Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Oznámení zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – prodloužení lhůty pro dokončení stavby „Polní Voděrady-vodovod“
30. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Bezručova v k. ú. Kolín
29. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích ul. Na Kopečku, Na Stráni, Šikmá a Za Jezerem v obci Veltruby
29. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnic II. a III. třídy z důvodu uzavírky silnice III/33326
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení v obci Lošany a Lošánky z důvodu výstavby kanalizace – oprava povrchů komunikací
28. 07. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - batoh
27. 07. 2021 Oznámení o podání návrhu místní úpravy provozu na místních komunikacích – ulicích Václavská a Kutnohorská v Kolíně
26. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava provozu na silnici II/125 v Kolíně při opravě mostu ev.č. 125-034
26. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový pracovník/pracovnice – metodik/metodička spisové služby a spisovny Městského úřadu Poděbrady
26. 07. 2021 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny - parcelní č. 2725/3 v k.ú. Kolín
26. 07. 2021 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v Kolíně V dne 12.8.2021
24. 07. 2021 Město Kolín - výběrové řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí Odboru dopravy“ Městského úřadu Kolín
24. 07. 2021 Město Kolín - výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka ochrany přírody a krajiny oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín
22. 07. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "referent/ka ...
22. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnic III. třídy z důvodu uzavírky silnice III/12538
22. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/3288 v Polních Chrčicích v centru obce v obou směrech z důvodu pořádání sportovně-kulturní akce – 35. Chrčická neckiáda
22. 07. 2021 Opravné rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - obnova NN ve Veltrubech v ulicích Na návsi, Dlouhá, Kolínská, K Zastávce a Nová
22. 07. 2021 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v Kolíně IV dne 11.8.2021
22. 07. 2021 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v Kolíně II dne 11.8.2021
22. 07. 2021 Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku Městského úřadu Poděbrady
22. 07. 2021 ÚZSVM - aukční vyhláška - p.p.č. 767/8 a 774/20 (sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Kolín
21. 07. 2021 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v Sendražicích u Kolína dne 3.8.2021
21. 07. 2021 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v Kolíně III dne 2.8.2021
21. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Školní v k. ú. Sendražice u Kolína
21. 07. 2021 Ex. úřad Kutná Hora (Mgr. Jakubovská) - dražební vyhláška - podíl 1/4 č.p. 120 v Kolíně IV
21. 07. 2021 Prodloužení lhůty pro dokončení stavby: „Kanalizace a ČOV Polní Voděrady“
21. 07. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - Obec Břežany I., IČ 00235270 - optická síť v obci
20. 07. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/8 o výměře cca 300 m2 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
20. 07. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 2515/22 o výměře cca 45 m2 v katastrálním území a obci Kolín, z vlastnictví města Kolína
20. 07. 2021 Výzva k odstranění odstaveného vozidla
20. 07. 2021 Výzva k odstranění odstaveného vozidla
20. 07. 2021 Výzva k odstranění odstaveného vozidla
20. 07. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DÁMSKÉ HODINKY
19. 07. 2021 Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí o odvolání - most ev.č. 322-006 Týnec nad Labem
19. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení z důvodu opravy mostu ev.č. 2-008 na silnici I/2 v Bečvárech
19. 07. 2021 ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava komunikací ul. Táboritská, ul. Prokopa Velikého a ul. Jateční, Kolín III
16. 07. 2021 Prodloužení platnosti stavebního povolení a lhůty k dokončení „Novostavba dešťové kanalizace v obci Polní Chrčice“
16. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Zahradní v Kolíně
15. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/328 a III/3289 z důvodu opravy mostu ev.č. 3289-1
15. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/125 a místní komunikaci – chodníku v obci Velký Osek
13. 07. 2021 Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání - 2. výzva - v přízemí budovy č. p. 1621, ul. Brankovická, 280 02 Kolín V
13. 07. 2021 Výzva k odstranění odstaveného vozidla
09. 07. 2021 Regulační plán městské památkové rezervace Kolín – oznámení pořizovatele o konání opakovaného veřejného projednání návrhu
09. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/32915 v obci Ratenice
09. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/32914 v Pečkách: stavba centrálního skladu Vrbová Lhota – Louda Auto
09. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3307 v obci Tatce a na místní komunikaci v Pečkách
09. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Na Magistrále v Kolíně
08. 07. 2021 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení vodního díla: „Prodloužení vodovodu a tlakové kanalizace, ulice Na Kačině“
08. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Zahradní v Kolíně
07. 07. 2021 Dokument "Společné povolení změ..." již není dostupný.

XML