Obec Zálesí

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://obec-zalesi.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Zálesí
Zálesí 27
671 02 Zálesí

Datová schránka: qxzaz6a
E-mail: obec.zalesi@seznam.cz, podatelna.zalesi@centrum.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Zálesí
16. 09. 2020 Rozpočtové opatření číslo 4
16. 09. 2020 Rozpočtové opatření číslo 3
16. 09. 2020 Závěrečný účet obce Zálesí za rok 2019
16. 09. 2020 Rozpočtové opatření číslo 2
16. 09. 2020 Rozpočtové opatření číslo 1
16. 09. 2020 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o zveřejnění dokumentu - schválená rozpočtová opatření za rok 2020
16. 09. 2020 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o zveřejnění dokumentu - schválená rozpočtová opatření za rok 2020
16. 09. 2020 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o zveřejnění dokumentu - schválená rozpočtová opatření za rok 2020
16. 09. 2020 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o zveřejnění dokumentu - schválená rozpočtová opatření za rok 2020
16. 09. 2020 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o zveřejnění doschválený rozpočet na aktuální rok, rozpočtová opatření, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účekumentu -
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb
14. 09. 2020 Vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů
21. 08. 2020 Závěrečný účet obce Zálesí za rok 2019
21. 08. 2020 Rozpočet obce Zálesí 2020
20. 08. 2020 Oznámení záměru propachtování zemědělských pozemků pro zemědělskou výrobu - výzva číslo 1
20. 08. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
20. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
20. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
17. 07. 2020 Odpadové centrum Jemnice
17. 07. 2020 Rozpočtové opatření DSO Vranovsko
17. 07. 2020 DSO Vranovsko - rozpočet, výhled rozpočtu, závěrečný účet
17. 07. 2020 Oznámení VaK Třebíč - rozpočet, výhled rozpočtu, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, závěrečný účet
08. 07. 2020 Dovolená zubní Šumná
08. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - E.ON - TS Zálesí
08. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - E.ON - TS Augustinův Dvůr
08. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - E.ON - TS hájenky
25. 06. 2020 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
09. 06. 2020 Odečet vodoměrů
09. 06. 2020 Prodej starých židlí a lavic
09. 06. 2020 Stávková pohotovost starostů - prohlášení
04. 06. 2020 Pozvánka na 39. Valnou hromadu svazku konanou 19.6.2020
02. 06. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálesí u Bítova - sdělení k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
29. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Vranovsko 2019
18. 05. 2020 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o zveřejnění dokumentu - schválená rozpočtová opatření za rok 2019
16. 05. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Zálesí 2022 - 2023
11. 05. 2020 Rozpočet obce Zálesí
08. 05. 2020 Návrh rozpočtu, střednědobého výhledu
07. 05. 2020 Závěrečný účet obce Zálesí za rok 2018
28. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2020
26. 03. 2020 Svoz odpadů v době epidemie COVID-19
26. 03. 2020 Informace - jak s dětmi mluvit o koronaviru, doporučení pro zachování psychické pohody po dobu pandemie a nouzového stavu
21. 03. 2020 Informace koronavirus
21. 03. 2020 Změna otevírací doby České pošty v Šumné
20. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana JMK Brno - ochranné prostředky dýchacích cest
20. 03. 2020 Uzavření ordinace praktického lékaře v Šumné
20. 03. 2020 Plán prevence a pomoci v obci Zálesí
20. 03. 2020 Mimořádná provozní doba Obecního úřadu v Zálesí
20. 03. 2020 Usnesení vlády
07. 03. 2020 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.

XML