Město Mělník

Okresní město
Okres Mělník

http://melnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mělník
náměstí Míru 1/1
276 01 Mělník

Datová schránka: hqjb2kg
E-mail: mu@melnik.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 06. 2020 ČEZ - plánovaná odstávka elektřiny
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.
30. 06. 2020 Záměr prodat nemovitou věc
30. 06. 2020 Návrh zadání územního plánu
30. 06. 2020 Návrh územního plánu - Želízy
26. 06. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí
23. 06. 2020 Veřejné vyhlášky
22. 06. 2020 Dražební vyhláška č.j.030 EX 26862/13-305
22. 06. 2020 Dražební vyhláška čj. 030 EX 26862/13-306
22. 06. 2020 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mělník ze dne 15.6.2020
19. 06. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
17. 06. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí
17. 06. 2020 OOP STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
16. 06. 2020 Nabídka na pronájem sociálních bytů
15. 06. 2020 Dražební vyhláška č.j. 209 Ex 1201/2013-63
15. 06. 2020 Dražební vyhláška č.j. 209 Ex 1059/2016-53
12. 06. 2020 ČEZ - plánovaná odstávka elektřiny
11. 06. 2020 KUSK Usnesení
11. 06. 2020 ČEZ zrušení plánované odstávky 15.6.2020
08. 06. 2020 Oznámení o odstávce dodávek tepla a teplé vody ze sítí CZT
04. 06. 2020 Záměr prodeje nemovité věci
04. 06. 2020 Záměr prodat nemovitou věc
04. 06. 2020 Záměr prodeje nemovité věci
04. 06. 2020 Záměr prodeje nemovité věci
04. 06. 2020 Program zasedání Zastupitelstva města Mělníka 15.6.2020
03. 06. 2020 Žádost o odstranění důvodu bránící používání vozidla
02. 06. 2020 Dražební vyhláška č.j.: 67729
02. 06. 2020 Dražební vyhláška č.j.: 67728
02. 06. 2020 Odročení dražby Spisová značka: 030 EX 26862/13-301
02. 06. 2020 Dražební vyhláška Číslo jednací: 191 EX 1785/19-63
02. 06. 2020 Dražební vyhláška Spisová značka: 134 ED 00004/20 - 004
02. 06. 2020 Dražební vyhláška č.j.: 203 Ex 49186/16-77
02. 06. 2020 Odročení dražby Č.j. 139EX 16406/17-109 139EX 16620/17
02. 06. 2020 Dražební vyhláška č.j.: 067 EX 250380/11-131
02. 06. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
02. 06. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 2020
02. 06. 2020 ČEZ - plánovaná odstávka elektřiny 5.6.2020
02. 06. 2020 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 11. 5. 2020
02. 06. 2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku
02. 06. 2020 Záměr změny nájemního vztahu
02. 06. 2020 Záměr pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví města
02. 06. 2020 Záměr pachtu nemovitého majetku
02. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu města Mělníka za rok 2019
02. 06. 2020 Oznámení
02. 06. 2020 ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
02. 06. 2020 Záměr bezúplatného převodu nemovité věci
30. 05. 2020 Dražební vyhláška
29. 05. 2020 Oznámení o opakované dražbě
18. 05. 2020 Nařízení zrušená dnem 18.5.2020
15. 05. 2020 Nařízení rušící nařízení starosty

XML