Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 Město Kolín - dražební vyhláška - č.p. 153, ul. Mnichovická, Kolín V
23. 07. 2019 Ex. úřad Plzeň (JUDr. Wolfová) - dražební vyhláška - tablet zn. Lenovo a zn. Cobalt
22. 07. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - povolení změny stavby „III/3297 Plaňany - PD“
22. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/329 ul. Tyršova, místních komunikací ul. Fügnerova a Tylova v Plaňanech
22. 07. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení na stavební úpravy bytu č. 6 v bytovém domě č.p. 711, Kolín IV
22. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DÁMSKÉ KOLO
22. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Ke Sportovištím v k. ú. Kolín - Sendražice
19. 07. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Zamítnutí odvolání ve věci určení existence veřejně přístupné účelové komunikace v k.ú. Ovčáry u Kolína
19. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Starokolínská v Kolíně
19. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Karlovo nám. v Kolíně
19. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/32719 v obci Žiželice
18. 07. 2019 Ex. úřad Most (JUDr. Paraska) - dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl č.p. 949, Kolín V
18. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DÍVČÍ BATOH
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení místních komunikací ul. Havlíčkova a Komenského v Plaňanech
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/3288 v Polních Chrčicích
16. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - TAŠKA NA KOLO
16. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. V Zídkách v k. ú. Kolín
12. 07. 2019 Zahájení stavebního řízení - stavební úpravy bytového domu č.p. 806, ul. Želivského, Kolín IV
12. 07. 2019 Usnesení o přerušení řízení - JON.CZ s.r.o. - pokládka telekomunikačního kabelu v obci Polepy, k.ý. Polepy a k.ú. Kolín
12. 07. 2019 Zahájení stavebního řízení - úprava místní komunikace ul. Lipanská, k.ú. Kolín
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) – omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu – v obci Velim
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) – omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu – v obcích Kořenice a Ratboř
12. 07. 2019 OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU s trváním do 30.09.2019
10. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Komenského a ul.U Křižovatky v k. ú. Kolín
10. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Masarykova a ul. Klenovecká v Kolíně
10. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rubešova, ul. Kutnohorská, ul.Parléřova, ul. Brandlova, ul. Karlova, ul. Husova a Karlovo nám. v k. ú. Kolín
09. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka vymáhání daňových pohledávek“ oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek Finanční odbor Městského úřadu Kolín
09. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín
09. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí oddělení vnitřního auditu“ Městského úřadu Kolín
08. 07. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/82 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
08. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Pražská v k.ú. Kolín
04. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí sekretariátu vedení města Kolín
04. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru investic a územního plánování MěÚ Kolín
04. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru správy městského majetku MěÚ Kolín
04. 07. 2019 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „technik/ička“ Odboru správy bytových a nebytových prostor Městského úřadu Kolín
01. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka“ oddělení stavebního úřadu Odboru výstavby – stavebního úřadu Městského úřadu Kolín
01. 07. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „technik/ička“ Odboru správy bytových a nebytových prostor Městského úřadu Kolín
01. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/334, III/10812, III/33418, III/33326, III/33329, III/3344, III/33417, III/33420 z důvodu uzavírky silnice II/334 v Kouřimi
28. 06. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka“ oddělení stavebního úřadu Odboru výstavby – stavebního úřadu Městského úřadu Kolín
28. 06. 2019 ČR - Ministerstvo obrany - Oznámení výběrového řízení na zzjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
27. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/125 včetně její přeložky, II/328, III/3284, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací z důvodu opravy traťového úseku Kolín - Velký Osek
27. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/32713 v obci Krakovany
27. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Kutnohorská před č.p. 94 v k. ú. Kolín
27. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Bezručova, ul. Čechovy sady a ul. Seifertova k v Kolíně
26. 06. 2019 Pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - JON.CZ s.r.o., IČO 27918076 - pokládka telekomunikačního kabelu v obci Polepy
25. 06. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části pozemků parc. č. 637/11 a 637/12 v katastrálním území Ovčáry u Kolína v sektoru „F“ Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry
25. 06. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA Pronajmout části pozemku parc. č. 4007 v katastrálním území Kolín
25. 06. 2019 Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání - stavba rodinného domu pozemek parc.č. 73/51 v katastrálním území Dománovice
25. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Nad Zastávkou, ul. Na Petříně a Kollárovo náměstí v k. ú. Kolín

XML