Město Touškov

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://touskov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Město Touškov
Dolní náměstí 1
330 33 Město Touškov

Datová schránka: 7qcbhpc
E-mail: mutouskov@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2019 Výběrové řízení - učitel/učitelka MŠ Líšťany
19. 03. 2019 Výběrové řízení vedoucí učitel/vedoucí učitelka MŠ Líšťany
19. 03. 2019 Výběrové řízení na učitele/učitelku 1. stupně ZŠ Líšťany
13. 03. 2019 Usnesení ZM ze dne 18.02.2019
13. 03. 2019 Usnesení RM únor 2019
13. 03. 2019 Nález (různé)
06. 03. 2019 Publicita OPZ - NoPP - společensky účelná pracovní místa vyhrazená
04. 03. 2019 VV - Oznámení o uložení písemnosti Magistrátu města České Budějovice, č.j. FO/5113/2019/Průd (P. Brunner)
04. 03. 2019 VV Oznámení MěÚ Nýřany - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OD-Fro/15150/2017-Vv-TAJ Oznámení zahájení stavebního řízení "Město Touškov - rekonstrukce PK v ul. Mírová"
04. 03. 2019 VV - Oznámení zahájení stavebního řízení vydané Městským úřadem Nýřany, pracoviště Plzeň, č.j. OD-Fro/15150/2017, ze dne 28.2.2017 (Město Touškov - rekonstrukce PK v ul. Mírová)
04. 03. 2019 Konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Úterý
04. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Město Touškov na rok 2019 (Spolek Paprsek Města Touškova)
04. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Město Touškov na rok 2019 (TJ SOKOL Město Touškov)
27. 02. 2019 Úřední záznam o předání nálezu – vyhlášení popisu věci - plechové schůdky
25. 02. 2019 VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici III/180 54, ul. Líšťanská, Město Touškov
25. 02. 2019 VV Oznámení MěÚ Nýřany - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OD-Fik/4133/2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/180 54, ul. Líšťanská, Město Touškov
25. 02. 2019 Upozornění - městská knihovna
08. 02. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Město Touškov dne 18.2.2019
08. 02. 2019 Usnesení RM leden 2019
07. 02. 2019 Dokument "Vochov - ČOV a oddíln..." již není dostupný.
05. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších platných předpisů
05. 02. 2019 Úřední záznam o předání nálezu – svazek dvou FAB klíčů
29. 01. 2019 Usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, č.j. PK-ŽP/22021/18 ze dne 16.1.2019, o zastavení řízení ve věci žádosti o provedení mimořádné manipulace na VD Hracholusky
29. 01. 2019 Schválený rozpočet Mikroregionu Touškovsko na rok 2019
28. 01. 2019 VV o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
22. 01. 2019 Odpověď na žádost AMA, s.r.o., o poskytnutí informace týkající se investičních záměrů města Město Touškov v roce 2019
16. 01. 2019 Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úsekuk řešení přestupků
15. 01. 2019 Usnesení RM prosinec 2018
08. 01. 2019 Kalendář svozu odpadů na rok 2019
08. 01. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční zápůjčky mezi městem Město Touškov a PO CPOS Město Touškov
08. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční zápůjčky mezi městem Město Touškov a PO CPOS Město Touškov
02. 01. 2019 Bezplatná právní poradna leden 2019
17. 12. 2018 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď (Dotazník - kastrační program)
17. 12. 2018 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď (Dotazník - kastrační program)
17. 12. 2018 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď (Dotazník - IROP)
17. 12. 2018 Usnesení ZM ze dne 03.12.2018
14. 12. 2018 Záměr města Město Touškov na pacht pozemků v k.ú. Město Touškov
14. 12. 2018 Záměr města Město Touškov na pacht pozemků v k.ú. Město Touškov
14. 12. 2018 Záměr města Město Touškov pronajmout nebytový prostor v objektu čp. 49, Dolní náměstí, Město Touškov
14. 12. 2018 Záměr města Město Touškov pronajmout nebytový prostor - bývalou uhelnu v bývalé plynové kotelně v objektu parc. č. 165/11
14. 12. 2018 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka/úřednice MěÚ Město Touškov
14. 12. 2018 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka/úřednice MěÚ Město Touškov
14. 12. 2018 Rozpočet Sdružení ČOV Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves na rok 2019
14. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu sdružení ČOV Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
14. 12. 2018 Rozpočet DSO Skládka odpadů Chotíkov 2019
12. 12. 2018 Záměr města Město Touškov na pacht pozemků v k.ú. Město Touškov
12. 12. 2018 Záměr města Město Touškov pronajmout nebytové prostory v objektu DPS Město Touškov, Partyzánská 519
11. 12. 2018 Dokument "Usnesení RM listopad ..." již není dostupný.
10. 12. 2018 Střednědobý výhled města Město Touškov na období 2019-2021
08. 12. 2018 Rozpočet města Město Touškov RS 2019, vč. jeho úprav

XML