Město Borohrádek

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://mestoborohradek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO BOROHRÁDEK
Husova 240
517 24 Borohrádek

Datová schránka: jyybfef
E-mail: podatelna@mestoborohradek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2020 Závěrečný účet města Borohrádek za rok 2019 (6 příloh)
19. 05. 2020 Záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlově o zřízení věcného břemene (1 příloha)
19. 05. 2020 Záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlově o zřízení věcného břemene (1 příloha)
18. 05. 2020 Výpis usnesení z 10. jednání ZM (1 příloha)
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 3 2020 (1 příloha)
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 4 2020 (1 příloha)
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 5 2020 (1 příloha)
13. 05. 2020 Oznámení města Borohrádek o povinně zveřejňovaných dokumentech (1 příloha)
11. 05. 2020 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 229/8 (1 příloha)
05. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné - rok 2019 (1 příloha)
04. 05. 2020 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 881/10 (1 příloha)
04. 05. 2020 Oznámení města Borohrádek o zrušení plánovaných akcí (1 příloha)
04. 05. 2020 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 956/1 (1 příloha)
30. 04. 2020 Záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlově o zřízení věcného břemene (1 příloha)
27. 04. 2020 Informace finančního úřadu (3 přílohy)
22. 04. 2020 Posouzení vlivů záměru na ŽP (1 příloha)
22. 04. 2020 Oznámení ceny pro vodné a stočné platné od 01.05.2020 (1 příloha)
20. 04. 2020 Informace finančího úřadu (1 příloha)
20. 04. 2020 Změna omezení úředních hodin MěÚ Borohrádek (1 příloha)
15. 04. 2020 Oznámení o zveřejněných dokumentech DSO Tichá Orlice (1 příloha)
15. 04. 2020 Schválený rozpočet 2020 DSO Tichá Orlice (1 příloha)
09. 04. 2020 Oznámení města Borohrádek o povinně zveřejňovaných dokumentech (1 příloha)
09. 04. 2020 Opatření obecné povahy MZE čj.: 1110/2020-MZE-13212 (1 příloha)
09. 04. 2020 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Borohrádek (1 příloha)
08. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 2 2020 (1 příloha)
06. 04. 2020 Záměr pronajmout pozemek p.č. 956/1 (1 příloha)
06. 04. 2020 Záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (1 příloha)
30. 03. 2020 Záměr pronajmout pozemky č.p. 204/3 a p.č. 205/2 (1 příloha)
19. 03. 2020 Rozhodnutí č. 2 hejtmana KHK o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků… (1 příloha)
16. 03. 2020 Tisková zpráva Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj (1 příloha)
16. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 (1 příloha)
16. 03. 2020 Tisková zpráva Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - úřední hodiny (1 příloha)
13. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva vnitra ČR (1 příloha)
13. 03. 2020 Usnesení vlády ČR (1 příloha)
13. 03. 2020 Stanovisko rady města Borohrádek - uzavření provozu MŠ Borohrádek (1 příloha)
13. 03. 2020 Stanovisko rady města Borohrádek - uzavření provozu veřejných budov (1 příloha)
13. 03. 2020 Stanovisko rady města Borohrádek - provoz MěÚ Borohrádek mimo úřední hodiny (1 příloha)
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (1 příloha)
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (1 příloha)
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (1 příloha)
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (1 příloha)
04. 03. 2020 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (2 přílohy)
04. 03. 2020 Záměr č. 18/2020 (1 příloha)
04. 03. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace 2020 TJ Sokol (1 příloha)
03. 03. 2020 Návrh rozpočtu DSO Tichá Orlice 2020 (1 příloha)
03. 03. 2020 Zveřejnění přepracované dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (1 příloha)
03. 03. 2020 Oznámení města Borohrádek o povinně zveřejňovaných dokumentech (1 příloha)
02. 03. 2020 Rozpočtové opatření č 1 2020 (1 příloha)
20. 02. 2020 Výpis usnesení z 9. jednání ZM (1 příloha)
20. 02. 2020 Informace finančního úřadu (9 příloh)

XML