Město Židlochovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://zidlochovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Židlochovice
Masarykova 100
667 01 Židlochovice

Datová schránka: hxdby2c
E-mail: posta@zidlochovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Obec Moutnice, místní komunikace a inženýrské sítě na p.č. 901/1
18. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu - " Skupinoá kanalizace Židlochovice "
17. 09. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení - Žabčice obalovna asf.směsít SO 307 úprabva sil. II416 _ stavební povolení-nav. říz. _(vyhl._)
16. 09. 2019 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 4. září 2019 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích
13. 09. 2019 Rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami - Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna
13. 09. 2019 Oznámení vyjímky z OZV o nočním klidu
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami - "Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna" stavební objekty : SO 308 Kanalizace vod z povrchového odtoku, SO 309 Odlučovač ropných látek, SO 310 Retenční n
12. 09. 2019 Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na komunikacích ve městě Rajhrad – 5a., 5b., 5c., 5d., 5e. doplněk pasportu dopravního značení
09. 09. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR, úsek SO 03
09. 09. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Vývoj mlýnských produktů včetně jejich balení a skladování
09. 09. 2019 Opatření obecné povahy o stanovení úpravy provozu na ulici Nad Farou v Židlochovicích z důvodu budování kanalizační přípojky k novostavbě RD
05. 09. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice
05. 09. 2019 Svolání k 24.zasedání Zastupitelstva JMK, které se koná 19.září 2019
03. 09. 2019 Vyhlášení výběrového řízení pro obsazení místa - samostatný odborný referent odboru životního prostředí a stavebního úřadu - vodní hospodářství
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍSNOTICE A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
29. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v souvislosti s uzavírkou silnice II/416 v Židlochovicích, ul. Nádražní(demontáže přemostění silnice z důvodu průjezdu nadměrného nákladu)
27. 08. 2019 Pozvánka na 8.zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 4.září 2019 v 18:00 hod
26. 08. 2019 Rozhodnutí o vydání stavebního povolení - " Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna "
26. 08. 2019 USNESENÍ - o určení data smrti Miroslava Štichy, nar. 22.3.1964
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu územního plánu RAJHRADICE
26. 08. 2019 KONKURZ na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice, okres Brno – venkov
23. 08. 2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s opravou silnice III/4167, Nesvačilka - průtah obcí
23. 08. 2019 Záměr výpůjčky nebytových prostor v k.ú. Židlochovice - Robertova vila, Nádražní 232
22. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 24.9.2019
22. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 23.9.2019
22. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 11.9.2019
22. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 4.9.2019
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/41619 v Židlochovicích - umístění V12b + dopravního zrcadla u autobusového nádraží
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci par. č. 4424 a 4425 v k. ú. Syrovice
19. 08. 2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích (ul. Palackého a Komenského) v k. ú. Rajhrad (přeprava nadměrného nákladu )
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o povolení k odběru podzemních vod - „Šachtová (spouštěná) studna, k.ú. Hrušovany u Brna, parc. č. 2008/2“
14. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
14. 08. 2019 Výběrové řízení - pracovník sociálně-právní ochrany dětí
12. 08. 2019 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39517 a místních komunikacích v obci Bratčice z důvodu konání hasičských závodů
07. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Uv..." již není dostupný.
01. 08. 2019 OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Vodní v obci Hrušovany u Brna
31. 07. 2019 Veřejná vyhláška - OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/425, III/42510 a III/41617 v k.ú. Rajhrad
30. 07. 2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III 41619 a přilehlých místních komunikacích ve městě Židlochovice
29. 07. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - "Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno- Vídeň na území ČR, úsek SO 03"
29. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení vodoprávního řízení - „Obalovna asfaltových směsí v Žabčicích u Brna“
29. 07. 2019 Záměr pronájmu - Nabídka na pronájem nebytového prostoru čp. 408, Židlochovice
29. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/425 a přilehlých místních komunikacích ve městě Rajhrad z důvodu opravy kanalizačních poklopů revizních šachet
29. 07. 2019 Oznámení zahájení řízení o změně č.I ÚP Těšany
29. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Vinohrádky v k. ú. Měnín
29. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o schválení stavebního záměru "Syrovice, rekonstrukce komunikace na ulici Za Lihovarem"

XML