Město Kladno

Okresní město
Okres Kladno

http://mestokladno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Kladno
náměstí starosty Pavla 44
272 01 Kladno

Datová schránka: dyubpcm
E-mail: magistrat@mestokladno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení - Pchery kanalizace - stoka A2 část-odstranění stavby
29. 09. 2020 Husník Robert
29. 09. 2020 III/00719, III/10145, ... - stanovení PÚPPK - OOP - úpravy křižovatky
29. 09. 2020 Rozhodnutí - Družec - U Koupaliště - komunikace a technická infrastruktura pro výstavbu 15 RD, na pozemcích parc. č. 846/31, 846/43, 846/44, 846/68, 846/69, 846/70, 858/1, 859/1, 859/23, 861/3, 983/1, 988/2 v katastrálním území Družec
29. 09. 2020 Usnesení - zastavení řízení - Pchery kanalizace - stoka A2 část, A2a - odstranění stavby
28. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020
28. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020
25. 09. 2020 Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení
24. 09. 2020 OV/1735/20-4/MV
24. 09. 2020 OV/4798/19-19/MV
23. 09. 2020 OV/3188/20-4/RM
22. 09. 2020 ROZHODNUTÍ-stavební povolení-Rodinné domy Buštěhrad - zpevněné plochy, hlavní inženýrské sítě, dělení parcel na p.č. 1821/12 k.ú. Buštěhrad - vodovod, kanalizace splašková
21. 09. 2020 Výzva k vyzvednutí vozidla – V27/2020
18. 09. 2020 III/2382 - Kamenné Žehrovice - Vaňkovka - stanovení PÚPPK - OOP - opatření - kNN pro č.p.216
18. 09. 2020 II/101, III/00723 - stanovení PÚPPK - OOP - opatření při Author Pražská 50
18. 09. 2020 OV/3278/20-2/JJ
17. 09. 2020 OV/2649/20-6/MV
16. 09. 2020 Kladno-Dříň - stanovení PÚPPK - OOP - uzavírka - souvislá údržba páteřní komunikace v PZ Dříň
16. 09. 2020 Rozhodnutí - Oprava komunikace v ul. Školská a nová komunikace v ul. Krátká , SO 301 Dešťová kanalizace, v katastrálním území Hřebeč
16. 09. 2020 OV/1741/20-4/Ba
15. 09. 2020 Štětina Jan
11. 09. 2020 Piskor Martin
11. 09. 2020 Paták Pavel
11. 09. 2020 Janeka Adam
10. 09. 2020 III/23623 - Vašírov - stanovení PÚPPK - OOP - uzavírka - oprava vozovky
10. 09. 2020 II/236H - Lány - stanovení PÚPPK - OOP - uzavírka
09. 09. 2020 Kladno - ul. Železničářů a Wolkerova - stanovení PÚPPK - OOP - obnova vodovodních přivaděčů
09. 09. 2020 OV/1594/19-13/Dv
09. 09. 2020 4. Výběrové řízení na vznik nájmu bytu v domech pro seniory s pečovatelskou službou v majetku Statutárního města Kladna v roce 2020
08. 09. 2020 III/23634a - stanovení PÚPPK - OOP - uzavírka - oprava mostu
08. 09. 2020 III/2013 - Braškov - Družec - stanovení PÚPPK - OOP - uzavírka - rek. chodníku
08. 09. 2020 V. Přítočno - MK - stanovení MÚPPK - parkování
07. 09. 2020 III/00714, III/00715,.. - Buštěhrad - stanovení MÚPPK - OOP - cyklostezka
07. 09. 2020 9. Výběrové řízení na vznik nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna v r. 2020
07. 09. 2020 Dokument "OV/2686/20-4/MV..." již není dostupný.
05. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - dočasné omezení a vyloučení vstupu do lesa - k.ú. Kročehlavy - Bažantnice
05. 09. 2020 Výzva k odstranění vraku – č.V25/2020
04. 09. 2020 Husník Robert
28. 08. 2020 II/236 - Lány - Píně - stanovení PÚPPK - OOP - částečná uzavírka - oprava vozovky
27. 08. 2020 OV/1756/20-3/JJ
26. 08. 2020 II/101 - Unhošť - stanovení PÚPPK - OOP - stavba napojení tech. infrastruktury
26. 08. 2020 III/24022 - Slatina - stanovení PÚPPK - OOP - dopr. opatření - výstavba přípojek IS pro poz. č. 2/2
26. 08. 2020 II/101 - Otvovice - stanovení PÚPPK - OOP - oprava zdi čp. 162
26. 08. 2020 Hostouň - III/0075 - stanovení PÚPPK - OOP - uzavírka - posvícení
26. 08. 2020 Výzva k odstranění vraku – č.V26/2020
21. 08. 2020 Kačice - MK a ÚK - stanovení PÚPPK - OOP - oprava žel. přejezdu P 33 a P 34
20. 08. 2020 OV/1682/20-6/Dv
18. 08. 2020 Dokument "OV/505/20-5/MV..." již není dostupný.
14. 08. 2020 Dokument "OV/2950/20-3/MV..." již není dostupný.
14. 08. 2020 Dokument "OV/4798/19-15/MV..." již není dostupný.

XML