Město Židlochovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://zidlochovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Židlochovice
Masarykova 100
667 01 Židlochovice

Datová schránka: hxdby2c
E-mail: posta@zidlochovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 04. 2021 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb.,
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/425 a MK ve Městě Rajhrad a v Obci Holasice (Výstavba odbočky Rajhrad (Holasice))
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Obec Moutnice, místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení
07. 04. 2021 OOP o stanovení přechodné úpravy provozu - Rekonstrukce vozovky D2 km 31,9 - 24,3 vlevo - etapa 1.1 ( změna termínu)
07. 04. 2021 Adresný záměr výpůjčky prostor - Komunitního centra Židlochovice, STODOLA, společnosti JS-lab a.s.,
07. 04. 2021 Závěrečný účet za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Závěrečný účet 2020 - plná verze
07. 04. 2021 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROZPOČTU 2021
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního značení městysu Nosislav
07. 04. 2021 Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 17. března 2021
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu v obci Syrovice z důvodu rekonstrukce ulice Za Lihovarem
07. 04. 2021 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - 8.4.2021 - Melich M.
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání ve věci řízení o ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOSISLAV
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání ve věci řízení o ZMĚNĚ č. V ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽIDLOCHOVICE a vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území
07. 04. 2021 Oznámení návrhu obecné povahy o stanovení místní úpravy - Zjednosměrnění části místní komunikace Zámecká
07. 04. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
07. 04. 2021 Vyhlášení dotačního programu - Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2021
07. 04. 2021 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice.
07. 04. 2021 Dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád domů na nám. Míru ve městě Židlochovice.
07. 04. 2021 Dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice pro rok 2021
07. 04. 2021 Místní poplatky
07. 04. 2021 Rozpočet 2021, Střednědobý výhled 2021 - 2025, Rozpočet 2021 paragrafové znění, Střednědobý výhled 2021 - 2025
07. 04. 2021 ZŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 - 2023
07. 04. 2021 MŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 -2023
07. 04. 2021 Seznam osob nedostatečně zapsaných v katastru nemovitostí
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
07. 04. 2021 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
07. 04. 2021 Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VAK Židlochovicko - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022, Rozpočet na rok 2020, Závěrečný účet za rok 2019
07. 04. 2021 Řád veřejného pohřebiště města Židlochovice
07. 04. 2021 Oznámení o zrušení konání veřejného projednání 20.4.2020 v 15 hodin ve věci řízení o změně č.I ÚP LEDCE a současně oznámení o konání náhradního veřejného projednání ve věci řízení o změně č.I ÚP LEDCE
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona
07. 04. 2021 Rozhodnutí - Nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny)
07. 04. 2021 ROZHODNUTÍ o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
07. 04. 2021 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 65 zákona č 256 2013 Sb
07. 04. 2021 Oznámení - Veřejná vyhláška - Změna č.I ÚP Těšany
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
07. 04. 2021 Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
07. 04. 2021 Smlouvy o dotaci spolkům nad 50 tis
07. 04. 2021 Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VaK Židlochovicko
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
07. 04. 2021 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
07. 04. 2021 Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko - Rozpočtové opatření 1-2018, Rozpočtové provizorium na rok 2019
07. 04. 2021 Základní škola Židlochovice - Rozpočet na r. 2019 s výhledem na rok 2020, 2021
07. 04. 2021 Mateřská škola Židlochovice - Rozpočet na r. 2019 s výhledem na rok 2020, 2021
07. 04. 2021 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
07. 04. 2021 Příspěvky neziskovým organizacím
07. 04. 2021 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64-65 zákona č.256/2013 Sb.
07. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem Židlochovice
07. 04. 2021 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
07. 04. 2021 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - el. dražba

XML