Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Prodloužení lhůty k dokončení stavby Vodovodní řad ul. Kouřimská, Kolín
12. 04. 2021 Prodloužení lhůty k dokončení stavy Vodovodní řad ul. Kouřimská Kolín
12. 04. 2021 Vydání společného povolení vodního díla „Odvodnění“ v k.ú. Tři Dvory
09. 04. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2021 pro poplatníky, kteří jsou přihlášeni k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
09. 04. 2021 Oznámení o upuštění od konání veřejné dobrovolné dražby MUKOLIN/OSBN 13948/21-krap (bytová jednotka č. 684/4, U Borků, Kolín V)
09. 04. 2021 Oznámení o upuštění od konání veřejné dobrovolné dražby MUKOLIN/OSBN 13949/21-krap (bytová jednotka č. č. 134/13, Karoliny Světlé, Kolín I)
09. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Vinici, ul. Spojovací, ul. Třídvorská, sil. II/328, ul. Ovčárecká v k. ú. Kolín
09. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jateční, ul. Táboritská, sil. III/12551 ul. Polepská a sil. II/125 ul. Žižkova v k. ú. Kolín,
09. 04. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 2111/7 o výměře cca 84 m2 v katastrálním území a obci Kolín, v ulici Tůmova, v Kolíně VI, ve vlastnictví města Kolína
09. 04. 2021 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Masarykově náměstí v Žiželicích
09. 04. 2021 Výzva k odstranění odstaveného vozidla
08. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Kutnohorská a ul. Husova v Kolíně od 22.04. do 24.04. 2021
08. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení z důvodu opravy silnice I/38 Pňov – Předhradí – Nová Ves I.
08. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/33338 v obci Sobočice
08. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/12541 v obci Břežany I.
07. 04. 2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba veřejného osvětlení a stavební úpravy chodníků v ul. V Břízách, Kolín II
06. 04. 2021 SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO POSTUPU PODLE ČL. 3 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J.: 7149/ENV/17 – 416/630/17 - rybník Proudnice
01. 04. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - mobilní telefon
01. 04. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - řetízek s křížkem
01. 04. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - pánské hodinky
01. 04. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - klíč od automobilu
01. 04. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - klíč od automobilu
01. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení z důvodu uzavírky části silnice III/3275 ve Starém Kolíně
01. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Havelcova a ul. Na Haldě v k.ú. Kolín
01. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Zámecká a ul. Kovářská v Kolíně
01. 04. 2021 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby: NIO_FTTH_Kolín - Kutná Hora_Libenice
31. 03. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (k lomu) u křižovatky se silnící č. III/33327 v obci Barchovice
31. 03. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/3224 ve Vinařicích
31. 03. 2021 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 2810/10 o výměře cca 7 m2 v katastrálním území a obci Kolín, pod bezbariérovým přístupem k domu v ulici Legerova 21, v Kolíně III
30. 03. 2021 Prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „II/329 Plaňany – Radim“
30. 03. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Středočeský kraj, IČO 708 91 095 - II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka
30. 03. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
29. 03. 2021 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2021
26. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/125, III/12538, III/12540, III/12542, III/12543, III/12544, III/12546, III/33337 a místních komunikacích z důvodu výstavby kanalizace v obci Lošany, Lošánky, Kbel
26. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/33339, III/33343 a místních komunikacích z důvodu dostavby vodovodu a kanalizace v obci Bečváry
26. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Mnichovická v Kolíně
26. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích v obci Velký Osek z důvodu stavby kNN v ul. Komenského
26. 03. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
26. 03. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
26. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „referent/ka místních poplatků – referent/ka vymáhání daňových pohledávek“ oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek Finančního odboru Městského úřadu Ko
26. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/125 za Kolínem ve směru na Veltruby
25. 03. 2021 Zřizovací listina příspěvkové organizace města Kolína - Městská knihovna Kolín, příspěvková organizace
25. 03. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
24. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na sil. II/328, III/3289 z důvodu opravy železničního přejezdu P3968
24. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení sil. III/12540 ul. Radovesnická, Kolín - Štítary
23. 03. 2021 Výzva k vyjádření k podanému odvolání - č. p. 38, Kbel
23. 03. 2021 ZÁZNAM O NÁLEZU - nálezce České dráhy, a.s. - mobilní telefon, peněžní hotovost
23. 03. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - peněžní hotovost
19. 03. 2021 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2021
18. 03. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – prodloužení platnosti rozhodnutí „Revitalizace nádrží v Týnci nad Labem“

XML