Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3294 a místní komunikace – chodníku ve Velimi
21. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Brankovická v Kolíně
21. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/329 v Plaňanech
21. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Karlovo nám. v Kolíně
20. 11. 2019 Návrh rozpočtu města Kolína na rok 2020
20. 11. 2019 Ex. úřad Cheb (JUDr. Lavička) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 906/12 (podíl 1/2) v Kolíně II
20. 11. 2019 Nařízení města Kolína č. 6/2019, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Kolína č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád
20. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška Města Kolína č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kolín
20. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška Města Kolína č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kolín č. 3/2019, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
20. 11. 2019 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/12538 v obci Mančice
19. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Brankovická z důvodu konání sportovní akce: „Cyklokrosové závody TOI TOI Cup 2019“
19. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Okružní, ul. Ke Hřbitovu a sil. II/125, ul. Ovčárecká v k. ú. Kolín
19. 11. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v katastrálním území a obci Kolín
15. 11. 2019 ÚZSVM - aukční vyhláška - pozemek p. č. 3681 o výměře 557 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, k.ú. Kolín
15. 11. 2019 ZÁZNAM O NÁLEZU (ČD a.s.) - čtečka knih, tablet, mobilní telefony
15. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nová v k. ú. Kolín-Sendražice
15. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Háninská v k. ú. Kolín
14. 11. 2019 Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - nabídka státních pozemků k prodeji v k.ú. Kolín
14. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích č. II/334, III/3344 a III/33420 v Kouřimi
14. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka vymáhání daňových pohledávek“ oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek Finančního odboru Městského úřadu Kolín
14. 11. 2019 ÚZSVM - aukční vyhláška - 1/6 budovy bez č.p./č.e., rod. rekreace na st.p.č. 6359 v k.ú. Kolín
14. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Vinici v k. ú. Kolín
14. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/32713 mezi obcemi Krakovany a Bělušice
14. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/327 a místních komunikacích v Týnci nad Labem
13. 11. 2019 SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO POSTUPU PODLE ČL. 2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J.: 7149/ENV/17 – 416/630/17
12. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/125, II/322, II/328, III/3222, III/3223, III/3279, III/32713, III/3285, III/3287, III/32811 (výstavba okružní křižovatky mezi Kolínem a obcí Tři Dvory)
12. 11. 2019 ÚZSVM - AUKČNÍ VYHLÁŠKA - pozemek p. č. 3479/4 v k.ú. Kolín
12. 11. 2019 Společné povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - akce dle PD: „prodloužení kanalizačního řádu A5-2a v ul. K Veltrubům, Kolín – Sendražice“ - stavba komunikace a veřejné osvětlení
12. 11. 2019 Zahájení stavebního řízení - Stavební bytové družstvo Kolín, IČ 00035564 - stavební úpravy bytového domu č.p. 805, Kolín IV – zastřešení vstupů a schodiště
11. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního míst sociální pracovník/ice oddělení sociálně – právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
08. 11. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemek parc. č. st. 3478/2, zastavěná plocha o výměře 2 m2 v kat. území Kolín
07. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/327 a III/32720 a místních komunikacích (chodnících) v obci Loukonosy
07. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/327 a místní komunikace v obci Krakovany
07. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení místní komunikace ul. Lánská v Týnci nad Labem
07. 11. 2019 Zahájení územního řízení - Městys Červené Pečky, IČ 00235326 - obnova veřejného osvětlení v obci Červené Pečky – Bořetice
06. 11. 2019 Záměr města Kolína pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 12.375 m2 v areálu pískovny Sandberk, ul. Starokolínská
06. 11. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout pozemky parc. č. 1749/6 o výměře 356 m2 a parc. č. 1749/7 o výměře 422 m2, oba v k.ú. Kolín
06. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. K Vinici, ul. Vinařská a ul. Spojovací v k. ú. Kolín
06. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Veltrubská, ul. Příčná, ul. Písečná, ul. Pejřimská a ul. Okružní v Kolíně
06. 11. 2019 Stavební povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - stavební úpravy místní komunikace v ul. Žižkova, Kolín III
06. 11. 2019 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání na parc. č. st. 604 a parc. č. 413 v k.ú. Sendražice u Kolína
04. 11. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v ul. Želivského a ul. Grégrova, k.ú. Kolín
04. 11. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 204, 239, 277/33, 277/40, 277/41 a 1143/8 v k.ú. Sendražice u Kolína
04. 11. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků č. 204, 228, 236, 239, 277/33, 277/41 v k.ú. Sendražice u Kolína
04. 11. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 205/1 v k.ú. Sendražice u Kolína
01. 11. 2019 Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 11.11.2019 od 15:00 hodin
01. 11. 2019 Město Kolín - PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH KLUBŮ V ÚZEMNÍM OBVODU MĚSTA KOLÍNA PRO ROK 2020
31. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích III/33335 a III/33339 v obci Mlékovice (výstavba vodovodní a kanalizační přípojky pro SRD)
31. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích III/12553, III/12555, III/33354, III/33355 a III/33356 z důvodu opravy silnice III/33356 mezi obcemi Libenice a Dolany

XML