Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka vymáhání daňových pohledávek“ oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek Finančního odboru Městského úřadu Kolín
25. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/328, III/3279, III/3287 a místních komunikacích z důvodu realizace výstavby kanalizace v obci Jestřabí Lhota
25. 09. 2020 Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č 1 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 681 v ul. U Borků, Kolín V
25. 09. 2020 Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č 2 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 684 v ul. U Borků, Kolín V
24. 09. 2020 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Ke Hřbitovu (u křižovatky s ulicí Sadovou) a Sadová (u křižovatky s ulicí Ovčáreckou) v Kolíně V
23. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení podle zákona č. 76/2002 Sb., o změně integrovaného povolení a zveřejnění „Stručného shrnutí údajů ze žádosti“ LZD a.s. Kolín
22. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020
22. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Na Hradbách a ul. Karoliny Světlé v Kolíně
22. 09. 2020 ZÁZNAM O NÁLEZU (ČD a.s.) - MOBILNÍ TELEFONY
22. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DĚTSKÁ KOLOBĚŽKA
21. 09. 2020 Zastavení územního řízení - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Kolín V, Mnichovická ulice, obnova NN (IE-12-6009275)
18. 09. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020
17. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON
17. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - STŘÍBRNÝ NÁRAMEK
17. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích III/3297, III/32914 a veřejně přístupné účelové komunikace u Cerhenic
17. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/322 a na místních komunikacích v obci Tři Dvory
17. 09. 2020 Společné povolení - Pospik s.r.o., IČO 28360834 - přístavba a stavební úpravy bytového domu č.p. 1101, Kolín II, včetně stavby chodníku, vjezdu a stavby parkoviště
16. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. K Automobilce v k.ú. Ovčáry u Kolína
16. 09. 2020 ČSÚ - Integrované šetření v zemědělství 2020
15. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Sokolská čp. 545 v k. ú. Kolín
15. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Pražská v k.ú. Kolín z důvodu kontroly a opravy kanalizace
15. 09. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Kolín VI; ulice Na Výfuku, Pírkova, Braunerova, Na Svobodném, Trojanova, Tůmova, Hlubočská; Kolín, Výfuk – obnova NN za kNN (IE-12-6007127)
15. 09. 2020 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Pražské v Kouřimi
14. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Pražská v k.ú. Kolín z důvodu kontroly a opravy kanalizace
14. 09. 2020 MÚ Nymburk - Oznámení o možnosti převzít písemnost
14. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO
11. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020 - mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.
11. 09. 2020 INFORMACE o konání 14. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 21.09.2020 od 15:00 hodin
11. 09. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – stavba „Vrtaná studna a přiváděcí řád pro závlahy Ždánice“
10. 09. 2020 Středočeský kraj - Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 - Oznámení záměru pronájmu tělocvičny SŠO v budově č.p. 42, Kolín IV, Havlíčkova ul.
10. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnic II/327, III/32710, III/32713 a III/32714 (oprava na mostě ev.č. 32710-1 za uzavírky silnice III/32710)
10. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/125 a její přeložky, II/328, III/3279, III/3285, III/3286, III/3287 (rekonstrukce silnice III/3287 ve Velkém Oseku II. etapa)
10. 09. 2020 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
09. 09. 2020 Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Kolín, Táboritská, obnova_2
08. 09. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38H v k.ú. Kolín - Šťáralka, ul. Havlíčkova, most ev.č. 38H-040 z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 38H-040
08. 09. 2020 MÚ Kutná Hora - Usnesení - zahájení nového projednání deklaratorního řízení o určení charakteru účelové kumunikace na části poz.parc.č. 1963/3 v k.ú. Kolín
08. 09. 2020 Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na MěÚ v Poděbradech samostatný/á referent/ka odboru komunikace a kontroly, agenda - správa mobilního rozhlasu
08. 09. 2020 Zveřejnění závazného stanoviska podle zák. č. 100/2001 Sb. k záměru: „Koncepční řešení výroby v LZD, a.s. Kolín“
07. 09. 2020 Vydání společného povolení ke zřízení vodního díla veřejnou vyhláškou „Vrtaná studna na pozemku pč. 103/9 v k. ú. Libenice“
07. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci v obci Němčice
07. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci v obci Lžovice
07. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/33326 v obci Barchovice
07. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/328 z důvodu dokončení stavby vnitroareálových komunikací u OC u Ovčár
04. 09. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat bytovou jednotku č. 684/4 v Kolíně V
04. 09. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat bytovou jednotku č. 134/13 v Kolíně I
04. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Na Vyhlídce v Kolíně městská část Zibohlavy
04. 09. 2020 Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní funkce na MěÚ v Poděbradech samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
04. 09. 2020 Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní funkce na MěÚ v Poděbradech samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
04. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích v obci Ždánice z důvodu stavby kNN pro pozemek par.č. 83/2

XML