Obec Bílé Poličany

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://bilepolicany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC BÍLÉ POLIČANY
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Datová schránka: 7w9a5s9
E-mail: bilepolicany@atlas.cz, ematys@mkinet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2022 Výsledky voleb do zastupitelstva obce
16. 09. 2022 Rozpočtové opatření 3/2022
14. 09. 2022 Oznámení o vystavení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bílé Poličany
14. 09. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška Tauc..." již není dostupný.
07. 09. 2022 Záměr pronájmu sklepní kóje v čp. 10
29. 08. 2022 Pozvánka na 30. zasedání zastupitelstva obce
17. 08. 2022 Členové volební komise, termín zasedání volební komise
10. 08. 2022 Veřejná vyhláška - sdělení o možnosti se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí
29. 07. 2022 Jmenování zapisovatele volební komise pro volby 23. a 24. září 2022
18. 07. 2022 Rozpočtové opatření 2/2022
13. 07. 2022 Návrh opatření obecné povahy vodního toku Trotina
09. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
09. 07. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
09. 07. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
02. 07. 2022 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o do..." již není dostupný.
02. 07. 2022 Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého…
13. 06. 2022 Počet podpisů na petičních listech pro volba ve dnech 23. a 24. 9. 2022
12. 06. 2022 Schválený závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2021
06. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 05. 2022 Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva obce
14. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Bílé Poličany za rok 2021
14. 05. 2022 Rozpočtové opatření 1/2022
04. 05. 2022 Výzva - vyjádření k podanému odvolání
30. 04. 2022 Vyúčtování stočného Královéhradecká provozní a.s.
30. 04. 2022 Vyhláška Kormorán
20. 04. 2022 Veřejná vyhláška - hromadný předpis
05. 04. 2022 Dokument "Společné rozhodnutí, ..." již není dostupný.
23. 03. 2022 Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva obce
17. 03. 2022 Informace o stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022 - 2026
10. 03. 2022 Rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu
10. 03. 2022 Rozhodnutí o prominutí poplatku ze psů
10. 03. 2022 Rozhodnutí o prominutí poplatku za odpad
10. 03. 2022 Záměr prodeje č. 1/2022 - prodej 705/28
10. 03. 2022 Záměr prodeje č. 2/2022 - prodej 705/29, 108/1 včetně stavby čp. 99
09. 03. 2022 Veřejná vyhláška - BOBR
21. 02. 2022 Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva obce
18. 02. 2022 Veřejná vyhláška - Kormorán
02. 02. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
02. 02. 2022 Rozpočtové opatření 13/2021
30. 01. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
22. 01. 2022 Textová část ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 1 - Výkres základní členění, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 2 - Hlavní výkres, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 3 - Vodní hospodářství, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 4 - Energetika, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 5 - Veřejně prospěšné stavby, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 6 - Koordinační výkres, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 7 - Širší vztahy ,ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 8 - Výkres záborů ZPF, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 SEA Bílé Poličany

XML