Město Blovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

https://www.blovice-mesto.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice

Datová schránka: dv8bxph
E-mail: epodatelna@mublovice.cz, podatelna@mublovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2019 Pozvánka na SZ DSO Povodí Berounky - návrh závěrečného účtu 2018
21. 05. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Zvláštní užívání silnic č. III/17711, III 17745 a MK - stavba SE
20. 05. 2019 Dražební vyhláška
20. 05. 2019 Veřejná vyhl. - ozn. o uložení písemnosti - ŠOBROVÁ Helena, 1952
20. 05. 2019 Zveřejnění záměru pachtu_k.ú. Blovice
20. 05. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků_ parc. č. 236/2, 231/2 v k. ú. Hradišťská Lhotka
17. 05. 2019 DOPRAVA - Oznámení řízení - stanoviska: OOP - Místní úprava provozu - průjezd zakázán na ÚK 37e
17. 05. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Úplná uzavírka silnice č. III/17714 - oprava povrchu, Nechánice
17. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bytový dům, Blovice
16. 05. 2019 Oznámení o možnosti letní brigády
15. 05. 2019 Dražební vyhláška
15. 05. 2019 Výzva vlastníkům lesa - květen 2019 - žádost o zveřejnění Výzvy k zásahům proti lýkožroutu smrkovému
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Rožňová, Koki, Růžička
13. 05. 2019 Záměr pronájmu městského bytu č. 1 č.p. 665 , ul. 5. května, Blovice
09. 05. 2019 oznámení o době a místu konání voleb
07. 05. 2019 veřejná vyhláška - dodatek kanalizačního řádu: Žádost o schválení Dodatku Kanalizačního řádu města
07. 05. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Zvláštní užívání MK Jirotova - rekonstr. kanalizační přípojky, B
07. 05. 2019 III. rozpočtová úprava MB 2019
03. 05. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Úplná uzavírka silnice č. III/117 42 - oprava krytu, Hr. Újezd -
02. 05. 2019 Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Sp. POříčí
30. 04. 2019 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu
30. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhl. - ozn. ..." již není dostupný.
30. 04. 2019 Vyhlášení DD Nepomuk - zveřejnění
30. 04. 2019 Zveřejnění_kůrovec
30. 04. 2019 TJ Sokol - ke zveřejnění na ÚD
30. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Mikroregionu Úslava
28. 04. 2019 FÚ - informace ohledně nahlédnutí do seznamu pro stanovení daně z nemovitých věcí na 2019
28. 04. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 14.5.2019 - Blovice - část
28. 04. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.5.2019 - Blovice - část
28. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Rožňová, Koki, Růžička
28. 04. 2019 DOPRAVA - Oznámení řízení - stanoviska: OOP - Místní úpravy provozu - letiště Komorno
28. 04. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): Hala pro drobnou výrobu - Chocenická Lhota
28. 04. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 7.5.2019 - Blovice - část - 3x
28. 04. 2019 DOPRAVA - Přechodná úprava provozu: Úplná uzavírka MK Sýkorova - stavba přestupního terminálu, Blovi
28. 04. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán
28. 04. 2019 II. rozpočtová úprava MB 2019
28. 04. 2019 Opatření obecné povahy
28. 04. 2019 Dražební vyhláška
28. 04. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Stavební povolení - oprava silnice II/117 - Lipnice - Sp. Poříčí
28. 04. 2019 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+S): "vrtaná studna"
28. 04. 2019 Zveřejnění na úřední desce_Nedostateční vlastníci_ÚZSVM_k 01.02.2019
28. 04. 2019 Program podpory spolků a neziskových organizací 2019
28. 04. 2019 Skutečné náklady netříděného komunál. odpadu na poplatníka a kalendářní rok - příloha k OZV
28. 04. 2019 Zveřejnění na úřední desce_revize údajů KN_Hradišťská Lhotka
28. 04. 2019 Zveřejnění na úřední desce_Revize údajů KN_Hradišťský Újezd
28. 04. 2019 TJ Sokol - ke zveřejnění na ÚD-2019
28. 04. 2019 Mikroregion Úslava
28. 04. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MB roky 2020-2022
28. 04. 2019 Schválený rozpočet města Blovice 2019
28. 04. 2019 Tj Sokol - ke zveř. na ÚD-10.12.2018

XML