Město Lázně Bohdaneč

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://bohdanec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lázně Bohdaneč
Masarykovo nám. 1
533 41 Lázně Bohdaneč

Datová schránka: wucb4dd
E-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz, info@lazne.bohdanec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
07. 08. 2019 Exekutorský úřad_usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
07. 08. 2019 Státní pozemkový úřad_nabídka pozemků k pronájmu
31. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
30. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
30. 07. 2019 Dokument "OS_usnesení o nařízen..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Oznámení o konání akce
26. 07. 2019 VV_opatření obecné povahy ve stanovenípřechodné úpravy provozu na pozemních kom. Lázně Bohdaneč
25. 07. 2019 Rozhodnutí o registraci_ZO Pravy 1
25. 07. 2019 Rozhodnutí o registraci_ZO Pravy 2
25. 07. 2019 Rozhodnutí o registraci_ZO Pravy 3
25. 07. 2019 Rozhodnutí o registraci_ZO Pravy 4
25. 07. 2019 Rozhodnutí o registraci_ZO Pravy 5
23. 07. 2019 ÚZSVM_výběrové řízení s aukcí a rozvazovací podmínkou předkupního práva
28. 06. 2019 VV_informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
25. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad_elek..." již není dostupný.
24. 06. 2019 SOP Přelouč_Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za r. 2018
24. 06. 2019 SOP Přelouč_Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 Svazku obcí Přeloučska
19. 06. 2019 Oznámení_volby Pravy
19. 06. 2019 Krajský úřad_VV_oznámení o vydání aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
19. 06. 2019 Dokument "VV_oznámení o zahájen..." již není dostupný.
17. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění_RSOB závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018
13. 06. 2019 VV_Opatření obecné povahy_stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 06. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0122/2018
06. 06. 2019 Záměr obce_pronájem nebytových prostor
06. 06. 2019 Dokument "VV_Rozhodnutí_územní ..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Dokument "VV_oznámení o zahájen..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Záměr obce_pronájem nebytových prostor
30. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
29. 05. 2019 VV_opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích
29. 05. 2019 Jednání Zastupitelstva města Lázně Bohdaneč
27. 05. 2019 VV_Opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy na poz. komunikacích
24. 05. 2019 Zveřejnění návrhu závěrečného účtu města za rok 2018 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018
23. 05. 2019 VV_opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 05. 2019 Telefonní kontakty OVK pro volby EP
20. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu RSOB za rok 2018
20. 05. 2019 Zpráva o výsledku hospodaření RSOB za rok 2018
17. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad_exek..." již není dostupný.
16. 05. 2019 SOP_Závěrečný účet za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
09. 05. 2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - 24.5. a 25.5.2019
03. 05. 2019 Státní pozemkový úřad_nabídka pozemků k pronájmu
02. 05. 2019 Zveřejnění záměru obce_nájem části pozemku p.č. 1088/5
30. 04. 2019 VV_Rozhodnutí_HAZE, s.r.o. Praha
29. 04. 2019 ÚZSVM_Výběrové řízení č. HPU/023/2019 s aukcí
26. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad_Exek..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané 24.a 25.5.2019
26. 04. 2019 VV_oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
26. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad_Usne..." již není dostupný.
25. 04. 2019 FÚ_veřejná vyhláška_daň z nemovitých věcí na rok 2019
25. 04. 2019 VV_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

XML