Město Solnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://solnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO SOLNICE
Masarykovo náměstí 1
517 01 Solnice

Datová schránka: z9cbbd9
E-mail: mu@solnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2019 Oznámení plánované odstávky elektřiny v Solnici dne 29. 11. 2019
11. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/321 v ul. Kvasinská, k.ú. Solnice
09. 11. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení VV "Příprava pro optické rozvody MKDS+OSO v Kvasinách"
07. 11. 2019 Záměr č. 79/2019 darovat nemovitý majetek ve vlastnictví KHK v k.ú. a obci Solnice
06. 11. 2019 Oznámení - plánovaná odstávka elektrické energie dne 21. 11. 2019 v ul.Průmyslová, Solnice
03. 11. 2019 Oznámení o vyložení soupisu nároků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplex.pozemk.úpravy v k.ú. Brocná a v části k.ú. Ještětice a Skuhrov n. B.
02. 11. 2019 Oznámení - plánovaná odstávka elektřiny dne 30.10.2019 v Ještěticích
26. 10. 2019 Aktualizovaný seznam drobného majetku vyřazeného z původního Spol.domu určený k prodeji ve dnech 11.10.-12.10. 2019
25. 10. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
24. 10. 2019 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - odvolání zákazu odběru povrchové vody z vod. toku Bělá a Dlouhá Strouha
24. 10. 2019 Oznámení - plánovaná odstávka elektřiny 22. 10. 2019 v Solnici
23. 10. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení VV "Příprava pro optické rozvody MKDS+OSO v Kvasinách"
22. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2018
21. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
21. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2018
21. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2018
21. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - FÚ pro KHK pracoviště Rychnov n. Kn na pozici referent/ka kontrolního oddělení
19. 10. 2019 Oznámení ČEZu o plánované odstávce dne 15. 10. 2019 v Ještěticích
18. 10. 2019 Oznámení ČEZu o plánované odstávce dne 16. 10. 2019 v Solnici
17. 10. 2019 Oznámení o vyložení soupisu nároků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplex.pozemk.úpravy v k.ú. Brocná a v části k.ú. Ještětice a Skuhrov n. B.
17. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení na prodej pozemků v k.ú. Rychnov n. K.
17. 10. 2019 Usnesení č. 78 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 17. 9. 2019
16. 10. 2019 Oznámení - plánovaná odstávka elektřiny dne 30.10.2019 v Ještěticích
13. 10. 2019 Úmysl pronajmout nebytový prostor ve zdravotním středisku
13. 10. 2019 Oznámení plánované odstávky elektrické energie dne 11. 10. 2019
11. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
11. 10. 2019 Záměr města prodat drobný movitý majetek a materiál ze Společenského domu v Solnici
11. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
11. 10. 2019 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - odvolání zákazu odběru povrchové vody z vod. toku Bělá a Dlouhá Strouha
11. 10. 2019 Aktualizovaný seznam drobného majetku vyřazeného z původního Spol.domu určený k prodeji ve dnech 11.10.-12.10. 2019
11. 10. 2019 Oznámení - plánovaná odstávka elektřiny 22. 10. 2019 v Solnici
11. 10. 2019 Oznámení DSO Mikroregionu Rychnovsko o povinně zveřejňovaných dokumentech- rok 2019
11. 10. 2019 Oznámení ČEZu o plánované odstávce dne 15. 10. 2019 v Ještěticích
11. 10. 2019 Oznámení ČEZu o plánované odstávce dne 16. 10. 2019 v Solnici
11. 10. 2019 Vyhlášení VŘ - FÚ pro KHK pracoviště Rychnov n. Kn na pozici referent/ka kontrolního oddělení
11. 10. 2019 Usnesení č. 78 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 17. 9. 2019
27. 09. 2019 Záměr města prodat drobný movitý majetek a materiál ze Společenského domu v Solnici
27. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Solnice č. 15/2019 Kultuře Solnice s.r.o.
27. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
27. 09. 2019 Úmysl pronajmout část pozemku v k.ú. Solnice za účelem umístění reklamního poutače
26. 09. 2019 Úmysl pronajmout nebytový prostor ve zdravotním středisku
25. 09. 2019 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Solnice
23. 09. 2019 Oznámení plánované odstávky elektrické energie dne 11. 10. 2019
23. 09. 2019 Úmysl prodat pozemky v k.ú. Solnice z důvodu narovnání pozemku
23. 09. 2019 Úmysl prodat pozemky v k.ú. Solnice z důvodu narovnání pozemku
23. 09. 2019 Úmysl prodat pozemky v k.ú. Solnice z důvodu narovnání pozemku
22. 09. 2019 Pozvánka na 78. zasedání VsCs dne 17. 9. 2019
20. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
19. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, změna při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

XML