Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Ex. úřad Chrudim (Mgr. Jaroš) - dražební vyhláška - pozemek parc.č.st. 237 s rodinným domem č.p. 40 v Kolíně II
09. 07. 2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce na MěÚ v Poděbradech samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
08. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního na silnici III/3292 ul. Průběžná v Chotuticích (výstavba chodníku)
08. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/334, III/3344, III/3347, III/3349, III/33418 a na místních komunikacích (přestavba křižovatky silnic I/12 x II/334 etapa 2,3,4)
08. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/322 v obci Lžovice (výstavba chodníku)
07. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Jezeřanská v k.ú. Kolín
07. 07. 2020 Územní rozhodnutí - CETIN a.s., IČO 04084063 - podzemní vedení sítě elektronické komunikace na pozemcích v k.ú. Sendražice u Kolína
03. 07. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - KLÍČE OD AUTOMOBILU
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3222 v obci Konárovice
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení z důvodu rekonstrukce silnice III/3287 ve Velkém Oseku I. etapa
01. 07. 2020 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 638, ul. Benešova, Kolín II, konkrétnímu nájemci nadačnímu fondu PROONKO
01. 07. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST
01. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/322 a na místních komunikacích v Kolíně
30. 06. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout pozemek parc. č. 334/5 v katastrálním území Zibohlavy a obci Kolín
29. 06. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - RYBÁŘSKÁ TAŠKA + RYBÁŘSKÉ POTŘEBY
29. 06. 2020 Územní rozhodnutí - JON.CZ s.r.o., IČO 27918076 - výstavba metropolitní optické sítě JON.CZ v k.ú. Nová Ves I
26. 06. 2020 Nabídka volného pracovního místa „sociální pracovník/ice“ oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
26. 06. 2020 Územní plán Polní Voděrady – oznámení pořizovatele o konání druhého opakovaného veřejného projednání k návrhu
26. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Míru, ul. Mikoláše Alše, ul. Bachmačská, ul. Na Magistrále, ul. Antonína Dvořáka a ul. V Zídkách v Kolíně
26. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na veřejně přístupných účelových komunikacích v k.ú. Ovčáry a v k.ú. Veltruby
26. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/125, III/12540, III/12541, III/12547 a III/12549 a místních komunikacích z důvodu výstavby kanalizace v obci Radovesnice I
25. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „sociální pracovník/ice“ oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
25. 06. 2020 Rozhodnutí o povolení výjimky - stavba nového rodinného domu, obec Kořenice; pozemek p. č. 1160 v k. ú. Kořenice
24. 06. 2020 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích V Horkách, Přátelství, Svobody a Lhotecká v Pečkách
23. 06. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout městský pozemek parc. č. 1645/2 v katastrálním území a obci Kolín
22. 06. 2020 Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí - rodinný dům pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice
19. 06. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY - rekonstrukce mostu ev.č. 38H-037 přes Pekelský potok ve městě Kolín
19. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení místní komunikace ul. Ke Kamenci ve Starém Kolín
19. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3222 v obci Konárovice
19. 06. 2020 Dokument "Územní rozhodnutí - W..." již není dostupný.
19. 06. 2020 ÚZSVM - aukční vyhláška - hrobka HR.ST.HŘ/284 na centrálním hřbitově Kolín
18. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Konečné a sil. III/3284, ul. Hlavní v k. ú. Kolín - Sendražice
18. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Vinici v k. ú. Kolín
18. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích ul. Petra Bezruče v Pečkách a ul. Ke Dráze v obci Velké Chvalovice
18. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/32720 a místních komunikacích (chodnících) v obci Loukonosy
18. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení místních komunikací v obci Tři Dvory
18. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Míru, V Břízách, Štítarská a na silnici č. III/12540 (ul. Benešova) v Kolíně II
17. 06. 2020 Středočeský kraj, SOŠ a SOU stavební Kolín - záměr pronajmout nebytové prostory sportovní haly v Borkách, stavba bez č. p. na st. pozemku p. č. 6449/1 v k.ú. Kolín
17. 06. 2020 Středočeský kraj, SOŠ a SOU stavební Kolín - záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 689 m2 (venkovní hřiště) u sportovní haly v Borkách, stavba bez č. p. na st. pozemku p. č. 390/20 v k.ú. Kolín
17. 06. 2020 Středočeský kraj, SOŠ a SOU stavební Kolín - záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 60,3 m2 (učebna) v budově č. p. 112 v Kolíně II
17. 06. 2020 ÚZSVM - aukční vyhláška - poz.p.č. 167/7 a 167/10 v k.ú. Kolín
17. 06. 2020 Územní rozhodnutí - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - pokládka HDPE chrániček pro optické kabely XI. Masarykova-Klenovecká v Kolíně
17. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích č. III/12532 a III/12531 v obci Horní Jelčany
16. 06. 2020 Zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu P4919 v k.ú. Starý Kolín
15. 06. 2020 Opatření obecné povahy – omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ode dne vyvěšení do 15.07.2020 – v obcích Cerhenice a Radim
15. 06. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
12. 06. 2020 INFORMACE o konání 13. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 22.06.2020 od 15:00 hodin
12. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Jezeřanská v Kolíně
12. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Starokolínská v Kolíně
12. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Grégrova v Pečkách

XML