Město Blovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

https://www.blovice-mesto.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice

Datová schránka: dv8bxph
E-mail: epodatelna@mublovice.cz, podatelna@mublovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 07. 2020 stanovení min.počtu členů OVK
30. 07. 2020 DO - Přechodná úprava provozu: Přechodná úprava provozu - UZ žel. přejezdu P1186, Myť
28. 07. 2020 Usnesení - dražební vyhláška, Exekuční příkaz s doložkou právní moci
28. 07. 2020 DO - Přechodná úprava provozu: Částečná uzavírka silnice č. III/117 39 - stavba vodovodu, Lučiště
28. 07. 2020 DO - Přechodná úprava provozu: Zvláštní užívání silnice č. III/1782 - staba NN přípojky, Hořehledy
28. 07. 2020 DO - Přechodná úprava provozu: Uzavírka MK Masarykovo náměstí - pouť
24. 07. 2020 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: "Vodovodní přivaděč Starý Plzenec - Blovice"
23. 07. 2020 SDH Blovice - vyvěšení na ÚD
23. 07. 2020 DO - Přechodná úprava provozu: Úplná uzavírka MK Masarykovo náměstí - Rally Úslava Revival, Blovice
21. 07. 2020 DO - Přechodná úprava provozu: Částečná uzavírka silnic č. II/177, III/1783 a III/17716 v Nových Mit
21. 07. 2020 DO - Místní úprava provozu: OOP - Místní úprava provozu - cyklostezka č. 315 a související
20. 07. 2020 VPS-Žídrec
20. 07. 2020 VPS-Zdemyslice
20. 07. 2020 VPS-Spálené Poříčí
20. 07. 2020 VPS-Louňová
20. 07. 2020 VPS-Letiny
20. 07. 2020 VPS-Jarov
20. 07. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 7.8.2020 - Blovice - část
20. 07. 2020 DO - Místní úprava provozu: OOP - Místní úprava provozu na MK - žel. přejezdy v Lipnici
14. 07. 2020 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Prodloužení platnosti stavebního povolení
14. 07. 2020 203 Ex 10265/19 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
13. 07. 2020 IV. rozpočtová úprava MB 2020
08. 07. 2020 Vyvěšení - Oznámení ZPK 23-2020 průvodní dopis
08. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
07. 07. 2020 Vyvěšení - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 17.7.2020 - Blovice - část
03. 07. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 647 v k. ú. Hradiště u Blovic
02. 07. 2020 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
02. 07. 2020 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
02. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
02. 07. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
02. 07. 2020 DO - Návrh opatření obecné povahy: OOP - Místní úprava provozu na MK - Zóna 30, Chocenice
02. 07. 2020 DO - Přechodná úprava provozu: Úplná uzavírka MK Jirotova - oprava povrchu, Blovice
30. 06. 2020 Zveřejnění_oznamovací povinnost-Omexom_PJ,Pod Rybníčkem,kNN - Blovice
30. 06. 2020 Program na podporu individuálního zásobování vodou ve městě Blovice 2020, 2021
30. 06. 2020 rozhodnutí - Jarov, vodovod a kanalizace: Žádost o stavební povolení - vodovod a kanalizace - Jarov
25. 06. 2020 Záměr bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví města Blovice
23. 06. 2020 rozhodnutí - kolaudace stavby: "Vodovodní přivaděč Starý Plzenec - Blovice"
23. 06. 2020 Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2019
18. 06. 2020 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Vyvvěšení - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 7.7.2020 - Blovice 07:30 až 19:30
17. 06. 2020 Výběrové řízení - OSVV
16. 06. 2020 III. rozpočtová úprava MB 2020
16. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet MB 2019
15. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
15. 06. 2020 Záměr pronájmu městského bytu č. 2 na adrese Komorno 1, 336 01 Blovice
11. 06. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 30.6.2020 - Blovice - část
11. 06. 2020 DO - Návrh opatření obecné povahy: Místní úprava provozu na MK - žel. přejezdy v Lipnici
11. 06. 2020 DO - Návrh opratření obecné povahy: Místní úprava provozu (OOP) - cyklostezka č. 315 a související
11. 06. 2020 Dokument "Usnesení o dražební v..." již není dostupný.
10. 06. 2020 Odstávka vody 16.06.2020 Pod Rybníčkem, Lidická, Řadová

XML