Město Kladno

Okresní město
Okres Kladno

http://mestokladno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Kladno
náměstí starosty Pavla 44
272 01 Kladno

Datová schránka: dyubpcm
E-mail: magistrat@mestokladno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2023 II/118, III/2011 a MK - Unhošť-Nouzov - stanovení
20. 03. 2023 III/0069 - Unhošť - Pletený Újezd - stanovení
20. 03. 2023 III/0066 - Hřebeč - stanovení
20. 03. 2023 Kladno - MK ul. Závišova a další - stanovení
20. 03. 2023 OV/396/23-5/Čk
20. 03. 2023 OV/3857/22-4/Hro
20. 03. 2023 OV/963/23-2/Dv
20. 03. 2023 OV/133/23-/RM
20. 03. 2023 OV/4836/22-5/MV
20. 03. 2023 OV/965/23-2/Dv
13. 03. 2023 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kačice v uplynulém období (2016-2023)
13. 03. 2023 Návrh rozpočtu Statutárního města Kladna pro rok 2023 (rozdělení dle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby)
13. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu
13. 03. 2023 Kladno - MK ul. Sportovců - stanovení
13. 03. 2023 Otvovice - MK - stanovení
13. 03. 2023 III/10144 - Zákolany - stanovení
13. 03. 2023 Velká Dobrá - účelová komunikace - stanovení
13. 03. 2023 II/101 - Otvovice - opatření - sanace
13. 03. 2023 OV/4707/22-8/Dv
13. 03. 2023 OV/3316/21-33/Dv
13. 03. 2023 OV/525/23-4/JH
13. 03. 2023 OV/3316/21-32/Dv
13. 03. 2023 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - zřízení vodních děl - Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška
27. 02. 2023 Dokument "OV/261/23-4/MV..." již není dostupný.
26. 02. 2023 Nařízení Státní veterinární správy, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/015194-S ze dne 26.01.2023
26. 02. 2023 Unhošť - MK ul. Komenského - stanovení
26. 02. 2023 Nařízení Státní veterinární správy, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/015194-S ze dne 26.01.2023
26. 02. 2023 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035
26. 02. 2023 ROZHODNUTÍ stavba vodního díla - Vrtaná studna na pozemku p.č. 326/2, k.ú. Svárov u Unhoště
26. 02. 2023 VÝZVA K VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky
26. 02. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
26. 02. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
26. 02. 2023 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023
26. 02. 2023 Pozvánka
26. 02. 2023 Aukční vyhláška- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - elektronická aukce na den od 14.3 2023 - 15.3.2023 pozemek v k.ú. Kladno
15. 02. 2023 Hostouň - MK ul. Kladenská a další - stanovení
15. 02. 2023 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
15. 02. 2023 Dokument "Usnesení o vyhlášení ..." již není dostupný.
15. 02. 2023 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
13. 02. 2023 Upozornění pro původce odpadů
13. 02. 2023 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření: výskyt nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Lány, okres Kladno
13. 02. 2023 Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu
13. 02. 2023 Dokument "Návrh Územního plánu ..." již není dostupný.
13. 02. 2023 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice
13. 02. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6
13. 02. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5
13. 02. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4

XML