Obec Bílé Poličany

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://bilepolicany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC BÍLÉ POLIČANY
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Datová schránka: 7w9a5s9
E-mail: bilepolicany@atlas.cz, ematys@mkinet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2020 Omezení dopravní obslužnosti (3 přílohy)
22. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje - povinné nošení ochranných pomůcek (1 příloha)
20. 03. 2020 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším… (3 přílohy)
22. 02. 2020 7.rozpočtové opatření 2016 (1 příloha)
22. 02. 2020 8.rozpočtové opatření 2016 (1 příloha)
22. 02. 2020 9.rozpočtové opatření 2016 (1 příloha)
22. 02. 2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska na rok 2017 (1 příloha)
22. 02. 2020 Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
22. 02. 2020 Návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2017 (1 příloha)
22. 02. 2020 Záměr č. 3/2016 - prodej p.p.č. 973/2 (2 přílohy)
22. 02. 2020 Veřejně prospěšné práce - publicita (1 příloha)
22. 02. 2020 Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Záměr 2/2016 pronajmout provozovnu pohostinství v čp. 61 v Bílých Poličanech (1 příloha)
22. 02. 2020 Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Návrh zadání Územního plánu Lanžov (1 příloha)
22. 02. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů (1 příloha)
22. 02. 2020 Informace k zavedení Elektronické evidence tržeb (1 příloha)
22. 02. 2020 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec… (1 příloha)
22. 02. 2020 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 3., 4., 5. a 6. rozpočtové opatření 2016 (7 příloh)
22. 02. 2020 Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků (1 příloha)
22. 02. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bílé Poličany - pozvánka ke zjišťování průběhu… (3 přílohy)
22. 02. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (1 příloha)
22. 02. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (1 příloha)
22. 02. 2020 Komplexní pozemkové úpravy - pozvánka na úvodní jednání (1 příloha)
22. 02. 2020 Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Nařízení Města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2016 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních… (1 příloha)
22. 02. 2020 Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Pozvánka na 20. zasedání (1 příloha)
22. 02. 2020 Závěrečný účet svazku Plynofikace Podzvičinska za rok 2015 (1 příloha)
22. 02. 2020 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti (1 příloha)
22. 02. 2020 Záměr prodeje p.p.č. 140 v k.ú. Bílé Poličany (1 příloha)
22. 02. 2020 Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2015 (6 příloh)
22. 02. 2020 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Rozpočtová opatření 1 a 2/2016 (2 přílohy)
22. 02. 2020 Návrh zadání Územního plánu Rohoznice (2 přílohy)
22. 02. 2020 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2015 (1 příloha)
22. 02. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 (3 přílohy)
22. 02. 2020 Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Směrnice č. 1/2016 k zadávání zakázek malého rozsahu (1 příloha)
22. 02. 2020 Návrh zadání ÚP Zábřezí - Řečice (1 příloha)
22. 02. 2020 Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení k zásahu do významného krajinného prvku (1 příloha)
22. 02. 2020 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2016 (1 příloha)
22. 02. 2020 Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
22. 02. 2020 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva (1 příloha)
22. 02. 2020 Oznámení opakovaného veřejného projednávání ÚP - Trotina (1 příloha)

XML