Město Řevnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://revnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice

Datová schránka: t8fbbrn
E-mail: starosta@revnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 03. 2023 Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Poberounské odpady
21. 03. 2023 Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Poberounské odpady
18. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
16. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
16. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
16. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
13. 03. 2023 Záměr změny nájemní smlouvy - areál hasičské zbrojnice - 2023
09. 03. 2023 Záměr změny nájemní smlouvy - areál hasičské zbrojnice - 2023
08. 03. 2023 Záměr změny nájemní smlouvy - areál hasičské zbrojnice - 2023
08. 03. 2023 Rozhodnutí v přezkumném řízení vedeném ve věci územního plánu Řevnice
07. 03. 2023 Rozhodnutí v přezkumném řízení vedeném ve věci územního plánu Řevnice
07. 03. 2023 Informace o zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 3
07. 03. 2023 Svazek obcí - Region Dolní Berounka - Pozvánka na shromáždění starostů
07. 03. 2023 Rozhodnutí - stavební záměr na změnu stavby před jejím dokončením: novostavba vily Řevnice
07. 03. 2023 Rozhodnutí v přezkumném řízení vedeném ve věci územního plánu Řevnice
07. 03. 2023 Informace o zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 3
07. 03. 2023 Svazek obcí - Region Dolní Berounka - Pozvánka na shromáždění starostů
07. 03. 2023 Rozhodnutí - stavební záměr na změnu stavby před jejím dokončením: novostavba vily Řevnice
03. 03. 2023 Informace o zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 3
03. 03. 2023 Svazek obcí - Region Dolní Berounka - Pozvánka na shromáždění starostů
02. 03. 2023 Rozhodnutí - stavební záměr na změnu stavby před jejím dokončením: novostavba vily Řevnice
21. 02. 2023 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: 1. novostavba komunikace na pozemcích parc.č. 3534_14 a 3
20. 02. 2023 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: 1. novostavba komunikace na pozemcích parc.č. 3534_14 a 3
20. 02. 2023 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: 1. novostavba komunikace na pozemcích parc.č. 3534_14 a 3
15. 02. 2023 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1271/1 v k.ú. Řevnice
15. 02. 2023 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1271/1 v k.ú. Řevnice
14. 02. 2023 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1271/1 v k.ú. Řevnice
10. 02. 2023 Informace o průběhu odvolacího řízení proti rozhodnutí sp.zn. 3974/2022, č.j.5554/2022/SU/HKo -novostavba vily Řevnice
10. 02. 2023 Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Poberounské odpady
10. 02. 2023 Záměr změny nájemní smlouvy - Náruč, parc.č. 273
09. 02. 2023 Informace o průběhu odvolacího řízení proti rozhodnutí sp.zn. 3974/2022, č.j.5554/2022/SU/HKo -novostavba vily Řevnice
08. 02. 2023 Informace o průběhu odvolacího řízení proti rozhodnutí sp.zn. 3974/2022, č.j.5554/2022/SU/HKo -novostavba vily Řevnice
08. 02. 2023 Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Poberounské odpady
08. 02. 2023 Záměr změny nájemní smlouvy - Náruč, parc.č. 273
08. 02. 2023 Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Poberounské odpady
08. 02. 2023 Záměr změny nájemní smlouvy - Náruč, parc.č. 273
08. 02. 2023 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Řevnice-V-PZ_3464 NS - obnova NN IE-12-6010604 Řevnice, Nezabudická, Lesní, Baarova
08. 02. 2023 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – účetní města Řevnice
08. 02. 2023 Opatření obecné povahy č. 18/2023, Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ulice U Prodejny
08. 02. 2023 Záměr bezplatně vypůjčit sklepní prostory č.p.29 ( Zámeček) spolku Divadelní soubor Řevnice
08. 02. 2023 Rozpočtové opatření č. 5/2022
08. 02. 2023 Usnesení o prodloužení lhůty k doplnění - Bydlení Řevnice U trati
08. 02. 2023 Záměr pronajmout pozemky - TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o.
08. 02. 2023 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2023
08. 02. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Řevnice v roce 2023
08. 02. 2023 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Řevnice uzavřené se zapsaným spolkem Gong na projekt „Provoz kina Bio Řevnice v roce 2022“
08. 02. 2023 Podmínky výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 3281/2 v k.ú. Řevnice formou veřejné elektronické aukce
08. 02. 2023 Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví města formou veřejné elektronické aukce - pozemek parc.č. 3281/2, k.ú. Řevnice

XML