Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 23.09.2019 od 15:00 hodin
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - zrušení železničního přejezdu P4973 v žkm 14,196 na trati Pečky – Zásmuky v k.ú. Bošice u Kouřimi
13. 09. 2019 Prodloužení platnosti povolení - „Vodovodní řad ul. U Hřiště, Kolín“
13. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Obecní dvůr v k. ú. Kolín
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - zrušení železničního přejezdu P4972 v žkm 13,616 na trati Pečky – Zásmuky v k.ú. Bošice u Kouřimi
11. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/334 a III/33324 z důvodu opravy komunikace z obce Krymlov ke křižovatce se silnicí I/2
11. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/12550 ul. Malešovská a místní komunikaci v Kolíně
11. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Grégrova a ul. Čechovy sady v Kolíně
11. 09. 2019 Dodatečné povolení stavby - stavba rodinného domu pozemek parc.č. 73/51 v katastrálním území Dománovice
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín
06. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. U Kostelíčka v Kolíně
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Čechovy sady, ul. Seifertova a ul. Nerudova v k.ú. Kolín
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/12542 z důvodu opravy mostu ev.č. 2-010 v k.ú. Chotouchov
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/3297 a místních komunikací z důvodu rekonstrukce místní komunikace ul. Zahradní v Plaňanech
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/33331 v Zásmukách
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Míru v Kolíně
05. 09. 2019 Společné povolení ke stavbě „Domovní čistírny odpadních vod pro místní části Blinka, Hradenín, Poboří - soustava DČOV“
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/327, III/32711 a III/32713 v obci Krakovany
05. 09. 2019 Územní rozhodnutí - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - pokládka HDPE chráničky optických kabelů ul. Táboritská, ul. Roháčova, Kolín III a IV
05. 09. 2019 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č.p. 764, ul. Smetanova, Kolín IV (Domácí hospic Srdcem, z.ú.)
03. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
03. 09. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON
03. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na veřejně přístupné účelové komunikaci ul.K Dílnám + parkoviště v Kolíně v termínu od 16.09.2019 do 18.10 2019
02. 09. 2019 Oznámení o zpracování doplnění aktualizace bezpečnostního programu skladu agrochemických přípravků v areálu společnosti ZZN Polabí, a.s., ul. K Vinici 1304, 280 66 Kolín V
02. 09. 2019 Regulační plán městské památkové rezervace Kolín – oznámení pořizovatele o zrušení veřejného projednání návrhu
02. 09. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Kolín V, ulice Boženy Němcové, Říční – obnova NN za kNN
30. 08. 2019 Územní plán Jestřabí Lhota – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu
30. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/01217, III/12538, III/12541, III/12547, III/3294, III/3298 a III/33315 při opravě povrchu silnice III/12541 Křečhoř – Chocenice
30. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/33339 v obci Mlékovice
30. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3223 a III/3285 v obci Býchory
30. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnic II/329, III/3294, III/3297, III/32914, III/32915 a místních komunikací při rekonstrukci silnice II/329 v Pečkách
30. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci, Karlovo nám. v Kolíně
30. 08. 2019 Stavební povolení - Stavební bytové družstvo Kolín, IČO 00035564 - stavební úpravy bytového domu č.p. 806, Kolín IV (zateplení objektu)
29. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Na Haldě v Kolíně
28. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST
28. 08. 2019 ČR-Ministerstvo obrany - Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
27. 08. 2019 Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. ke koncepci: „Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030“
27. 08. 2019 Stavební povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava místní komunikace v ul. Lipanská, Kolín III
27. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Dokument "Společné povolení ke ..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Vydání společného povolení změny stavby před dokončením „Vodovod Loukonosy“
23. 08. 2019 Regulační plán městské památkové rezervace Kolín - oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu
23. 08. 2019 Územní plán Velim - oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 pořizované zkráceným postupem
23. 08. 2019 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby č. IE-12-6008719 - ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 - Velký Osek, Politických vězňů - kNN
23. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích ul. Karlovo náměstí, ul. Husova, ul. Kutnohorská v Kolíně
22. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - bezpečnostní referent/ka Odboru obrany a krizového řízení Městského úřadu Kolín
22. 08. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.8.2019, k.ú. v územní působnosti obce Kolín
22. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFONY, PENĚŽNÍ HOTOVOST
22. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO
22. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/334 a místní komunikaci v Kouřimi z důvodu stavby kNN pro pozemek par.č. 1214/2

XML