Město Lázně Bohdaneč

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://bohdanec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lázně Bohdaneč
Masarykovo nám. 1
533 41 Lázně Bohdaneč

Datová schránka: wucb4dd
E-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz, info@lazne.bohdanec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 05. 2020 Magistrát města Pardubic_VV_zahájení řízení o změně č. IV ÚP LB_veřejné projednání návrhu změny dne 9.7.2020
26. 05. 2020 Usnesení vlády_Opatření obecní povahy
23. 05. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení
20. 05. 2020 Program rozvoje města k veřejnému projednání dne 3.6.2020
20. 05. 2020 VV_projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Lázně Bohdaneč pro zpracování návrhu Změny č. V územního plánu LB
20. 05. 2020 Jednání zastupitelstva města dne 3.6.2020 v Sokolovně
19. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu Města Lázně Bohdaneč za rok 2019
18. 05. 2020 VV_Opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 05. 2020 Státní pozemkový úřad_nabídka pozemků k pronájmu
07. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
07. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
06. 05. 2020 VV_stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích
06. 05. 2020 Opatření obecné povahy Vlády ČR
04. 05. 2020 MŽP_Posuzování vlivů záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů Pardubice
29. 04. 2020 Vláda ČR_Opatření obecné povahy
28. 04. 2020 Dokument "VV_oznámení o zahájen..." již není dostupný.
25. 04. 2020 Uzavření městské knihovny
24. 04. 2020 Dokument "VV_oznámení o zahájen..." již není dostupný.
24. 04. 2020 Finanční úřad_veřejná vyhláška
22. 04. 2020 Zveřejnění záměru obce
22. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví_mimořádné opatření
22. 04. 2020 RM č. 37 z 18.3.2020
21. 04. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol
17. 04. 2020 Průběh a konání svatebních obřadů
17. 04. 2020 Provozní doba městského úřadu od 20.4.2020
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy_prodloužení platnosti
06. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství_Opatření obecné povahy
01. 04. 2020 Stanovisko Národního referenčního centra ke komunálnímu odpadu
31. 03. 2020 Pardubický kraj_informace_podnikatelská pohotovost
30. 03. 2020 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s MIC
30. 03. 2020 Krajský úřad_omezení dopravy
30. 03. 2020 ÚZSVM_rozhodnutí o posunutí termínu otevírání obálek
25. 03. 2020 Informace_fungování úřadu
23. 03. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové dotace SK Lázně Bohdaneč
20. 03. 2020 Mimořádné opatření
19. 03. 2020 Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03/2020
18. 03. 2020 Opatření hejtmana Pardubického kraje v době nouzového stavu_přeprava cestujících
17. 03. 2020 VV_opatření obecné povahy_přechodná úprava komunikace II/333
16. 03. 2020 Opatření obecné povahy_zavedení ochrany vnitřních hranic
14. 03. 2020 Upozornění pro občany
13. 03. 2020 Upozornění pro cestující
12. 03. 2020 Prohlášení hejtmana Pardubického kraje
11. 03. 2020 Mimořádná opatření_koronavirus z 10.3.2020
10. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Odboru správy majetku a rozvoje města
09. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Odboru správy majetku a rozvoje města
06. 03. 2020 VV_Opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích_umístění mostního provizoria
06. 03. 2020 VV_Opatření obecné povahy_změna místní úpravy Za Sokolovnou
06. 03. 2020 VV_oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva_umístění dopravního značení ul. Šípkova
02. 03. 2020 Informace pro občany_koronavirus
24. 02. 2020 VV_Opatření obecné povahy_stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

XML