Město Mirošov

Město, městys, obec, MČ
Okres Rokycany

http://mirosov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mirošov
náměstí Míru 53
338 43 Mirošov

Datová schránka: 54dbx75
E-mail: starosta@mirosov.cz, mu@mirosov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení
25. 09. 2020 Informace pro voliče ve volebním okrsku č. 3 v Mirošově
24. 09. 2020 JAK VOLIT - informace k volbám do zastupitelstev krajů
23. 09. 2020 Podmínky účasti ve výběrovém řízení
17. 09. 2020 Výzva k podání nabídky - úprava kolem kostela
17. 09. 2020 III. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2020
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb
10. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - úz..." již není dostupný.
09. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - úz..." již není dostupný.
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
03. 09. 2020 Výběrové řízení s aukcí
03. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020
28. 08. 2020 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP
13. 08. 2020 Informace o konání zasedání ZM
29. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů OVK
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
28. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
23. 07. 2020 Záměr města Mirošov prodat nemovitý majetek
22. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
22. 07. 2020 II.rozpočtové opatření na rok 2020
22. 07. 2020 Schválený rozpočet města Mirošov na rok 2020
22. 07. 2020 I.rozpočtové opatření na rok 2020
20. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání
14. 07. 2020 COVID-19 - přehled nejvýznamějších daňových a jiných úlev
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
08. 07. 2020 Výzva k podání nabídky - výměna oken v budově pivnice Na Zastávce
01. 07. 2020 Výzva k podání nabídky -míchačka KOVOBEL
25. 06. 2020 Nabídka k prodeji - Vyprošťovací sada NARIMEX
23. 06. 2020 Veřejné výběrové řízení - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
17. 06. 2020 Záměr města Mirošov směnit nemovitý majetek
17. 06. 2020 Záměr města Mirošov prodat nemovitý majetek
17. 06. 2020 Schválený závěrečný účet DSO Horní Berounka
17. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 1 - DSO Horní Berounka, povodí Klabavy
15. 06. 2020 Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
11. 06. 2020 Schválený závěrečný účet za rok 2019 a účetní závěrka za rok 2019
11. 06. 2020 Nařízení č.3/2020 města Rokycany kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
11. 06. 2020 Schválený rozpočet města Mirošov na rok 2020 vč. rozpočtových opatření
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
03. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemků a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
29. 05. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku
29. 05. 2020 Informace o konání zasedání ZM
27. 05. 2020 Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
20. 05. 2020 Veřejná výzva k podání nabídky - zakázka malého rozsahu
19. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy za rok 2019
19. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy za rok 2019
18. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
15. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Mirošov 2020
13. 05. 2020 Dokument "Oznámení zahájení sta..." již není dostupný.
13. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Mirošov 2020
13. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace . FC Mirošov 2020

XML