Město Mělník

Okresní město
Okres Mělník

http://melnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mělník
náměstí Míru 1/1
276 01 Mělník

Datová schránka: hqjb2kg
E-mail: mu@melnik.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 Dražební vyhláška č.j. 063 EX 2058/05-154/dr.
18. 09. 2020 Dražební vyhláška Č.j. 108 EX 03263/10
18. 09. 2020 Dražební vyhláška č.j. 225 EX 01008/12-685
18. 09. 2020 Odstávka ČEZ
18. 09. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
17. 09. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 16.9.2020
17. 09. 2020 Oznámení
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška
17. 09. 2020 Veřejné vyhlášky
17. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou
16. 09. 2020 Upozornění
15. 09. 2020 Zveřejnění
15. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou
14. 09. 2020 Nařízení KHS Stč. kraje - č.4/2020
14. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška
10. 09. 2020 Usnesení o elektronické dražbě
10. 09. 2020 Oznámení
10. 09. 2020 Opatření obecné povahy
10. 09. 2020 Oznámení
10. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
09. 09. 2020 Nabídka nájmu bytu
08. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou
08. 09. 2020 Návrh opatření obecné povahy
08. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace
08. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
07. 09. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
07. 09. 2020 Volby do zastupitelstev krajů
07. 09. 2020 Volby do zastupitelstev krajů
07. 09. 2020 Volby do zastupitelstev krajů
04. 09. 2020 Záměr výpůjčky nemovitého majetku
03. 09. 2020 Veřejná vyhláška
01. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou
01. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou
01. 09. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou
01. 09. 2020 Veřejná vhláška
01. 09. 2020 Veřejná vyhláška
01. 09. 2020 Sdělení - Návrh územního plánu
01. 09. 2020 MZ - Opatření obecné povahy
30. 08. 2020 Veřejná vyhláška
25. 08. 2020 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka
25. 08. 2020 Žádost o odstranění
25. 08. 2020 Smlouva o výpůjčce části nemovité věci
25. 08. 2020 Smlouva o výpůjčce části nemovité věci
25. 08. 2020 Smlouva o výpůjčce části nemovité věci
25. 08. 2020 Smlouva o výpůjčce části nemovité věci
24. 08. 2020 Záměr pachtu nemovité věci
24. 08. 2020 Záměr pachtu nemovité věci
20. 08. 2020 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
20. 08. 2020 Veřejná vyhláška

XML