Obec Maršov u Úpice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://obecmarsov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC MARŠOV U ÚPICE
Maršov u Úpice 34
542 32 Maršov u Úpice

Datová schránka: vnda6ds
E-mail: obec.marsov@worldonline.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2023 Svazek obcí Jestřebí hory – NÁVRH – ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška – územní rozvoj Královéhradeckého kraje
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
17. 04. 2023 Daň z nemovitých věcí pro rok 2023
15. 04. 2023 Výroční zprávy
06. 04. 2023 Dokument "Oznámení o konání veř..." již není dostupný.
06. 04. 2023 ÚP Maršov u Úpice ZM1 B1 Výkres základního členění území
06. 04. 2023 ÚP Maršov u Úpice ZM1 B2 Hlavní výkres
06. 04. 2023 ÚP Maršov u Úpice ZM1 D1 Koordinační výkres
06. 04. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024–2026
06. 03. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání
06. 03. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026
02. 03. 2023 Dotace volby
02. 03. 2023 FIN
02. 03. 2023 Příloha
02. 03. 2023 Rozvaha
02. 03. 2023 Výkaz zisku a ztráty
02. 03. 2023 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce r. 2022
02. 03. 2023 Finální zpráva
01. 03. 2023 Veřejná vyhláška o omezení provozu na veřejných komunikacích
07. 02. 2023 Přehled poplatků pro rok 2023
01. 02. 2023 Rozpočtové opatření č. 5/2022
25. 01. 2023 Schválený rozpočet obce na r. 2023
25. 01. 2023 Rozpočtové opatření č. 4, 5/2022
12. 01. 2023 Svazek obcí Jestřebí hory oznamuje, že rozpočet na rok 2023
06. 01. 2023 Přijaté dotace
06. 01. 2023 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
04. 01. 2023 Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
03. 01. 2023 Volba prezidenta republiky – zapisovatel
03. 01. 2023 Oznámení o místě a době konání volby prezidenta republiky
28. 12. 2022 Informace o umístění volebních stanovišť
14. 12. 2022 Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2023
08. 12. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory na rok 2023
29. 11. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory na 2024–2026
17. 11. 2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
11. 10. 2022 Pozvánka o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Maršov u Úpice
06. 10. 2022 Schválené rozpočtové opatření č.3/2022
28. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
16. 09. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
16. 09. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
06. 09. 2022 Kandidátní listina pro volby do obecního zastupitelstva
06. 09. 2022 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
11. 08. 2022 Jednorázový příspěvek na dítě
11. 08. 2022 MPSV formulář na Czech POINT – jednorázový příspěvek na dítě
01. 08. 2022 Svazek obcí Jestřebí hory oznamuje, že závěrečný účet za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
21. 07. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
05. 07. 2022 Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj Území.
04. 07. 2022 Volby do Zastupitelstev obcí konané dne 23. 9. 2022 a 24. 9. 2022
04. 07. 2022 Jmenování zapisovatele

XML