Město Blovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

https://www.blovice-mesto.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice

Datová schránka: dv8bxph
E-mail: epodatelna@mublovice.cz, podatelna@mublovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Hala pro drobnou výrobu - Chocenická Lhota
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Tolar Pavel, nar. 28.1.1967
21. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 10.9.2019 7.30-16.00h Blovice
21. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 10.9.2019 8.00-13.00h Štítov
21. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 9.9.2019 Blovice 07:30 až 13:30
20. 08. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Přechodná úprava provozu k UZ II/183 Netunice - Háje
14. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 3.9.2019 - Blovice - Bohušov, Hradiště
12. 08. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor - holičství, Masarykovo náměstí č. p. 98, Blovice
09. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: Rozvoj optické sítě společnosti ARENIS, popojení města Blovice
06. 08. 2019 V.rozpočtová úprava MB 2019
06. 08. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Uzavírka MK Masarykovo náměstí - pouť
06. 08. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Úplná uzavírka MK Masarykova náměstí v Blovicích - rallye
05. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.8.2019 - Hradišťský Újezd
02. 08. 2019 Záměr pronájmu_část pozemku parc. č. 1404/1-Blovice
01. 08. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Úplná uzavírka silnice č. III/1779 , stavba přípojek inž. sítí,
30. 07. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Úplná uzavírka silnice č. III/ 117 36 - dožínky PK, Milínov
29. 07. 2019 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+S): Společné územní a stavební povolení - LC Malinov
29. 07. 2019 Oznámení o nalezené věci
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změnu příjmení - nezl. Daniel Straka
23. 07. 2019 Záměr pronájmu městského bytu č. 41, č. p. 663, 336 01 Blovice
19. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 7.8.2019 - Blovice - Blahnova ulice
18. 07. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Stavební povolení - zpomalovací prahy, Blovice
16. 07. 2019 TJ Sokol - spolky - zveřejnění na ÚD
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - výzva - ZP nezl. Daniel Straka
12. 07. 2019 rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu: Žádost o schválení kanalizačního řádu obce Žákava
12. 07. 2019 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
11. 07. 2019 opatření - stanovení ochranného pásma vodního zdroje: "Návrh opatření obecné povahy"
04. 07. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán
04. 07. 2019 rozhodnutí - povolení odstranění stavby: odstranění stávající obvodové stěny stavby pro rodinnou rek
03. 07. 2019 Schválený Závěrečný účet MB 2018
02. 07. 2019 rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu: Žádost o schválení Dodatku Kanalizačního řádu města
02. 07. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Úplná uzavírka místní komunikace 53c ve Štítově
02. 07. 2019 IV. rozpočtová úprava MB 2019
02. 07. 2019 Schválený Závěrečný účet MB 2018
01. 07. 2019 Výběrové řízení uklízečka v Muzeu jižního Plzeňska
01. 07. 2019 Zveřejnění záměru prodeje_část pozemku města parc. č. 516/4-Štítov
27. 06. 2019 Souhlas se zřízením sídla společnosti a záměr pronájmu nebytového prostoru
27. 06. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Bytový dům, Blovice
26. 06. 2019 2) Mikroregion Úslava - zveřejnění rozpočtových dokumentů
26. 06. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): Společné územní a stavební povolení - průtah Nové Mitrov
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - k ust.opatr+ozn.o zahájení řízení - nezl. Daniel Straka
25. 06. 2019 SK Inter - vyvěšení na ÚD
21. 06. 2019 DOPRAVA - Místní úprava provozu: OOP - Místní úprava provozu - průjezd zakázán na ÚK 37e
21. 06. 2019 Výběrové řízení - vedoucí OSVZ
20. 06. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: Obytná zóna Blovice, Raušarovy sady, Nad Tratí
18. 06. 2019 Vodovod Radyně - kolaudační řízení, Blovice
17. 06. 2019 Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2018.
17. 06. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Stavební povolení - zpomalovací prahy, Blovice
14. 06. 2019 Informace o uzavřené veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy MP 2019
12. 06. 2019 Dokument "DOPRAVA - dopis- jedn..." již není dostupný.

XML