Obec Bačalky

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://bacalky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bačalky
Bačalky 101
507 23 Bačalky

Datová schránka: t6sa6y7
E-mail: urad@bacalky.cz, bacalky@centrum.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 04. 2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 494/2 v k. ú. Bačalky (2 přílohy)
29. 04. 2018 Usnesení ze zastupitelstva obce z 31.7.2017 (1 příloha)
29. 04. 2018 Návrh obecně závazné vyhlášky obce Bačalky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,… (3 přílohy)
29. 04. 2018 Protokol o zkoušce vody z 20.6.2017 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Bačalky dne 31.7.2017 (1 příloha)
29. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2017 (1 příloha)
29. 04. 2018 Usnesení ze zastupitelstva obce z 12.6.2017 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Bačalky (1 příloha)
29. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2017 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2017 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2017 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2017 (1 příloha)
29. 04. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 12.6.2017 (1 příloha)
29. 04. 2018 Povolení zvláštního užívání silnice pro akci "Jízda na dřevokolkách" 3. 6. 2017 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Veřejnoprávní smlouva s Kopidlnem o výkonu přenesené působnosti (1 příloha)
29. 04. 2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Bačalky parcela p. p. č. 494/2 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Svazek obcí MZ - návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2016 (6 příloh)
29. 04. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (1 příloha)
29. 04. 2018 Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2017 (3 přílohy)
29. 04. 2018 Protokol o zkoušce vody z 14.3.2017 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Dokument "Dražební vyhláška na ..." již není dostupný.
29. 04. 2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Bačalky (2 přílohy)
29. 04. 2018 Usnesení zastupitelstva z 13.3.2017 (1 příloha)
29. 04. 2018 Oznámení o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu (1 příloha)
29. 04. 2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemku (2 přílohy)
29. 04. 2018 Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (2 přílohy)
29. 04. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13. 3. 2017 (1 příloha)
29. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 01/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,… (1 příloha)
29. 04. 2018 Protokol o zkoušce vody z 30.10.2016 (1 příloha)
29. 04. 2018 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,… (1 příloha)
29. 04. 2018 Návrh rozpočtu obce Bačalky na rok 2017 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Usnesení zastupitelstva obce z 23. 4. 2018 (1 příloha)
29. 04. 2018 Protokol o zkoušce vody z 20.3.2018 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (2 přílohy)
29. 04. 2018 Oznámení svazku obcí Mariánská zahrada o zveřejnění dokumentů podle zákona za rok 2018 (1 příloha)
29. 04. 2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (1 příloha)
29. 04. 2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (2 přílohy)
29. 04. 2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (2 přílohy)
29. 04. 2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (3 přílohy)
29. 04. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2016 (7 příloh)
29. 04. 2018 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (1 příloha)
29. 04. 2018 Schválený rozpočet Obce Bačalky na rok 2017 (2 přílohy)
29. 04. 2018 Rozpočtový výhled Obce Bačalky 2018-2020 (příjmy a výdaje) (1 příloha)

XML