Město Konice

Město, městys, obec, MČ
Okres Prostějov

http://konice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Konice
Masarykovo nám. 27
798 52 Konice

Datová schránka: 3m8bvgu
E-mail: podatelna@konice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 04. 2019 Informace Finančního úřadu ke zpřístupnění hromadného seznamu daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí
18. 04. 2019 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
17. 04. 2019 Záměr propachtovat pozemky v Březsku a v Konici
17. 04. 2019 Záměr pronajmout garáž v Konici
16. 04. 2019 Usnesení Exekutorského úřadu Přerov
16. 04. 2019 Usnesení Exekutorského úřadu Praha 10 o odročení dražby nem. věcí
16. 04. 2019 Usnesení Exekutorského úřadu Přerov o provedení el.dražby nemovité věci
08. 04. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
29. 03. 2019 Oznámení o pokračování řízení o odstranění stavby malé vodní nádrže v k. ú. Kladky
28. 03. 2019 Výzva k odstranění nedostatků podání
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška: Usnesení o přerušení územního řízení o dělení nebo scelování pozemků, k.ú. Stražisko
26. 03. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
18. 03. 2019 Informace o vypnutí el. energie v Konici 3.4.2019
18. 03. 2019 Informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům nemovitostí
18. 03. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
17. 03. 2019 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE SKŘÍPOV
08. 03. 2019 Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům uveřejněná Státním pozemkovým úřadem dne 8.3.2019
28. 02. 2019 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019 a zprávu přezkoumání hospodaření za rok 2018 Svazku Sdružení obcí střední Moravy
27. 02. 2019 Oznámení o přerušení el. energie Ladín 20.3.2019
27. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie Čunín 13.3.2019
25. 02. 2019 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
25. 02. 2019 Záměr vypůjčit pozemek v Konici
25. 02. 2019 Záměr pronajmout pozemek v Konici
22. 02. 2019 Usnesení Rady města Konice č. 6/2019 ze dne 18.2.2019
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška: Usnesení o zastavení řízení - "Kanalizace Jesenec"
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška: Usnesení o zastavení řízení "Kanalizace Dzbel"
15. 02. 2019 Konice – Rybářství Přerov – rybník Na Střelnici – oprava výpusti – oznámení – veřejná vyhláška
12. 02. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
11. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el.energie Konice 1.3.2019
11. 02. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
07. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška 1/2019
29. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie v Konici 18.2.2019
29. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo strážníka Městské policie Konice
28. 01. 2019 Vyhlášení dotačního titulu Ministerstva kultury ČR pro rok 2019 "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností"
24. 01. 2019 Informace o výsledcích kontrol v roce 2018
23. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi městem Konice a obcí Šubířov
23. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi městem Konice a obcí Skřípov
23. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi městem Konice a obcí Rakůvka
21. 01. 2019 Rozhodnutí o registraci KL
15. 01. 2019 Dokument "Marie Augustinová – o..." již není dostupný.
14. 01. 2019 Obec Suchdol – čistírna odpadních vod a stoková síť
10. 01. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
09. 01. 2019 Stanovení ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje Horní Štěpánov – Žleb
08. 01. 2019 Záměr prodat část pozemku v Konici
03. 01. 2019 Úplné znění po vydání změny č. 5 územního plánu Bohuslavice
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 5 územního plánu Bohuslavice a Úplného znění po vydání změny č. 5 územního plánu Bohuslavice
02. 01. 2019 Informace Vodovodu Pomoraví - Ceník vodného na r. 2019
02. 01. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
02. 01. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Vyhlášení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k.ú. Konice

XML