Obec Černiv

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://cerniv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Černiv
Černiv 21
410 02 Černiv

Datová schránka: dimav8u
E-mail: ou.cerniv@worldonline.cz, ou.cerniv@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 06. 2024 Rozpočtové oznámení č.4/2024
08. 06. 2024 Stř. výhled rozp. ÚK 2025-2027
08. 06. 2024 Závěrečný účet ÚK za rok 2023
05. 06. 2024 Uzávěra komunikace – Objízdná trasa do Libochovic
05. 06. 2024 Černivský Dětský Den 9.6.2024 od 15:00hod.
23. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
14. 05. 2024 Rozpočtové opatření č.3/2024
30. 04. 2024 Povodí Ohře-zahájení řízení odstranění zeleně z břehů
30. 04. 2024 Stanovení ceny vody od SČVK
25. 04. 2024 Závěrečný účet obce Černiv 2023
23. 04. 2024 Stanovení počtu a sídla pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU a jmenování zapisovatele okrskové volební komise V obci Černiv
15. 04. 2024 Rozpočtové opatření č.2/2024
15. 04. 2024 Veřejné zasedání ZO Černiv dne 19.4.2024
08. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP konané ve dnech 7. a 8.6 2024
02. 04. 2024 Závěrečný účet obce Černiv 2023- Návrh
23. 03. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
28. 02. 2024 Veřejné zasedání ZO Černiv konané dne 5.3.2024
10. 01. 2024 Rozpočtové opatření číslo 9/2023
10. 01. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2025 – 2027
10. 01. 2024 Rozpočet obce Černiv na rok 2024
09. 01. 2024 Rozpočtové opatření č. 9/2023
22. 12. 2023 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků – Černiv – Libochovice
21. 12. 2023 Veřejné zasedání ZO dne 28.12.2023
20. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška obce Černiv o místním poplatku ze psů platná od 1.1.2024
20. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška obce Černiv o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná od 1.1.2024
16. 12. 2023 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii I „Těžba kalcinačních jílů v lomu Úpohlavy“
14. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 8/2023
28. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2025 až 2027
28. 11. 2023 Návrh rozpočtu obec Černiv na rok 2024
19. 11. 2023 Veřejné zasedání ZO dne 23.11.2023
09. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 7/2023
09. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 6/2023
05. 10. 2023 VÝZVA K ODSTRANĚNÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA
18. 09. 2023 Veřejné zasedání ZO dne 19.09.2023
15. 09. 2023 Rozpočtové opatření č.5/2023
31. 08. 2023 OBÚ-Rozhodnutí Čj.: SBS 35855/2023/OBÚ-04/1 o povolení hornické činnosti
04. 08. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Černiv dne 8.8.2023
29. 07. 2023 Závěrečný účet obce Černiv za rok 2022
17. 07. 2023 ROzpočtové opatření č.4/2023
17. 07. 2023 Rozpočtové opatření č.3/2023
07. 06. 2023 Veřejné zasedání OZ dne 12.06.2023
26. 05. 2023 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin212M_2022_12
26. 05. 2023 Příloha obce Černiv 2022_12
26. 05. 2023 Rozvaha obce Černiv sestavená k 31.12.2022
26. 05. 2023 Výkaz zisku a ztráty obce Černiv sestavený k 31.12.2022
26. 05. 2023 Zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření obce Černiv za rok 2022
26. 05. 2023 Návrh Závěrečného účtu obce Černiv za rok 2022
08. 05. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023
24. 04. 2023 Schválené usnesení ze Sdružení obcí pro nakládání s odpady ze dne 21.03.2023
12. 04. 2023 Veřejné zasedání ZO Černiv dne 13.4.2023

XML