluce
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - práce na silnici v obci Medvědice
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka žel. přejezdů Čížkovice
02. 09. 2019 Sběr drobných nebezpečných odpadů
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesy
29. 08. 2019 Usnesení z 14. zasedání Rady města Třebenice ze dne 19.08.2019
29. 08. 2019 Výběrové řízení - Pracovník úklidu a údržby obce - řidič traktoru
22. 08. 2019 Dočasná úprava hodin pro veřejnost na poště v Třebenicích
20. 08. 2019 Život a dílo J. E. Purkyně
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - vyhrazené parkoviště v ulici Loucká
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a konání veřejného projednání
16. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Medvědice
16. 08. 2019 Oznámení o konání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice dne 2.9.2019
16. 08. 2019 Svoz kusových odpadů z domácností
16. 08. 2019 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06/2019
15. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Kocourov
14. 08. 2019 Přerušení dodávky vody v místní části Lipá

XML