Město Týnec nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://tynecnadlabem.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí 1
281 26 Týnec nad Labem

Datová schránka: 927baun
E-mail: info@tynecnadlabem.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 09. 2021 Veřejná vyhláška-oznámení zah. řízení kabel.vedení ul. Purkyňova,Žiželice
18. 09. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby veřejného osvětlení Rasochy
15. 09. 2021 Pozvánka na jednání ZM 22.9.2021
14. 09. 2021 Pískovna Jelen - Týnec nad Labem
14. 09. 2021 MZ -Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření z 2.4.2020
13. 09. 2021 Dražební vyhláška č.j. 129EX 1450/21-64
10. 09. 2021 Rozpočtové opatření č.5/2021
10. 09. 2021 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
08. 09. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí Ras..." již není dostupný.
06. 09. 2021 Rozhodnutí o uzavírce MK ul. Studentská na pozemku p.č. 1344, k.ú. Týnec nad Labem
01. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/322 u Týnce nad Labem
01. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Studentská, Týnec n.L.
01. 09. 2021 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN k 1.8.2021
30. 08. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
30. 08. 2021 Oznámení zveřejnění dokumentace vlivů záměru na živ.prostředí- stanovení dobývacího prostoru Týnec nad Labem- Jelen
24. 08. 2021 Záměr prodat p.č.1424/1, k.ú. Týnec nad Labem
24. 08. 2021 Záměr prodat část p.č.731/1 a 724/1, k.ú. Týnec nad Labem
20. 08. 2021 Veřejná vyhláška MěÚ Kutná Hora- výzva vyjádření k podanému odvolání
19. 08. 2021 Vyhlášení výzvy na příjem žádostí pronájmu obecního bytu č.2, Krále Jiřího č.p.64, Týnec nad Labem
19. 08. 2021 Schválený závěrečný účet města 2020
17. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
11. 08. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 18.8.2021
06. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška- ozn..." již není dostupný.
05. 08. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou- stanovení přechodné úpravy dopravního značení na MK v Týnci nad Labem
04. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška- ozn..." již není dostupný.
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška- usnesení o zastavení řízení ve věci odstranění překážky na p.č. 572/1 k.ú. Lžovice.pdf
22. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 07. 2021 Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za r.2020
08. 07. 2021 Rozpočtové opatření č.4/2021
28. 06. 2021 Stanovení místní úpravy provozu ul.Tyršova, Krále Jiřího, Týnec nad Labem
24. 06. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu ul. 1.máje, Týnec nad Labem od 8.7- 23.7.2021
23. 06. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu ve Vinařicích od 1.7.-12.11.2021
23. 06. 2021 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnice III/3279 ul. Sadová, Týnec n.L.
11. 06. 2021 Dokument "Stavební úřad -Oznáme..." již není dostupný.
09. 06. 2021 Rozpočtové opatření č.3/2021
07. 06. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 14.6.2021
07. 06. 2021 Výzva k podání nabídky na akci Vodovodní řad Týnec nad Labem, ul. Lžovická a Sadová
03. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška- ozn..." již není dostupný.
31. 05. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška- Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry, Dunaje
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
24. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu města Týnec nad Labem za r.2020
20. 05. 2021 Pozvánka na jednání+ návrh závěrečného účtu svazku obcí Pardubická labská
19. 05. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ve Lžovicích 25.5-4.6.2021
19. 05. 2021 Pozvánka na jednání + návrh závěrečného účtu SOT
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v r.2021
05. 05. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 12.5.2021
05. 05. 2021 Záměr prodat část pozemku parc. č.2080/1,2081/3,2081/1,k.ú.Týnec nad Labem
04. 05. 2021 Energie AG s.r.o. Porovnání položek kalkulace ceny pro vodné a stočné r.2020
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška- oznámení návrhu místní úpravy MK ul.Krále Jiřího a Tyršova, Týnec n.L.

XML