Město Lázně Bohdaneč

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://bohdanec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lázně Bohdaneč
Masarykovo nám. 1
533 41 Lázně Bohdaneč

Datová schránka: wucb4dd
E-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz, info@lazne.bohdanec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 10. 2022 Dokument "VV_o možnosti převzít..." již není dostupný.
13. 10. 2022 ČEZ_upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
10. 10. 2022 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města
07. 10. 2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Město-lázeňskému informačnímu centru Lázně Bohdaneč, o.p.s.
06. 10. 2022 Opatření obecné povahy_prodloužení platnosti OOP o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
03. 10. 2022 MŽP_Posuzování vlivů na životní prostředí_Modernizace spalovny průmyslových odpadů
30. 09. 2022 Vv_rozhodnutí_společné povolení
29. 09. 2022 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
26. 09. 2022 Dokument "MS_Milostivé léto II..." již není dostupný.
25. 09. 2022 Výsledek voleb do zastupitelstva města Lázně Bohdaneč 23. 9. – 24. 9. 2022
25. 09. 2022 Zápis o výsledcích voleb za pověřený úřad Lázně Bohdaneč 23. 9. - 24. 9. 2022
20. 09. 2022 Telefonní spojení OVK_pověřená obec Lázně Bohdaneč
20. 09. 2022 Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva města Lázně Bohdaneč a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
20. 09. 2022 Telefonní spojení OVK_pověřená obec Lázně Bohdaneč
15. 09. 2022 VV_Opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 09. 2022 Zveřejnění záměru obce_nájem části pozemku 1142
09. 09. 2022 Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva města Lázně Bohdaneč a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
07. 09. 2022 ÚZSV_aukční vyhláška
01. 09. 2022 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města LB
31. 08. 2022 Zveřejnění záměru obce_nájem pozemku p.č. 1301/25
31. 08. 2022 Kr.úřad_Veřejná vyhláška_opatření obecné povahy
30. 08. 2022 Pozvánka na 1. zasedání OVK pro delegované nebo jmenované členy
30. 08. 2022 Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 7.9.2022
26. 08. 2022 VV_Opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích
24. 08. 2022 Zveřejnění záměru obce_pronájem části pozemku
24. 08. 2022 Zveřejnění záměru obce_pronájem nebytových prostor čp. 110
24. 08. 2022 VV_Opatření obecné povahy_kormorán
19. 08. 2022 ÚZSVM_výzva veřejnosti
19. 08. 2022 Krajský úřad_Opatření obecné povahy
18. 08. 2022 Zveřejnění záměru obce_směna pozemků
16. 08. 2022 Dokument "ÚZSVM_dražba..." již není dostupný.
12. 08. 2022 Zveřejnění záměru obce_vypůjčka nebytových prostor v přízemí čp. 41
11. 08. 2022 Zveřejnění prodeje majetku
09. 08. 2022 Informace volebním stranám o sídle
04. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volby 2022
29. 07. 2022 VV_oznámení o zahájení společného řízení, změna účelu užívání a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
29. 07. 2022 VV_oznámení o zahájení společného řízení, změna účelu užívání a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
22. 07. 2022 VV_opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Lázních Bohdanči
22. 07. 2022 EIP_plánované přerušení dodávky tepla a teplé vody
21. 07. 2022 Kr.Ú_Opatření obecné povahy
21. 07. 2022 ÚZSVM_aukční vyhláška_stavební parcela Pardubice
19. 07. 2022 ÚZSVM_aukční vyhláška__Řečany nad Labem
12. 07. 2022 Svazek obcí Přeloučska_informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SOP
12. 07. 2022 VV_opatření obecné povahy_přeložka
29. 06. 2022 Oznámení o uzavření stavebního úřadu dne 4.7.2022
29. 06. 2022 Dokument "Vv_rozhodnutí_společn..." již není dostupný.
23. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent územního plánování a stavebního řádu
23. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
23. 06. 2022 Oznámení_zveřejnění seznamu obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají na Městském úřadě Lázně Bohdaneč
23. 06. 2022 Oznámení_zveřejnění počtu členů zastupitelstva obce

XML