Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Ovčárecká, ul. Okružní a ul. Čelakovského v k. ú. Kolín
25. 03. 2019 Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí - č. 374/12, 374/67 v k.ú. Ovčáry u Kolína
25. 03. 2019 Usnesení (přerušení řízení) - VBD.cz s.r.o., IČO 28819942 - stavba bytového domu „Slunné terasy“ Kolín
22. 03. 2019 Ex. úřad Kolín (Mgr. Effenberger) - dažební vyhláška - rodinný dům č.p. 275 v Kolíně IV
22. 03. 2019 Územní plán Kbel – oznámení pořizovatele o konání opakovaného veřejného projednání k návrhu
22. 03. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 667/4 v katastrálním území a obci Kolín
22. 03. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava ul. Na Magistrále, Kolín II
22. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Hnykova v k. ú. Kolín-Sendražice
22. 03. 2019 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz zastavení na silnici II/322, ul. Třídvorská a II/328, ul. Ovčárecká v Kolíně
22. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Bezručova v k. ú. Kolín
22. 03. 2019 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Bezručova v k. ú. Kolín
21. 03. 2019 Územní rozhodnutí - GasNet, s.r.o., IČO 27295567 - REKO MS Kolín – Masarykova I. etapa
20. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnic II/329, III/12541, III/32913, III/32914, III/33412 a místních komunikací - rekonstrukce silnice II/329 v Pečkách I. etapa
20. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - na místní komunikaci ul. Karlovo nám. a parkoviště v bývalém areálu pivovaru Zámecká v k. ú. Kolín
20. 03. 2019 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci
20. 03. 2019 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Karlovo nám. a vrchní část parkoviště bývalého pivovaru Zámecká v k.ú. Kolín
20. 03. 2019 Zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce obslužné komunikace v ulici Pod Beránkem, obec Cerhenice, k.ú. Cerhenice
19. 03. 2019 Oznámení termínu k předložení připomínek a požadavků k zpracování plánu a žádost orgánu ochrany přírody o vydání závazného stanoviska ke schválení LHP LHC Město Kolín na období platnosti od 1.1.2019 do 31.12.2028
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnic II/327, II/32711, III/32719, III/32720 a místních komunikací v obci Žíželice
18. 03. 2019 Výzva k vyjádření účastníků řízení - Středočeský kraj, IČO 708 91 095 - silnice II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka
18. 03. 2019 Stavební povolení - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774 - Nebovidy, Dolany u Červených Peček; polní cesta HPC1
18. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Komenského, ul. Škodova, ul. Heverova v k.ú. Kolín
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy – Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území toku Nebovidský potok v úseku ř. km 0 – 5,5
17. 03. 2019 ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PAŠINKA
15. 03. 2019 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 637/11 v katastrálním území Ovčáry u Kolína v sektoru „F“ Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry.
14. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/12554 v obci Malá Vysoká
14. 03. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY I/38H v Kolíně, ulice Havlíčkova
13. 03. 2019 Zah. SŘ - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava komunikací ul. Táboristká, ul. Prokopa Velikého a ul. Jateční, Kolín III
12. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/329 v Pečkách
11. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka“ oddělení stavebního úřadu Odboru výstavby – stavební úřad
08. 03. 2019 I N F O R M A C E o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 18.3.2019 ...
08. 03. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO
08. 03. 2019 ZÁZNAM O NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON
08. 03. 2019 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Táboritské v Kolíně III
08. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/12555 a III/33356 v Červených Pečkách
07. 03. 2019 Přehled o telefonním spojení pro volby do zastupitelstva obce Pašinka
06. 03. 2019 Ex. úřad Svitavy (JUDr. Olma) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. 120 v Kolíně VI
06. 03. 2019 Státní plavební správa - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK
06. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Parléřova, ul. Brandlova a ul.Karlova v k. ú. Kolín
06. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/334 u obce Tatce
04. 03. 2019 Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. ke koncepci: „Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2018 - 2028“
04. 03. 2019 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na místních komunikacích a silnicích č. III/33355 a III/33356 v obci Libenice
01. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „redaktor/ka Zpravodaje města Kolína“ Oddělení marketingu a cestovního ruchu Městského úřadu Kolín
01. 03. 2019 Oznámení zahájení vodoprávního řízení – povolení stavby „Revitalizace nádrží v Týnci nad Labem“
01. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Brankovická v k. ú. Kolín
01. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici III/12550, III/12552 a III/12556 u Červených Peček
28. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
28. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „technický pracovník“ Odboru správy bytových a nebytových prostor Městského úřadu Kolín
28. 02. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na stavbu „Drahobudice tlaková kanalizace a ČOV 300 EO“
28. 02. 2019 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Pražské v Kouřimi

XML