Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 Program podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2019
22. 01. 2019 ZÁZNAM O NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFONY
21. 01. 2019 ZÁZNAM O NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST
21. 01. 2019 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Mnichovická v k.ú. Kolín
21. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Mnichovická v k. ú. Kolín
18. 01. 2019 I N F O R M A C E o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 28.01.2019 od 15:00 hod
18. 01. 2019 Regulační plán městské památkové rezervace Kolín – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu
18. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „daňový specialista“ Finančního odboru Městského úřadu Kolín
17. 01. 2019 Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2018
16. 01. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – „Vodovod Ratenice“
16. 01. 2019 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 976, ul. Tyršova, Kolín II společnosti Lékárna Tyršova s.r.o.
15. 01. 2019 Ex. úřad Karlovy Vary (Mgr. Křivánek) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 747/28 v Kolíně V
15. 01. 2019 ZÁZNAM O NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFONY
14. 01. 2019 Zastavení řízení - JON.CZ s.r.o., IČO 27918076 - umístění „metropolitní optická síť JON.CZ Kolín; Etapa I. – ul. Pražská“
14. 01. 2019 Schválení záměru stavby – společné povolení (územní a stavební povolení souboru staveb) a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – stavba „Kanalizace a ČOV Polní Voděrady“
13. 01. 2019 VYROZUMĚNÍ o pokračování v řízení a pozvání na ústní jednání - ASYS HOPE, z.s., IČO 048 59 901 - stavba bytového domu – výstavba sociálních bytů, včetně přípojek inženýrských sítí
12. 01. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – „Jednotná kanalizační stoka AB-3, ul. Fügnerova, Plaňany“
12. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3271, III/3275, III/3277 a III/33355 (oprava mostu ev.č. 3275-2 u Starého Kolína)
11. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/3297
11. 01. 2019 Územní plán Uhlířská Lhota – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu úpravy
10. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3294 v obci Velim
09. 01. 2019 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu
09. 01. 2019 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 639, ul. Benešova, Kolín II konkrétnímu nájemci společnosti Potraviny Andílek s.r.o., IČ: 07632231
09. 01. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Město Kolín, IČO 00235440 - rekonstrukce ulice Klenovecká, Kolín II
09. 01. 2019 Schválení záměru stavby (společné řízení) a povolení k nakládání s vodami (veřejnou vyhláškou) – pro stavbu „vrtaná studna VB-1 a VB-2 na ppč. 300/1 v k. ú. Býchory“ včetně povolení k odběru podzemních vod z daných studní
09. 01. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON
09. 01. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - ZBRAŇ
09. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Okružní v k.ú. Kolín
09. 01. 2019 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Okružní od křižovatky s ul. Ke Hřbitovu po sil. II/328, ul. Ovčárecká v k.ú. Kolín
09. 01. 2019 Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. k záměru: „Intenzifikace výroby difenylguanidinu (DPG) II“
08. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa – referent/ka státní správy lesů a myslivosti oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín
08. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka“ oddělení stavebního úřadu Odboru výstavby – stavební úřad
08. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent územního plánování“ oddělení investic, rozvoje a územního plánování Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín
08. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí“ oddělení sociální péče a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
07. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/3294 v obci Dobřichov
04. 01. 2019 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA s Obcí Pňov-Předhradí na úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel prostřednictvím stacionárního měřiče rychlosti
02. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2019
28. 12. 2018 Oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání, k.ú. Ovčáry
28. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
27. 12. 2018 Oznámení - zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou na stavbu „II/329 Plaňany - Radim“
27. 12. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Tůmova, k.ú. Kolín
27. 12. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Tůmova, k.ú. Kolín
27. 12. 2018 Dokument "Rozhodnutí - závěr zj..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín
21. 12. 2018 Vyrozumění o podaném odvolání - umístění „metropolitní optická síť JON.CZ Kolín; Etapa I. – ul. Pražská“
21. 12. 2018 Rozhodnutí - společné povolení - stavba „Kolín, ulice Malešovská, prodejna pro dům a zahradu“
21. 12. 2018 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – ulici Želivského v Kolíně IV
20. 12. 2018 Zřizovací listina příspěvkové organizace města Kolína - MŠ POHÁDKA, Kolín V
20. 12. 2018 Rozhodnutí – Schválení záměru stavby – společné povolení na stavbu „Polní Voděrady – vodovod“
19. 12. 2018 Stavební povolení (veřejnou vyhláškou) na stavbu „Kanalizace Kolín – Zibohlavy“

XML