Město Volary

Město, městys, obec, MČ
Okres Prachatice

http://mestovolary.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Volary
Náměstí 25
384 51 Volary

Datová schránka: kxrj2k8
E-mail: mesto.volary@wo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 06. 2019 Pozvánka na jednání zastupitestva města Volary
06. 06. 2019 Ministerstvo životního prostředí - odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků - Veřejná vyhláška
05. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
04. 06. 2019 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
27. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
27. 05. 2019 Město Volary zveřejňuje záměr č. 11/Prod/2019
27. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané na území ČR ve dnech 24.05 - 25.05.2019 - výsledky hlasování za územní celky
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva - TJ TATRAN Volary
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva - TJ Tatran Volary
22. 05. 2019 Darovací smlouva - TJ Tatran Volary
21. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
17. 05. 2019 Telefonní spojení do volebních místností obecních úřadů POÚ Volary pro volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019
13. 05. 2019 Pozvánka na společné setkání - Bezpečnost v našem městě
09. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
07. 05. 2019 Jarní ohnisková deratizace
07. 05. 2019 Městský úřad Volary vyhlašuje výběrové řízení na funkci odborného referenta odboru investic, správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Volary
03. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 12.6.2019 od 7:30 hod do 12:30 hod
30. 04. 2019 Město Volary zveřejňuje záměr č. 09/Prod/2019
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
18. 04. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Magistrát města Kladno, odbor finanční
15. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
15. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - F..." již není dostupný.
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 04. 2019 Město Volary zveřejňuje záměr č. 05/Prod/2019
05. 04. 2019 Město Volary zveřejňuje záměr č. 06/Prod/2019
05. 04. 2019 Město Volary zveřejňuje záměr č. 07/Prod/2019
05. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Oznámení o provedeném terénním průzkumu v katastrálním území Volary
04. 04. 2019 Město Volary vyhlašuje záměr č. 02/N/2019
04. 04. 2019 Město Volary vyhlašuje záměr č. 05/Prod/2019
04. 04. 2019 Město Volary vyhlašuje záměr č. 06/Prod/2019
04. 04. 2019 Město Volary vyhlašuje záměr č. 07/Prod/2019
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 04. 2019 Zápis žáků do 1. třídy
29. 03. 2019 Město Volary vyhlašuje záměr č. 05/N/19
20. 03. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 03. 2019 Město Volary vyhlašuje záměr č. 03/03/SDaB/2019
18. 03. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška
14. 03. 2019 Pozvánka na jednání zastupitestva města Volary
13. 03. 2019 Státní pozemkvý úřad - oznámení o zamýšleném převodu
28. 02. 2019 Ministerstvo životního prostředí - odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků - veřejná vyhláška
26. 02. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaní vlastníci
22. 02. 2019 Pozvánka na valnou hromadu společnosti Honební společenstvo Volary
22. 02. 2019 Pozvánka na valnou hromadu společnosti Honební společenstvo Horní Sněžná
21. 02. 2019 Město Volary vyhlašuje záměr č. 02/02/SDaB/2019
20. 02. 2019 Město Volary zveřejňuje záměr č. 04/Prod/2019
20. 02. 2019 Město Volary zveřejňuje záměr č. 04/Prod/2019

XML