Město Židlochovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://zidlochovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Židlochovice
Masarykova 100
667 01 Židlochovice

Datová schránka: hxdby2c
E-mail: posta@zidlochovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 02. 2020 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ke 29.zasedání, které se koná 27.února 2020
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí - „Židlochovice, regenerace panelového sídliště Družba, IV. etapa“
11. 02. 2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39515 a místních komunikacích v obci Sobotovice z důvodu realizace stavby Sobotovice - obnova DS NN sm. Ledce
10. 02. 2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416 v Žabčicích, z důvodu umístění vjezdu na staveniště
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru "Vojkovice, rekonstrukce místní komunikace – ulice Rajhradská"
07. 02. 2020 Oznámení - Veřejná vyhláška - Změna č.I ÚP Těšany
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Arheopark Cezavy,k.ú. Blučina
03. 02. 2020 Výběrové řízení pro obsazení místa na MěÚ v Židlochovicích - Samostatný odborný referent odboru životního prostředí a stavebního úřadu - vodní hospodářství
31. 01. 2020 Výběrové řízení na místo - Vedoucí organizační složky - údržba veřejné zeleně a majetku města
31. 01. 2020 Výběrové řízení na místo - Zahradní architekt
30. 01. 2020 VV - Oznámení o zahájení projednávání upraveného návrhu zprávy o uplatňování ÚP Opatovice
29. 01. 2020 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení - Holasice, oprava ul.Čsl. Armády a ul. Palackého
28. 01. 2020 VV - OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/41619 z důvodu stavebních prací v areálu ZŠ Židlochovice, Tyršova
28. 01. 2020 VV - OOP o stanovení přechodné úpravy provozu - Hrušovany u Brna - příjezdová komunikace k SpS
27. 01. 2020 ADRESNÝ ZÁMĚR PRONÁJMU - pozemek p.č. 1088 a 1087 jehož součástí je budova s č.p. 516 k.ú. Židlochovice, MUDr.Pavel Poneš
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Na Lázních v k. ú. Blučina – „obousměrný provoz cyklistů“
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve městě Rajhrad z důvodu realizace stavby „Rajhrad, rozš. NN, Kotoun“
27. 01. 2020 Nařízení elektronické dražby - povinná I.M. - k.ú. Ledce u Židlochovic
27. 01. 2020 Adresný záměr prodeje pozemku p. č. 2020/2, k. ú. Blučina na LV č. 2313, spolku s názvem Archeopark CEZAVY z.s.
24. 01. 2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1108/1 ( dle přiloženého GP p.č. 1108/13 )
22. 01. 2020 Záměr prodeje bytové jednotky č. 651/12 (dispozice 2+1) v domě č.p. 651 k.ú. Židlochovice
22. 01. 2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1442 v k.ú. Židlochovice
22. 01. 2020 Záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Židlochovice
20. 01. 2020 Rozpočtové opatření 2 - 2019, schválený dne 23.12.2019, závěr č.2/10/2019
20. 01. 2020 Veřejná Vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Masarykova v Židlochovicích před domem č. p. 115 z důvodu umístění vyhrazeného parkovacího stání
17. 01. 2020 ADRESNÝ ZÁMĚR DARU POZEMKU p. č. 2020/2, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Blučina na LV č. 2313, zapsanému spolku s názvem: Archeopark CEZAVY z.s., se sídlemMasarykova 100, 667 01 Židlochovice
17. 01. 2020 Svolání zastupitelstva JMK ke 28. zasedání 27. ledna 2020 v 08:30
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s realizací nových autobusových zastávek u logistického parku v Syrovicích
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu v souvislosti s realizací nových autobusových zastávek u logistického parku v Syrovicích
14. 01. 2020 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na sídl. Družba v Židlochovicích z důvodu provádění výkopových prací
14. 01. 2020 OOP o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/41618 z důvodu nápravy nevyhovujícího stavu značení - Zákaz tranzitu na silnici II/425
10. 01. 2020 ZÁMĚR PRODEJE - bytové jednotky č. 652/14 (2+1) v domě č.p. 652 k.ú. Židlochovice, podílu na pozemku p. č. 2802 k.ú. Židlochovice
10. 01. 2020 ZÁMĚR PRODEJE - bytové jednotky č. 652/13 (2+1) v domě č.p. 652 k.ú. Židlochovice, podílu na pozemku p. č. 2802 k.ú. Židlochovice
10. 01. 2020 ZÁMĚR PRODEJE - bytové jednotky č. 652/12 (2+1) v domě č.p. 652 k.ú. Židlochovice, podílu na pozemku p. č. 2802 k.ú Židlochovice
10. 01. 2020 ZÁMĚR PRODEJE - bytové jednotky č. 651/13 (2+1) v domě č.p. 651 k.ú. Židlochovice, podílu na pozemku p. č. 2801 k.ú. Židlochovice
10. 01. 2020 ZÁMĚR PRODEJE - bytové jednotky č. 651/1 (2+1) v domě č.p. 651 k.ú. Židlochovice, podíl na pozemku p. č. 2801 k.ú. Židlochovice
10. 01. 2020 Vyhlášení dotačního programu - Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2020
08. 01. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor v Židlochovicích, ul. Komenského 408
07. 01. 2020 Vyhlášení výběrového řízení pro obsazení místa samostatný odborný referent odboru životního prostředí a stavebního úřadu - vodní hospodářství
07. 01. 2020 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP NESVAČILKA DLE § 5 odst.6) SZ
06. 01. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice pracovník sociálně-právní ochrany dětí
06. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
03. 01. 2020 Místní poplatky
02. 01. 2020 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu v souvislosti s dokončením stavby Chodníky a autobusové zastávky na silnici III/41614 v obci Opatovice
23. 12. 2019 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 18. prosince 2019
19. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích u bytového domu Masarykova 1048, Rajhrad
18. 12. 2019 ZÁMĚR PRONÁJMU - nebytový prostor v objektu č.p. 52, ul.Komenského v Židlochovicích
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/41 v Žabčicích, z důvodu umístění vjezdu na staveniště
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Bratčice „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Přísnotice „PAVILON ODBORNÝCH UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘÍSNOTICE“

XML