Město Kladno

Okresní město
Okres Kladno

http://mestokladno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Kladno
náměstí starosty Pavla 44
272 01 Kladno

Datová schránka: dyubpcm
E-mail: magistrat@mestokladno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Juna Jan
22. 07. 2019 4. Výběrové řízení na vznik nájmu bytu v domech a bytech pro seniory v majetku Statutárního města Kladna v r. 2019
22. 07. 2019 8. Výběrové řízení na vznik nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna v r. 2019
19. 07. 2019 Výzva k odstranění vraku – č.V25/2019
19. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí vozidla – č.V24/2019
19. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí vozidla – č.V23/2019
19. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí vozidla – č. V22/2019
19. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí vozidla – č. V21/2019
17. 07. 2019 Výběrové řízení na pozici 'domovník - preventista'
17. 07. 2019 Výběrové řízení na pozici "referent/ka stavebního úřadu"
17. 07. 2019 OV/2557/19-2/Dv
17. 07. 2019 ROZHODNUTÍ - Unhošť - příprava území pro 4 RDna pozemcích parc. č. 213/64, 213/71, 213/75, 1858/1, 1858/2 v katastrálním území Unhošť
16. 07. 2019 236H - Lány - stanovení PÚPPK - OOP - uzavírka - oprava silnice po etapách
15. 07. 2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území Statutárního města Kladna
15. 07. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Kladno - Obnova vodovodních řadů - ul. Generála Klapálka, Dukelských hrdinů
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - návrh zadání změn č. 1, Regulačního plánu Kladno - Vojtěšská huť (RP2)
11. 07. 2019 OV/1302/19-8/MV
10. 07. 2019 Výzva k odstranění vraku – č. V19/2019
09. 07. 2019 OV/1301/19-9/MV
09. 07. 2019 Výzva k odstranění vraku – č.V20/2019
09. 07. 2019 OV/2203/19-4/JH
08. 07. 2019 Výzva k vyzvednutí vozidla – V18/2019
04. 07. 2019 Nguyenová Kristýna
03. 07. 2019 OV/908/19-5/Pol
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 1 - oznámení o zveřejnění
02. 07. 2019 Kladno ul.Pod zámkem - stanovení MÚPPK
02. 07. 2019 ROZHODNUTÍ - domovní vrtaná studna na pozemku parc. č. 106/154 v katastrálním území Hnidousy, obec Kladno
02. 07. 2019 II/101 - Zákolany - stanovení PÚPPK - OOP - uzavírka - oprava žel. přejezdu
02. 07. 2019 D6 - stanovení PÚPPK - OOP - uzavírka LS včetně EXIT 12
01. 07. 2019 Závěrečný účet Statutárního města Kladna za rok 2018 - oznámení o zveřejnění
27. 06. 2019 OV/1381/19-3/Ba
27. 06. 2019 OV/2102/19-2/Dv
26. 06. 2019 1. Výběrové řízení na vznik nájmu bytu v domech pro seniory s pečovatelskou službou v majetku Statutárního města Kladna v roce 2019
26. 06. 2019 II/118 - Kladno - Dukel. hrdinů - část - stanovení PÚPPK - OOP - oprava vozovky
26. 06. 2019 Výzva k vyzvednutí vozidla – č.V17/2019
24. 06. 2019 III/2015 - stanovení PÚPPK - OOP - opatření - výměna svodidel mostu ev.č. 2015-2
24. 06. 2019 OV/1074/19-3/Če
21. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, ozn..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Pořadí žadatelů na vznik nájmu bytu č.54, č.p.2955, ul. Vítězná v Kladně - Rozdělově
20. 06. 2019 Pořadí žadatelů na vznik nájmu bytu č.28, č.p.2070, ul. Unhošťská v Kladně - Kročehlavech
20. 06. 2019 OV/760/19-5/Ba
19. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
14. 06. 2019 Výzva k vyzvednutí vozidla – č.V16/2019
13. 06. 2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Kanalizační řád stokové sítě obce Tuchlovice, část Dřevěnkov
13. 06. 2019 7. Výběrové řízení na vznik nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna v r. 2019
11. 06. 2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ - Unhošť - příprava území pro 4 RD, na pozemku parc. č. 213/64, 213/71, 213/75, 1858/1, 1858/2 v katastrálním území Unhošť
10. 06. 2019 Kladno - II/238 - ul. ČSA - stanovení PÚPPK - OOP - uprava vozovky
06. 06. 2019 Pořadí žadatelů na vznik nájmu bytu č.36, č.p.2041, ul. Varšavská v Kladně - Kročehlavech
06. 06. 2019 Pořadí žadatelů na vznik nájmu bytu č.21, č.p.2107, ul. Pražská v Kladně - Kročehlavech
06. 06. 2019 Pořadí žadatelů na vznik nájmu bytu č.9, č.p.3279, ul. V. Lanny v Kladně - Ostrovci

XML