Město Touškov

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://touskov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Město Touškov
Dolní náměstí 1
330 33 Město Touškov

Datová schránka: 7qcbhpc
E-mail: mutouskov@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Usnesení RM duben 2019
17. 05. 2019 Informace o vyúčtování vodného za rok 2018 pro Kůští
17. 05. 2019 Informace o vyúčtování stočného za rok 2018 pro Město Touškov
17. 05. 2019 Závěrečný účet města Město Touškov za rok 2018
17. 05. 2019 Závěrečný účet DSO Čistírna - zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves za rok 2018
17. 05. 2019 Žádost o hlasování mimo volební místnost - přenosná volební urna
17. 05. 2019 Telefonní čísla do volebních místností
15. 05. 2019 Očkování psů proti vzteklině
14. 05. 2019 Závěrečný účet DSO Skládka odpadů Chotíkov za rok 2018
10. 05. 2019 kanalizační přípojky v obci Úlice
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
30. 04. 2019 VV - Oznámení MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská 200a, Plzeň, ze dne 29.4.2019, č.j. OD-Fik/12026/2019-VV, o možnosti převzít písemnost (Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - silnice Malesická, MK Květná)
30. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská 200a, Plzeň, ze dne 29.4.2019, č.j. OD-Fik/12026/2019, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (silnice Malesická, MK Květná)
30. 04. 2019 Uzavření sběrného dvora odpadů ve dnech 1.5. a 8.5.2019
29. 04. 2019 Nález - KKK - Turbodmychadlo, výrobce KKK - poškozené, zkorodované (utržené hřídele uvnitř)
25. 04. 2019 Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019
25. 04. 2019 Nabídka státních pozemků k prodeji - k.ú. Město Touškov
25. 04. 2019 Nabídka státních pozemků k prodeji - k.ú. Kůští
25. 04. 2019 První zasedání okrskových volebních komisí
25. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská 200a, Plzeň, ze dne 17.4.2019, č.j. OD-Fik/11258/2019, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (silnice II/180, III/180 55, III/180 54, II/605 a MK v obcích)
25. 04. 2019 VV - Oznámení MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská 200a, Plzeň, ze dne 17.4.2019, č.j. OD-Fik/11258/2019-VV, o možnosti převzít písemnost (Opatření obecné povahy na silnicích II/180, III/180 55, III/180 54 a MK v obcích))
25. 04. 2019 VV - Oznámení MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská 200a, Plzeň, ze dne 17.4.2019, č.j. OD-Fik/11260/2019-VV, o možnosti převzít písemnost (Opatření obecné povahy na MK Polní, Sportovní, U Stadionu, Stavební, k.ú. Město Touškov)
25. 04. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
25. 04. 2019 Usnesení RM březen 2019
23. 04. 2019 Dokument "Vochov - ČOV a oddíln..." již není dostupný.
18. 04. 2019 VV - Oznámení MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská 200a, Plzeň, ze dne 15.4.2019, č.j. OD-Fik/34834/2018-VV, o možnosti převzít písemnost (Opatření obecné povehy - Žitná)
18. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská 200a, Plzeň, ze dne 15.4.2019, č.j. OD-Fik/34834/2018, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci , ul. Žitná, k.ú. Město Touškov
09. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212
09. 04. 2019 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP
04. 04. 2019 Dokument "VV - Oznámení MěÚ Nýř..." již není dostupný.
04. 04. 2019 Dokument "VV - Rozhodnutí o pov..." již není dostupný.
30. 03. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Město Touškov dne 8.4.2019
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
19. 03. 2019 Výběrové řízení - učitel/učitelka MŠ Líšťany
19. 03. 2019 Výběrové řízení vedoucí učitel/vedoucí učitelka MŠ Líšťany
19. 03. 2019 Výběrové řízení na učitele/učitelku 1. stupně ZŠ Líšťany
13. 03. 2019 Usnesení ZM ze dne 18.02.2019
13. 03. 2019 Usnesení RM únor 2019
13. 03. 2019 Nález (různé)
06. 03. 2019 Publicita OPZ - NoPP - společensky účelná pracovní místa vyhrazená
04. 03. 2019 Dokument "VV - Oznámení o ulože..." již není dostupný.
04. 03. 2019 Dokument "VV Oznámení MěÚ Nýřan..." již není dostupný.
04. 03. 2019 Dokument "VV - Oznámení zahájen..." již není dostupný.
04. 03. 2019 Konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Úterý
04. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Město Touškov na rok 2019 (Spolek Paprsek Města Touškova)
04. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Město Touškov na rok 2019 (TJ SOKOL Město Touškov)
27. 02. 2019 Úřední záznam o předání nálezu – vyhlášení popisu věci - plechové schůdky
25. 02. 2019 VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici III/180 54, ul. Líšťanská, Město Touškov
25. 02. 2019 VV Oznámení MěÚ Nýřany - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OD-Fik/4133/2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/180 54, ul. Líšťanská, Město Touškov
25. 02. 2019 Upozornění - městská knihovna

XML