Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/12552, III/33345 a místních komunikacích v obvodu své působnosti z důvodu výstavby vodovodu v obci Bořetice
24. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/12550 a místních komunikacích v Červených Pečkách z důvodu rekonstrukce ul. Horní a Na Obci
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška – oznámení zastupitelstva města OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - změna č. 5 územního plánu Kolín.
24. 06. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného ústního jednání k projednání žádosti a pozvání na veřejné ústní jednání - stavba garáže a pergoly při RD čp. 48 v obci Dománovice
24. 06. 2022 Společné povolení ke stavbě – Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín
24. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/12553 a na místních komunikacích v obci Nebovidy z důvodu prodloužení konzole VV
23. 06. 2022 MÚ Rotava - veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2019
23. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ulici Dukelských hrdinů v Kolíně
23. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení II/125, III/12545, III/12547 a III/12549
23. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
22. 06. 2022 Územní rozhodnutí - CETIN a.s., IČO 04084063 - nové vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ul. Jaselská, ul. Roháčova, ul. Lipanská, Kolín III
22. 06. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST
22. 06. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON
22. 06. 2022 Nabídka volného pracovního místa „sociální pracovník/ice“ oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín (doba určitá)
22. 06. 2022 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Ke Dráze ve Velkých Chvalovicích a Petra Bezruče v Pečkách
22. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3344, III/33411, III/33414, III/33416, III/33417 a místní komunikaci při realizaci opravy vozovky silnice III/33411 od obce Miškovice směr Zalešany
22. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích III/3294, III/3297, III/32913, III/32914, místních komunikacích a veřejně přístupné účelové komunikaci (stavba Velim – Poříčany)
22. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3307 v obci Tatce
22. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Trojanova, ul. Tůmova a ul. Pírkova v Kolíně
22. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Duk. hrdinů v Kolíně
22. 06. 2022 Společné povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava komunikací a veřejného osvětlení v ul. Královská cesta, Kolín IV
22. 06. 2022 Územní rozhodnutí - CETIN a.s., IČO 04084063 - nové vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ul. Antonína Dvořáka, ul. Štítarská, Kolín II
22. 06. 2022 Územní rozhodnutí - CETIN a.s., IČO 04084063 - nové vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ul. Sokolská, ul. Pražská, ul. Krčínova, Kolín II
20. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Míru a veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Zborovská v k. ú. Kolín
17. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka správního řízení (přestupky proti BSP)“ oddělení evidence řidičů a správního řízení Odboru dopravy Městského úřadu Kolín
17. 06. 2022 Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy v uvedených obcích, které jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Kolín a obcí, které společnost Energie AG Kolín a.s. neprovozuje, ale odebírají vodu též ze skupinového vodovodu
17. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Karlovo nám. v Kolíně
17. 06. 2022 Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí - Obec Volárna, IČO 00235911 - stavba zvyšování bezpečnosti chodců v obci Volárna včetně udělení výjimky dle § 14 vyhl.č. 398/2009 Sb.
17. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Dolní v k. ú. Kolín - Sendražice
17. 06. 2022 Územní rozhodnutí - CETIN a.s., IČO 04084063 - nové vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací (SEK) na pozemcích parcela číslo 2559/23 a 2559/34, ul. Roháčova, ul. Žižkova, Kolín
17. 06. 2022 Územní plán Veltruby – oznámení pořizovatele o konání prvního opakovaného veřejného projednání návrhu
16. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „veřejný opatrovník/ice – 10. platová třída“ oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
16. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „veřejný opatrovník/ice – 9. platová třída“ oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
16. 06. 2022 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 3029/6 v k.ú. Kolín
16. 06. 2022 OZNÁMENÍ O ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA A JEHO PŘESUNU NA ODSTAVNOU PLOCHU
16. 06. 2022 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. ke koncepci: „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027“
16. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/33333 a místní komunikaci Buda – Zásmuky
16. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/334 a III/33324 z důvodu uzavírky silnice III/33324 – oprava komunikace z obce Lhotky na začátek zastavění obce Krymlov
16. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3344 v Kouřimi
16. 06. 2022 Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „veřejný opatrovník/ice – 9 PT“ oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
15. 06. 2022 UPUŠTĚNÍ OD VYBRÁNÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU NA ÚSEKU MATRIK od fyzické osoby, která vystupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace
15. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Magistrále, ul. Bachmačská, ul. Mikoláše Alše, ul. Moravcova, ul. Kremličkova a sil. III/12540, ul. Benešova v k. ú. Kolín
14. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2021
14. 06. 2022 Změna stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou – stavba „Splašková kanalizace a ČOV obec Svojšice, Bošice a Nová Ves III“
14. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Politických vězňů v k. ú. Kolín
14. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Za Školou v k. ú. Kolín - Štítary
14. 06. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení - Obec Starý Kolín, IČ 00235741 - veřejné osvětlení v ulicích U Pomníku padlých, Kateřinská, Na Kačina, Starý Kolín
10. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. U Stodoly a sil. II/125, ul. Veltrubská v k. ú. Kolín
10. 06. 2022 INFORMACE o konání 27. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 20.06.2022 od 15:00 hodin
10. 06. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - HODINKY

XML