Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „investiční referent/ka“ Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín
30. 11. 2021 Vyrozumění o pokračování v řízení a Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí - stavba rodinného domu - pozemek p.č. 73/48 k.ú. Dománovice
30. 11. 2021 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích č. III/33356 a III/12554 a na místních komunikacích v Dolanech
26. 11. 2021 INFORMACE o konání 23. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 6.12.2021 od 15:00 hodin
26. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Veltrubům a ul. Ke Sportovištím v k. ú. Sendražice u Kolína
26. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3344, III/33411, III/33414, III/33416, III/33417 z důvodu uzavírky silnice III/33411 – oprava komunikace od obec Zalešany po křižovatku se silnicí III/33414
25. 11. 2021 Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí domu č. p. 112, ul. Husova, Kolín I
25. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/3222 a na místních komunikacích v části obce Konárovice – Jelen
25. 11. 2021 ZÁZNAM O NÁLEZU (České dráhy, a.s.) - MOBILNÍ TELEFON, MP3 PŘEHRÁVAČ, NÁUŠNICE, PENĚŽNÍ HOTOVOST
25. 11. 2021 Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Kolín, Za Jízdárnou, kvn, TS, knn, p.č. 2071/2 – kabelové vedení 22 kV, HDPE
25. 11. 2021 ÚZSVM - aukční vyhláška - podíl id. 2/3 poz.p.č. 592/3 v k.ú. Kolín
23. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích U Pomníku padlých, Sportovní, Na Obci, Přímá a V Domkách ve Starém Kolíně
22. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „pracovník Městského informačního centra“ oddělení marketingu a cestovního ruchu Městského úřadu Kolín
22. 11. 2021 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení k záměru: „Dekarbonizace Elektrárny Kolín"
19. 11. 2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – stavba „Obec Skvrňov - rozšíření vodovodu, domovní přípojky“ na pozemcích v k.ú. Skvrňov
18. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/328 ul. Ovčárecká v Kolíně
18. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/125 v Kolíně (slepá část ul. Žižkova)
18. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení z důvodu uzavírky silnice II/334 v místech železničního přejezdu P4931 mezi obcí Tatce a Milčice
16. 11. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
16. 11. 2021 Návrh rozpočtu města Kolína na rok 2022
16. 11. 2021 Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - kabelová přípojka pro stavbu RD v obci Dománovice, stavba č. IV-12-6028378
16. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Zborovská a dále na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Zborovská, ul. Josefa Sudka a A. M. Jelínka v k. ú. Kolín
16. 11. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA bezúplatně převést vodárenský majetek
15. 11. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemku parc. č. 637/10 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
15. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/327 při pořádání lovecké akce (Rasochy)
15. 11. 2021 Dokument "Vyrozumění o zastaven..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - vydání společného povolení vodního díla „Vodovod, kanalizace a ČOV Lipec“
15. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/32713 v obci Krakovany
12. 11. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v katastrálním území a obci Kolín
12. 11. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Zásmuky, doplnění vodovodu“
12. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích III/3271 a III/3275 z důvodu opravy povrchu silnice III/3275 Starý Kolín – Sv. Kateřina
12. 11. 2021 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Jeronýmova a Táboritská v Kolíně IV
11. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Karlovo nám. v Kolíně před č.p. 44 – 48, před č.p. 88 -91 a ul. Na Pobřeží
11. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/12538 v obci Polní Voděrady
11. 11. 2021 Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí - pozemek parc.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice
11. 11. 2021 Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí - pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice
10. 11. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví podíl stavebního pozemku pod bytovým domem v katastrálním území a obci Kolín
10. 11. 2021 Povolení stavby vodního díla veřejnou vyhláškou „Vodovod a kanalizace včetně přípojek Sendražice u Kolína pč. 148/1“
10. 11. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví podíl stavebního pozemku pod bytovým domem v katastrálním území a obci Kolín
09. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz stání (mimo stavby) na místní komunikaci ulici Nad Zastávkou
09. 11. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
09. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích ul. Táboritská, ul. Lipanská, ul. Prokopa Velikého, ul. Roháčova a sil. II/125, ul. Žižkova v Kolíně
09. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Karoliny Světlé v Kolíně
09. 11. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v katastrálním území a obci Kolín
08. 11. 2021 Dokument "Povolení prodloužení ..." již není dostupný.
08. 11. 2021 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích č. III/3344 a III/33411 v obci Miškovice
08. 11. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví městský pozemek parc. č. st. 4201 o výměře 24 m² v katastrálním území a obci Kolín
08. 11. 2021 prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v katastrálním území a obci Kolín
08. 11. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví podíl stavebního pozemku pod bytovým domem v katastrálním území a obci Kolín (ul. Čechovy sady)
05. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Cidlinská v k. ú. Kolín

XML