Obec Čakov (Benešov)

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://obeccakov.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Čakov
Čakov 5
257 24 Čakov

Datová schránka: eenaxid
E-mail: ou_cakov@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2024 Zápis č.1 ze dne 21.2.2023
16. 05. 2024 Zápis č.2 ze dne 30.3.2023
16. 05. 2024 Zápis č.3 ze dne 29.6.2023
16. 05. 2024 Zápis č.4 ze dne 28.9.2023
16. 05. 2024 Zápis č.5 ze dne 23.11.2023
16. 05. 2024 Zápis č.6 ze dne 21.12.2023
30. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
29. 04. 2024 Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
23. 04. 2024 Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2022
23. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
03. 04. 2024 Veřejná vyhláška oznámení řízení o návrhu ÚP Čakov
14. 03. 2024 Oznámení o konání OZ dne 20.3.2024
22. 02. 2024 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
23. 12. 2023 Zápis č.1 ze dne 21.2.2023
23. 12. 2023 Zápis č.3 ze dne 29.6.2023
23. 12. 2023 Zápis č.4 ze dne 28.9.2023
23. 12. 2023 Zápis č.5 ze dne 23.11.2023
23. 12. 2023 Zápis č.6 ze dne 6.12.2022
23. 12. 2023 Zápis č.7 ze dne 22.12.2022
23. 12. 2023 Zápisy z jednání obecního zastupitelstva 2021
22. 12. 2023 Finanční výkaz 2022
22. 12. 2023 Rozvaha 2022
22. 12. 2023 Příloha 2022
22. 12. 2023 Výkaz zisku a ztráty 2022
22. 12. 2023 Závěrečný účet 2022
22. 12. 2023 Závěrečný účet obce Čakov za rok 2020
22. 12. 2023 Rozpočtový výhled na roky 2024 - 2026
14. 12. 2023 Informace o svolání OZ dne 21.12.2023
10. 12. 2023 NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu DSO CHOPOS na roky 2024-2026 - AKTUALIZACE
10. 12. 2023 NÁVRH rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2024
04. 12. 2023 Smlouva o krátkodobé finanční výpomoci - CHOPOS
27. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
27. 11. 2023 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2024-2026
27. 11. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024
16. 11. 2023 Oznámení o konání OZ dne 23.11.2023
21. 09. 2023 Oznámení o konání OZ dne 28.9.2023
12. 09. 2023 Zpracování návrhu ÚP Čakov
07. 08. 2023 Úřední hodiny dne 14.8.2023
07. 08. 2023 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
19. 06. 2023 Veřejné zasedání OZ obce Čakov dne 29.6.23
19. 06. 2023 Návrh závěrečného účtu Čakov za rok 2022
05. 06. 2023 Návrh Závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2022
31. 05. 2023 Závěrečný účet za rok 2021
31. 05. 2023 Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2021
31. 05. 2023 Rozvaha 2021
31. 05. 2023 Výkaz zisku a ztrát rok 2021
31. 05. 2023 Finanční výkaz 2021
31. 05. 2023 Příloha 2021
31. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu obce Čakov za rok 2020
31. 05. 2023 Rozpočtový výhled obce na roky 2023-2025

XML