Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2022 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na na účelové komunikaci v obci Hryzely
09. 09. 2022 INFORMACE o konání 28. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 19.09.2022
09. 09. 2022 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA vypůjčit část městského pozemku parc. č. 3293/2 o výměře cca 6 m2 v katastrálním území a obci Kolín na dobu 20 let
09. 09. 2022 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemky, nebo jejich části v k.ú. Ovčáry u Kolína a v k.ú. Sendražice u Kolína
09. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Karlovo nám. v Kolíně před č.p. 44 – 48 a 10 parkovacích míst před č.p. 77 – 78
08. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Karlovo nám. a ul. Zámecká v Kolíně
08. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Brankovická v k. ú. Kolín
08. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Ke Hřbitovu v Kolíně
08. 09. 2022 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Zastupitelstva Města Kolín
07. 09. 2022 Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí domu č. p. 774, ul. Benešova, Kolín II
07. 09. 2022 Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí domu č. p. 923, ul. Rimavské Soboty, Kolín II
06. 09. 2022 OZNÁMENÍ O ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA A JEHO PŘESUNU NA ODSTAVNOU PLOCHU
06. 09. 2022 Opravné rozhodnutí "POLYFUNKČNÍ DŮM – REZIDENCE SOKOLSKÁ"
06. 09. 2022 Nabídka volného pracovního místa - sociální pracovník/ice oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín
06. 09. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
02. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci (vozovka) – Na Valech, v Kolíně
01. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/125, III/12538, III/12540, III/12542, III/12543, III/12544, III/12546,III/12547, III/33337 a místních komunikacích z důvodu opravy povrchů silnic III. třídy
01. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/3294, III/3298 a místní komunikaci ve Velimi
01. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/334 a III/33324 v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu uzavírky silnice III/33324 – oprava komunikace z obce Krymlov
01. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/329 a místních komunikací v Plaňanech
01. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Dílnám v k. ú. Kolín
01. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jiřího Jarocha v k. ú. Kolín
01. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Heverova a ul. Komenského v Kolíně
01. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Zličská, ul. Oldřišská a sil. II/125, ul. Veltrubská v k. ú. Kolín
01. 09. 2022 Vymezení zastavěného území obce Církvice - oznámení pořizovatele o návrhu opatření obecné povahy
31. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Kolínská v k. ú. Sendražice u Kolína
29. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „technický pracovník“ Odboru správy bytových a nebytových prostor Městského úřadu Kolín
26. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/33339 v obci Mlékovice
26. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení z důvodu uzavírky silnice III/33354 – oprava mostu ev.č. 33354-1 v obci Hořany
25. 08. 2022 Úřad pro civilní letectví - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Kolín
25. 08. 2022 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - E..." již není dostupný.
25. 08. 2022 Svolání první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva města Kolín
25. 08. 2022 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 277/3 a parc. č. 326/17 v kat. území Sendražice u Kolína
25. 08. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína na roky 2023 až 2025
24. 08. 2022 Dokument "ROZHODNUTÍ: povolení ..." již není dostupný.
24. 08. 2022 Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání suterénu domu č. p. 880, ul. Pražská, Kolín II
24. 08. 2022 „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
23. 08. 2022 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - „POLYFUNKČNÍ DŮM – REZIDENCE SOKOLSKÁ“ k.ú. Kolín
23. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - „referent/ka – vidimace, legalizace Czech Point“ oddělení hospodářské správy Kanceláře úřadu Městského úřadu Kolín
19. 08. 2022 Zveřejnění informace – Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027
19. 08. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
18. 08. 2022 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. “) k záměru: ZveřejněnÍ ZZŘ Obchodní centrum Tři Dvory“
17. 08. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
17. 08. 2022 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Ke Dráze ve Velkých Chvalovicích a Petra Bezruče v Pečkách
17. 08. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST
16. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II. a III. tříd z důvodu uzavírky silnice III/12555 ul. Nebovidská v Kolíně
16. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II., III. třídy a místních komunikacích v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu dopravního omezení při opravě silnice II/329 Plaňany – Radim III. etap
16. 08. 2022 Dokument "Ex. úřad ŽĎár nad Sáz..." již není dostupný.
15. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci – ul. Kutnohorská a ul. Smetanova v Kolíně při konání akce: „Pietní akt Václav Morávek
15. 08. 2022 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v katastrálním území a obci Kolín

XML