Město Kladno

Okresní město
Okres Kladno

http://mestokladno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Kladno
náměstí starosty Pavla 44
272 01 Kladno

Datová schránka: dyubpcm
E-mail: magistrat@mestokladno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 02. 2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4
26. 02. 2024 II/101 - Dřetovice - stanovení
26. 02. 2024 III/0063 - Kyšice - stanovení
26. 02. 2024 SMKL/034185/2024/OUR,Výst.205161/2023/MV
26. 02. 2024 SMKL/033566/2024/OUR,Výst.205164/2023/MV
26. 02. 2024 SMKL/035517/2024/OUR,Výst.283591/2023/MV
26. 02. 2024 SMKL/032994/2024/OUR,Výst.229378/2023/MV
26. 02. 2024 SMKL/030850/2024/OUR,Výst.219003/2023/MV
26. 02. 2024 SMKL/031498/2024/OUR,Výst.5494/2024/MV
26. 02. 2024 SMKL/031963/2024/OSC,Výst.22743/2024/Dv
26. 02. 2024 SMKL/030089/2024/OSC,Výst.252819/2023/Dv
26. 02. 2024 SMKL/029838/2024/OSC,Výst.2301/23/Dv
26. 02. 2024 SMKL/024460/2024/OUR,Výst.276796/2023/MV
26. 02. 2024 SMKL/029215/2024/OSC,Výst.19401/2024/Dv
26. 02. 2024 SMKL/000833/2024/OSS,Výst.195396/2023/Če
26. 02. 2024 ROZHODNUTÍ - Výstavba inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 81/2, 88/3 v katastrálním území Kačice
05. 02. 2024 Veřejná vyhláška Oznámení o vystavení a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Blevice
05. 02. 2024 Horní Bezděkov - stanovení
05. 02. 2024 Dokument "SMKL/021271/2024/OSS,..." již není dostupný.
05. 02. 2024 SMKL/020377/2024/OSC,Výst.206611/2023/Dv
05. 02. 2024 SMKL/018456/2024/OSC,Výst.206643/2023/Dv
05. 02. 2024 SMKL/011959/2024/OUR,Výst.200911/2023/Čk
05. 02. 2024 Návrh opatření obecné povahy - Stanovení změny záplavového území Dřetovického potoka
05. 02. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Po..." již není dostupný.
05. 02. 2024 Oznámení o pokračování řízení - Vrtaná studna na p.č. 94/9, kú. Běloky
05. 02. 2024 Oznámení o zahájení řízení - „Pchery kanalizace – stoka A2 část“ – odstranění
24. 01. 2024 III/2017 - Lhota - Dolní Bezděkov - návrh stanovení
24. 01. 2024 Unhošť - MK ul. Štefánikova - stanovení - OOP
24. 01. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - M...." již není dostupný.
24. 01. 2024 Veřejná vyhláška - M. Badžová
24. 01. 2024 Dokument "SMKL/011430/2024/OUR,..." již není dostupný.
24. 01. 2024 Dokument "SMKL/10984/2024/OUR,V..." již není dostupný.
24. 01. 2024 Dokument "SMKL/10587/20254/OUR...." již není dostupný.
24. 01. 2024 Dokument "SMKL/9883/2024/OUR,Vý..." již není dostupný.
24. 01. 2024 SMKL/10510/2024/OSC,Výst.227062/2023/Dv
24. 01. 2024 Dokument "SMKL/006158/2024/OUR,..." již není dostupný.
24. 01. 2024 Dokument "SMKL/3823/2024/OUR,Vý..." již není dostupný.
24. 01. 2024 SMKL/005509/2024/OSC,Výst.285233/2023/Dv
24. 01. 2024 SMKL/4221/2024/OSC,Výst.280675/2023/Dv
24. 01. 2024 Dokument "Usnesení přerušení ří..." již není dostupný.
24. 01. 2024 Rozhodnutí - Umístění páteřní komunikace a sítí I. a II. etapa, vodní díla. k.ú. Dubí u Kladna
24. 01. 2024 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
04. 01. 2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3
04. 01. 2024 SMKL/2667/2024/OSC,Výst.280673/2023/Dv
04. 01. 2024 SMKL/1022/2024/OSC,Výst.280639/2023/Dv
04. 01. 2024 Dokument "SMKL/278473/2023/OUR,..." již není dostupný.
04. 01. 2024 Dokument "SMKL/280277/2023/OSC,..." již není dostupný.
04. 01. 2024 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - Výstavba inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 81/2, 88/3 v katastrálním území Kačice
04. 01. 2024 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ - domovní čistírna odpadních vod, na pozemku parc. č. 2008, 1594/1 a 1604/44 v k. ú. Vinařice u Kladna
04. 01. 2024 FÚ - Kladno a Slaný - infolinka k dani z nemovitých věcí na rok 2024

XML