Město Krásná Lípa

Město, městys, obec, MČ
Okres Děčín

http://krasnalipa.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krásná Lípa
Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lípa

Datová schránka: upqbde3
E-mail: podatelna@krasnalipa.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 04. 2019 Nabídka k prodeji - Stáčečka plechů, Dvoububnová rotační sekačka Zobrazit detail
24. 04. 2019 Exekutorský úřad Brno - venkov - Usnesení o zahájení elektronického dražebního jednání Zobrazit detail
18. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 2019/15/13 - 53 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa Zobrazit detail
18. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 2019/15/13 - 54 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa Zobrazit detail
18. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 2019/15/13 - 60 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa Zobrazit detail
18. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 2019/15/13 - 62 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa Zobrazit detail
18. 04. 2019 Přijatá usnesení z jednání 11. RM Zobrazit detail
18. 04. 2019 Městský úřad Varnsdorf - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zobrazit detail
17. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Zobrazit detail
15. 04. 2019 Exekutorský úřad Brno - Elektronická dražební vyhláška Zobrazit detail
11. 04. 2019 Volby do EP - jmenování zapisovatelů Zobrazit detail
11. 04. 2019 Oznámení - možnost zápisu voličů do seznamu voličů pro volby do EP Zobrazit detail
11. 04. 2019 Volby do EP - informace o počtu a sídle volebních okrsků Zobrazit detail
08. 04. 2019 Žádost o umístění stavby kabelových tras a výměně sloupů pro stávající veřejné osvětlení Zobrazit detail
02. 04. 2019 Záměr pronájmu pozemku RM č. 10-02/2019 Zobrazit detail
02. 04. 2019 Záměr prodeje pozemků RM č. 10-05/2019 Zobrazit detail
29. 03. 2019 Přijatá usnesení z jednání 10. RM Zobrazit detail
28. 03. 2019 Zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Zahrady Zobrazit detail
28. 03. 2019 Městský úřad Rumburk - Opatření obecné povahy - místní komunikace Jugoslávská Zobrazit detail
26. 03. 2019 Volby do Evropského Parlamentu - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Zobrazit detail
21. 03. 2019 Přijatá usnesení z jednání 3. ZM Zobrazit detail
21. 03. 2019 Přijatá usnesení z jednání 9. RM Zobrazit detail
19. 03. 2019 AOPK ČR - Veřejná vyhláška Zobrazit detail
19. 03. 2019 Opatření obecné povahy - "Cyklistický závod Okolo Vlčí Hory 2019" Zobrazit detail
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy - "Kanalizační přípojka pro čp. 144, Krásná Lípa" Zobrazit detail
07. 03. 2019 Oznámení o záměru prodeje pozemků Zobrazit detail
07. 03. 2019 Oznámení o záměru pronájmu pozemků Zobrazit detail
07. 03. 2019 Opatření obecné povahy - zákaz vstupu do uvedených lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění Zobrazit detail
07. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky Zobrazit detail
28. 02. 2019 Přijatá usnesení z jednání 8. RM Zobrazit detail
28. 02. 2019 Pozvánka na 3. ZM Zobrazit detail
28. 02. 2019 Dokument "Usnesení o odročení e..." již není dostupný.
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a řízení o povolení výjimky Zobrazit detail
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Zobrazit detail
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Zobrazit detail
14. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška Zob..." již není dostupný.
13. 02. 2019 Přijatá usnesení z jednání 7. RM Zobrazit detail
12. 02. 2019 MěÚ Rumburk - Veřejná vyhláška - OOP - Zrušení opatření při nedostatku vody Zobrazit detail
12. 02. 2019 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu Zobrazit detail
31. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Chodník v ul. Varnsdorfská, Krásná Lípa" Zobrazit detail
31. 01. 2019 Městský úřad Rumburk - Opatření obecné povahy - Výstavba chodníků v Krásné Lípě, SO 101 ul. Pražská, SO 102 ul. Stradalova Zobrazit detail
22. 01. 2019 Oznámení o záměru pronájmu pozemků Zobrazit detail
22. 01. 2019 Oznámení o záměru prodeje pozemků Zobrazit detail
22. 01. 2019 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění za rok 2018 Zobrazit detail
22. 01. 2019 Přijatá usnesení z jednání 6. RM Zobrazit detail
21. 01. 2019 Městský úřad Rumburk - Opatření obecné povahy "Vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě Krásná Lípa" Zobrazit detail
16. 01. 2019 Přijatá usnesení z jednání 5. RM Zobrazit detail
11. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška Zo..." již není dostupný.
11. 01. 2019 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2019 Zobrazit detail
08. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Odstranění havarijího stavu inženýrské sítě" Zobrazit detail

XML