Město Konice

Město, městys, obec, MČ
Okres Prostějov

http://konice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Konice
Masarykovo nám. 27
798 52 Konice

Datová schránka: 3m8bvgu
E-mail: podatelna@konice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška: Usnesení o zastavení řízení - "Kanalizace Jesenec"
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška: Usnesení o zastavení řízení "Kanalizace Dzbel"
15. 02. 2019 Konice – Rybářství Přerov – rybník Na Střelnici – oprava výpusti – oznámení – veřejná vyhláška
12. 02. 2019 Usnesení Exekutorského úřadu Přerov o provedení elektronické dražby
11. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el.energie Konice 1.3.2019
11. 02. 2019 Usnesení Exekutorského úřadu Praha 10 o nařízení elektronického dražebního jednání
07. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška 1/2019
29. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie v Konici 18.2.2019
29. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo strážníka Městské policie Konice
28. 01. 2019 Vyhlášení dotačního titulu Ministerstva kultury ČR pro rok 2019 "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností"
24. 01. 2019 Informace o výsledcích kontrol v roce 2018
23. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi městem Konice a obcí Šubířov
23. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi městem Konice a obcí Skřípov
23. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi městem Konice a obcí Rakůvka
21. 01. 2019 Rozhodnutí o registraci KL
15. 01. 2019 Marie Augustinová – oznámení o možnosti převzít písemnost – rozhodnutí o odvolání
14. 01. 2019 Obec Suchdol – čistírna odpadních vod a stoková síť
10. 01. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
09. 01. 2019 Stanovení ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje Horní Štěpánov – Žleb
08. 01. 2019 Záměr prodat část pozemku v Konici
03. 01. 2019 Úplné znění po vydání změny č. 5 územního plánu Bohuslavice
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 5 územního plánu Bohuslavice a Úplného znění po vydání změny č. 5 územního plánu Bohuslavice
02. 01. 2019 Informace Vodovodu Pomoraví - Ceník vodného na r. 2019
02. 01. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
02. 01. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Vyhlášení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k.ú. Konice
19. 12. 2018 Informace v oblasti místních poplatků pro rok 2019
19. 12. 2018 Úřední deska - oznámení rozpočet 2019
18. 12. 2018 Úřední deska - oznámení středně dobého výhledu 2020 - 2023
14. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Obecního živnostenského úřadu MěÚ Konice
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na r.2019
03. 12. 2018 Dokument "Oznámení Exekutorskéh..." již není dostupný.
30. 11. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Konice
28. 11. 2018 Konice – Rybářství Přerov – rybník Na Střelnici – oprava výpusti – oznámení – veřejná vyhláška
22. 11. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu - KS II/366 a III/36628
21. 11. 2018 Návrh Stědnědobého výhledu rozpočtu Města Konice na rok 2020-2023
21. 11. 2018 Návrh rozpočtu Města Konice na rok 2019
19. 11. 2018 Informace o změně sídla pracoviště OSSZ Prostějov
13. 11. 2018 Oznámení o zahájení provozu kluziště 2018
13. 11. 2018 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
13. 11. 2018 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
07. 11. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Veřejné projednání ochranného pásma vodního zdroje
06. 11. 2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Konicko na rok 2019
05. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Obecního živnostenského úřadu MěÚ Konice
31. 10. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Kladky – vodní nádrž
29. 10. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2015 o místním poplatku za TDO
23. 10. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Konice
22. 10. 2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Konicko na rok 2019
22. 10. 2018 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
18. 10. 2018 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek

XML