Město Solnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://solnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO SOLNICE
Masarykovo náměstí 1
517 01 Solnice

Datová schránka: z9cbbd9
E-mail: mu@solnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby "I/14 Solnice, obchvat " o 2 roky
15. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 10. 2021 Veřejná vahláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 v Častolovicích - část.uzavírka- rekonstrukce mostu, značení objízdné trasy
14. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na objízdné trase při opravě mostu ev.č. 11-053 na silnici I/11 Častolovice
14. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení VŘ na místo odborného vrchního referenta v odd. kontrolním
12. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/11 v obci Častolovice
12. 10. 2021 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021
12. 10. 2021 Usnesení k dražební vyhlášce č.j. 195EX2142/10-474
12. 10. 2021 Informace o počtu a sídle voleb.okrsků v Solnici pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021
11. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/321 v extravilánu k.ú. Domašín
11. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 10/2021
11. 10. 2021 Výsledky voleb 2021 za naši obec
11. 10. 2021 Zápis č. 87 + usnesení z jednání VsCs
11. 10. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
11. 10. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
06. 10. 2021 Informace k záměru Rozšíření strateg.průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, část Solnice jih, závěr zjišťovacího řízení
02. 10. 2021 Vyrozumění o povinnosti účastnit se školení k průběhu voleb
01. 10. 2021 Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku - dopravní automobil ve speciální požární úpravě Avia 31.1KDA12
01. 10. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy veřejná vyhláška
27. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení VŘ na místo odborného vrchního referenta v odd. kontrolním
24. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/11 v obci Častolovice
24. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na objízdné trase při opravě mostu ev. č. 11-053 na silnici I/11 Častolovice
24. 09. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 16/2021
23. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodné úpravy dopravního značení na silnici II/321 v Solnici - při ukládání kanalizace a vodovodu do krajnice vozovky
22. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
22. 09. 2021 Dokument "Usnesení k dražební v..." již není dostupný.
20. 09. 2021 Pozvánka na 87. zasedání DSO VsCs
20. 09. 2021 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - umístění stavby Zvýšení kapacity trati Týniště n. Orl. - Častolovice - Solnice, 4. část/1.etapa
16. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - aktualizace přílohy č. 1- změna kalamitní situace v lesích ČR ohrožené kůrovcovou kalamitou
15. 09. 2021 Vyrozumění o povinnosti účastnit se školení k průběhu voleb
13. 09. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 16/2021
10. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 9/2021
09. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
03. 09. 2021 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - umístění stavby Zvýšení kapacity trati Týniště n. Orl. - Častolovice - Solnice, 4. část/1.etapa
02. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení na silnici II/321 v Solnici
02. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
01. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/321 v ul. Kvasinská a místní komunikaci v Solnici - výstavba chodníku a parkoviště u MŠ
31. 08. 2021 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 8. 2021
26. 08. 2021 Dokument "Usnesneí k dražební v..." již není dostupný.
26. 08. 2021 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021
26. 08. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - Testování historických vozidel
26. 08. 2021 Zápis z 86. mimořádného jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka + Usnesení č. 86 z mimořádného jednání výboru Vs Cs
24. 08. 2021 Informace o počtu a sídle voleb.okrsků v Solnici pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021
22. 08. 2021 Informace o oznámení záměru "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny, část Solnice - jih"
22. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021
17. 08. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy veřejná vyhláška
12. 08. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
09. 08. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - Testování historických vozidel
09. 08. 2021 Zápis z 86. mimořádného jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka + Usnesení č. 86 z mimořádného jednání výboru Vs Cs
07. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.

XML