Obec Kacákova Lhota

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://www.kacakovalhota.e-obec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC KACÁKOVA LHOTA
Kacákova Lhota 48
506 01 Kacákova Lhota

Datová schránka: axeaphy
E-mail: kacakovalhota@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III/32842 Kacákova Lhota
15. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
06. 09. 2020 Volby 2020 - jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa
02. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Kacákova Lhota x Úlibice
02. 09. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 2.9.2020 od 19.00h v zasedací místnosti OÚ
26. 08. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 2.9.2020 od 19.00h v zasedací místnosti OÚ
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
29. 07. 2020 Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2.1. až 2.3. uvedené v opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020
23. 07. 2020 Informace k volbám do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020
10. 07. 2020 Zápis č.3/2020 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.6.2020
30. 06. 2020 Závěrečný účet za r. 2019
24. 06. 2020 Zápis č.3/2020 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.6.2020
17. 06. 2020 Zápis č.2/2020 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.5.2020
14. 06. 2020 Závěrečný účet za r. 2019
14. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
10. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 10.6.2020 od 19.00h v zasedací místnosti OÚ
03. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 10.6.2020 od 19.00h v zasedací místnosti OÚ
02. 06. 2020 Návrh ZÚ obce za r. 2019
31. 05. 2020 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí
30. 05. 2020 Poděkování občanům od hejtmana KHK Jiřího Štěpána
30. 05. 2020 Poděkování starostům od hejtmana KHK Jiřího Štěpána
30. 05. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva vnitra
30. 05. 2020 Krizové opatření Vlády ČR
30. 05. 2020 Krizové opatření Vlády ČR - doprava
30. 05. 2020 Usnesení Vlády ČR - nouzový stav
30. 05. 2020 Usnesení Vlády ČR - ochrana vnitřních hranic ČR
30. 05. 2020 Krizové opatření Vlády ČR - zákaz vstupu cizinců
30. 05. 2020 Krizové opatření Vlády ČR - vzdělávací instituce
30. 05. 2020 Informace k nouzovému stavu
30. 05. 2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
30. 05. 2020 Příkaz ředitele VOS o úpravě cen za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
27. 05. 2020 Zápis č.2/2020 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.5.2020
18. 05. 2020 Poděkování občanům od hejtmana KHK Jiřího Štěpána
18. 05. 2020 Poděkování starostům od hejtmana KHK Jiřího Štěpána
13. 05. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 13.5.2020 od 19.00h v zasedací místnosti OÚ
13. 05. 2020 Záměr ČEZ - záměr o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č: IP-2011850/VB/4
07. 05. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 13.5.2020 od 19.00h v zasedací místnosti OÚ
05. 05. 2020 Návrh ZÚ obce za r. 2019
04. 05. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o přítomnosti osob v obchodech
04. 05. 2020 Rozhodnutí č.2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu
04. 05. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
23. 04. 2020 Záměr ČEZ - záměr o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č: IP-2011850/VB/4
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí
22. 04. 2020 Vyhláška č.2/2008 o místních poplatcích
22. 04. 2020 Vyhláška č. 1/2008 o komunálním a stavebním odpadu
16. 04. 2020 Neznámí vlastníci (aktualizace 3/2020)
16. 04. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MZ
03. 04. 2020 Zápis č.3/2019 z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.10.2019 konaného v zasedací místnosti OÚ od 19.00h
03. 04. 2020 Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 30.10.2019

XML