Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2021 Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 25.01.2021
15. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Mnichovická v Kolíně
15. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Zahradní v Kolíně
15. 01. 2021 Vydání společného povolení ke zřízení vodního díla veřejnou vyhláškou – „DČOV na pozemku pč. St. 38/2 a pč. 41/2 v k. ú. Libenice“
14. 01. 2021 Zahájení stavebního řízení - Společenství vlastníků jednotek, IČO 26755891 - stavební úpravy bytového domu č.p. 663, 664, Kolín II
14. 01. 2021 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. k záměru: Generální oprava spalovny Kolín, Purum s.r.o.“ (oznamovatel Purum s.r.o.)
13. 01. 2021 Vydání společného povolení vodního díla „Vodovodní řad Týnec nad Labem, ul. Lžovická, par.č. 1711“
13. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnic III/12537, III/33331, III/33333, III/33335, III/33336 a III/33339 z důvodu uzavírky silnice III/33335
12. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Rybníku v k. ú. Kolín - Štítary
11. 01. 2021 Zveřejnění informace podle zák. č. 100/2001 Sb., o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Modernizace Emulzní a modifikační stanice“ v areálu Veltrubská 1527, 280 02 Kolín
08. 01. 2021 Omezení činnosti městského úřadu v Kolíně - úprava úředních hodin
08. 01. 2021 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
08. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „investiční referent/ka“ Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín
06. 01. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „investiční referent/ka“ Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín
06. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí“ Živnostenského odboru Městského úřadu Kolín
06. 01. 2021 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí domu č. p. 112, ul. Husova, Kolín I
06. 01. 2021 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání stánek bez č. p./č.ev.,na Jiráskově náměstí, Kolín V
06. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení místní komunikace ul. Pobřežní v Týnci nad Labem
06. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3297 v Cerhenicích
31. 12. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
30. 12. 2020 Oznámení zahájení územního řízení - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - pokládka HDPE chrániček optických kabelů Sokolská - Na Petříně, Kolín II
30. 12. 2020 Ex. úřad Kolín (Mgr. Effenberger) - dražební vyhláška - poz.p.č. 2506/5 v k.ú. Kolín
30. 12. 2020 Omezení činnosti městského úřadu v Kolíně - úprava úředních hodin
29. 12. 2020 Oznámení - úprava ceny vodného a stočného od 1.1.2021
29. 12. 2020 Rozhodnutí - výstavba chodníků podél II/3222 a III/3222 Konárovice, přeložka CETIN, veřejné osvětlení, palisády
28. 12. 2020 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Rimavské Soboty při čp. 992 v Kolíně II
23. 12. 2020 Dokument "Společné povolení - O..." již není dostupný.
22. 12. 2020 Zahájení územního řízení - CETIN a.s., IČ 04084063 - NIO_FTTH_Kolín-Kutná Hora_Bohouňovice v k.ú. Bohouňovice I
22. 12. 2020 Město Říčany - Nařízení č. 7/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (zřizovací obvod Kostelec nad Černými Lesy)
22. 12. 2020 Město Říčany - Nařízení č. 8/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (zřizovací obvod Zbraslav)
22. 12. 2020 Dokument "Ex. úřad Přerov (JUDr..." již není dostupný.
22. 12. 2020 Zahájení společného územního a stavebního řízení - Za Jízdárnou s.r.o., IČO 09471758 - bytová zástavba Za Jízdárnou, ul. Žižkova, Kolín II
22. 12. 2020 Dokument "Zahájení řízení o dod..." již není dostupný.
22. 12. 2020 Zveřejnění informace podle zák. č. 100/2001 Sb. o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „TPCA – Rozšíření odstavné plochy návěsů 2020 a VLG CZ – Rozšíření odstavné plochy nových vozů CBU 2019“ v k. ú. Ovčáry u Kolína.
22. 12. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DOKUMENTY
21. 12. 2020 Společné povolení - přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 999, Kolín II se vznikem bytu
18. 12. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení z důvodu uzavírky II/334 v obci Radlice
17. 12. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Školská a U Borku v Cerhenicích
17. 12. 2020 Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením ve sloučeném územním a stavebním řízení -
17. 12. 2020 Aukční vyhláška - ÚZSVM - pozemky p.č. 2668/12, 2989/6, 2989/7 v k.ú. Kolín
16. 12. 2020 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí č. p. 9/B, ul. Kouřimská, Kolín I.
16. 12. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu dočasný zákaz stání na silnici III/3287, ul. Palackého ve Velkém Oseku
16. 12. 2020 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání ul. Brankovická bez č.p./č.e., Kolín V. na pozemku parc. č. st. 6942
16. 12. 2020 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 21, ul. Kutnohorská, Kolín IV
16. 12. 2020 Záměr města Kolína prodat bytovou jednotku č. 681/4 v budově Kolín V, č.p. 681
14. 12. 2020 Dokument "Město Kolín - dražebn..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument "Město Kolín - dražebn..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument "Město Kolín - dražebn..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument "Město Kolín - dražebn..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích č. III/3295, III/3297 a III/3294

XML