Město Němčice nad Hanou

Město, městys, obec, MČ
Okres Prostějov

http://www.nemcicenh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3
798 27 Němčice nad Hanou

Datová schránka: udbb4fb
E-mail: dvorakova@nemcicenh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 07. 2021 55/2021, Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021
02. 07. 2021 54/2021, Závěrečný účet města Němčice nad Hanou za rok 2020
01. 07. 2021 53/2021, Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021
30. 06. 2021 52/2021, Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "D1 Oprava a doplnění oplocení v úseku Ivanovice na Hané (exit 236) - Mořice (exit 244)"
23. 06. 2021 51/2021, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Prodejna výrobků z kozího mléka a sklad obalů"
17. 06. 2021 50/2021, Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2021
11. 06. 2021 49/2021, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice II/433 v místě železničního podjezdu v Němčicích nad Hanou
08. 06. 2021 48/2021, Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 09.06.2021 - doplněný program
02. 06. 2021 47/2021, Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 09.06.2021
02. 06. 2021 46/2021, Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 45/2021, Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
26. 05. 2021 44/2021, Adresný záměr na pronájem části pozemku parc. č. 124/2, v majetku města Němčice nad Hanou, o výměře 1,36 m², za cenu 100 Kč/rok, nacházející se v k.ú. Němčice nad Hanou, Okružní ulice, Němčice nad Hanou, společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, za účelem zřízení Z - BOXU Zásilkovny pro výdej zásilek
26. 05. 2021 43/2021, Záměr pachtu pozemku parc.č. 5134 o celkové výměře 2749 m², nacházející se u komunikace II. třídy č. 433 naproti ZOD Němčice nad Hanou, směrem na Prostějov, v.k.ú. Němčice nad Hanou, který je v majetku města Němčice nad Hanou, vyměřeny po ukončení pozemkových úprav v k.ú. Němčice nad Hanou za cenu 4 181,-Kč/1 ha/1 rok
20. 05. 2021 42/2021, Veřejná vyhláška; rozhodnutí o umístění stavby "Optické trasy INFOS (2020) - Tištín"
18. 05. 2021 41/2021, Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Prodejna výrobků z kozího mléka a sklad obalů" v k.ú. Koválovice u Tištína
17. 05. 2021 40/2021, Záměr pachtu pozemku parc.č. 5031/1 o celkové výměře 481 m² za cenu 1,59 Kč/m² za rok, v majetku města Němčice nad Hanou, v k.ú. Němčice nad Hanou, nacházející se na ulici Okružní za trafostanicí
14. 05. 2021 Dokument "39/2021, Věřejná vyhl..." již není dostupný.
13. 05. 2021 38/2021, Návrh Závěrečného účtu města Němčice nad Hanou za rok 2020
10. 05. 2021 36/2021, Veřejná vyhláška; oznámení o zahájení územního řízení "Infrastruktura lokality Cukrovar" inženýrské sítě a komunikace
10. 05. 2021 37/2021, Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021
06. 05. 2021 35/2021, Obecně závazná vyhláška města Němčice nad Hanou č.1/2021, o místním poplatku z pobytu
04. 05. 2021 34/2021, Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2020
03. 05. 2021 33/2021, Záměr prodeje pozemků parc.č. 3672/14 o celkové výměře 248m², parc.č. 3672/21 o celkové výměře 112m², parc.č. 3672/26 o celkové výměře 100m², parc.č. 3672/27 o celkové výměře 181m², parc.č. 3672/30 o celkové výměře 192m², parc.č. 3672/36 o celkové výměře 269m², parc.č. 3672/39 o celkové výměře 300m² a parc.č. 3672/48 o celkové výměře 131m², za cenu 120,- Kč/m² + platná DPH, z majetku města Němčice nad Hanou, v .k.ú. Němčice nad Hanou, nacházející se na ulici Šafaříkova.
03. 05. 2021 32/2021, Adresný záměr prodeje části pozemku parc. č. 3672/7, ostatní plocha, nově vznikající pozemek parc.č. 3672/58 o výměře 70m² za částku 120 ,- Kč/m² + platná sazba DPH 21 %, z majetku města Němčice nad Hanou, v k.ú. Němčice nad Hanou, na ulici Zahradní
03. 05. 2021 31/2021, Záměr směnit části pozemků: díl "a" o výměře 4m², díl "b" o výměře 4m², díl "c" o výměře 19m² za část pozemku díl "f" o výměře 2m²
30. 04. 2021 30/2021, Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
28. 04. 2021 29/2021, Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu "O vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018, 2019"
23. 04. 2021 28/2021, Záměr pronájmu pozemků parc.č. 5954 a parc.č. 5939, nacházejících se na tělese staré skládky v k.ú. Němčice nad Hanou, za cenu 13 Kč/m²/rok, které jsou v majetku města Němčice nad Hanou
23. 04. 2021 27/2021, Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
22. 04. 2021 26/2021, Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, konané dne 28.4.2021
21. 04. 2021 25/2021, Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021
15. 04. 2021 24/2021, Oznámení o zahájení výběrového řízení "Strojník pro úpravu plodin" společnosti OSEVA, a.s.
14. 04. 2021 23/2021, Návrh závěrečného účtu MRG Němčicko za rok 2020
13. 04. 2021 22/2021, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance na pozici údržbář obecního majetku a veřejné zeleně obce Hruška
09. 04. 2021 21/2021, Oznámení o prodloužení lhůty pro sčítání lidu, domů a bytů
01. 04. 2021 20/2021, Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021
25. 03. 2021 19/2021, Záměr pronájmu Sokolovny Němčice nad Hanou, Sokolská č.p. 421, 798 27 Němčice nad Hanou Seniorům Němčic nad Hanou, z.s.
19. 03. 2021 18/2021, Pravidla rozpočtového provizoria Svazku obcí mikroregionu střední Haná
19. 03. 2021 17/2021, Návrh závěrečného účtu DSO Hanácký venkov za rok 2020
17. 03. 2021 16/2021, Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení - "Optické trasy INFOS (2020) - Tištín"
11. 03. 2021 15/2021, Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
08. 03. 2021 14/2021, Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
05. 03. 2021 13/2021, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance na pozici údržbář obecního majetku a veřejné zeleně obce Hruška
03. 03. 2021 12/2021, Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018 - 2022, konané dne 10.03.2021
01. 03. 2021 11/2021, Výroční zpráva o poskytnutí informací za kalendářní rok 2020, dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
01. 03. 2021 10/2021, Veřejná vyhláška. Oznámení zahájení územního řízení "D1 Oprava a doplnění oplocení v úseku Ivanovice na Hané (exit 236) - Mořice (exit 244)"
16. 02. 2021 9/2021, Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021
16. 02. 2021 8/2021, Grantové řízení na poskytnutí dotace města Němčice nad Hanou v roce 2021 v programu "Podpora spolkové činnosti v Němčicích nad Hanou"
12. 02. 2021 7/2021, Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3682/1 nacházející se v k.ú. Němčice nad Hanou, ulice Tyršova, který je v majetku města Němčice nad Hanou
12. 02. 2021 6/2021, Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3672/7, ostatní plocha (nově vzkající pozemek parc. č. 3672/55 o výměře 95 m2, nově vznikající pozemek parc. č. 3672/54 o výměře 73 m2) z majetku města Němčice nad Hanou

XML