Obec Kadolec

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://kadolec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kadolec
Kadolec 61
594 51 Kadolec

Datová schránka: q7sajgu
E-mail: obec@kadolec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - O NOVÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNDRATICE
09. 07. 2020 Nabídka kosení CHKO Oudoly 2020
08. 07. 2020 Rozpočtové opatření č.5/2020
08. 07. 2020 Pozvánka na ZO č. 20 dne 14.7.2020
24. 06. 2020 Usnesení ZO Kadolec č. 19/2020 ze dne 9.6.2020
09. 06. 2020 Rozpočtové opatření č.4/2020
03. 06. 2020 Pozvánka na ZO č. 19 dne 9.6.2020
14. 05. 2020 Závěrečný účet obce Kadolec za rok 2019 - návrh
14. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
14. 05. 2020 Závěrečný účet obce Kadolec za rok 2019
14. 05. 2020 Zápis z jednání ÚKŠ 24.4.2020
14. 05. 2020 Sbírka zákonů č. 72
14. 05. 2020 Opatření vlády
14. 05. 2020 Sbírka zákonů částka č. 70.
14. 05. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 87/2020
14. 05. 2020 Částky sbírky zákonů č. 83,84 a 85.
14. 05. 2020 Usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko, jež se konalo dne 30. 4. 2020.
14. 05. 2020 Usnesení ZO č. 18/2020 ze dne 29.4.2020 v 17.00 hod.
14. 05. 2020 Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
14. 05. 2020 Sbírka zákonů částka 82.
14. 05. 2020 Balíček příručky
14. 05. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 81/2020
14. 05. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 80/2020.
14. 05. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 76/2020
14. 05. 2020 Částky Sbírky zákonů č. 73 - 75/2020
08. 05. 2020 Rozpočtové opatření č.3/2020
07. 05. 2020 SVK - Celkové vyučtování vodné + stočné za rok 2019
07. 05. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
07. 05. 2020 OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 5. 5. 2020 o konci období déle trvajícího nadměrného sucha
30. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
30. 04. 2020 Pozvánka na ZO č. 18 dne 29.4.2020
30. 04. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
29. 04. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
22. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
22. 04. 2020 Finanční úřad pro Kraj Vysočina - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 2020
22. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Chytrá karanténa
22. 04. 2020 ZÁKON ze dne 16. dubna 2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 Sbírky zákonů č. 65 a 66
15. 04. 2020 Rozpočtové opatření č.2/2020
15. 04. 2020 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. dubna 2020 o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
15. 04. 2020 159 ZÁKON ze dne 9. dubna 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
15. 04. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
15. 04. 2020 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
15. 04. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
15. 04. 2020 MINISTERSTVO VNITRA - Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu
08. 04. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. dubna 2020 č. 387 o přijetí krizového opatření
08. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Nařízení
08. 04. 2020 Informace Ministerstva vnitra k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů
08. 04. 2020 OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha
05. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
05. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

XML