Obec Merboltice

Město, městys, obec, MČ
Okres Děčín

http://merboltice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Merboltice
Merboltice 53
405 02 Merboltice

Datová schránka: fmsatqi
E-mail: oumerboltice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
22. 04. 2024 Informace pro voliče
16. 04. 2024 Veřejná vyhláška
03. 04. 2024 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2023
20. 03. 2024 Návrh Závěrečného účtu SOB na rok 2023
20. 03. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOB
20. 03. 2024 Rozpočtové opatření SOB č. 1/2024
19. 03. 2024 OZV 1/2024, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
19. 03. 2024 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Merboltice ze dne 13.3.2024
19. 03. 2024 Rozpočtová změna obce č. 1/2024
19. 03. 2024 Záměr pronájmu pozemku, část p.č.2232
06. 03. 2024 Pozvánka na zasedání ZO dne 13.3.2024
04. 03. 2024 Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1.,2.,3. a 4. aktualizace
28. 02. 2024 Vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 2024
28. 02. 2024 Přehled termínů a lhůt pro volby do Evropského parlamentu 2024
24. 02. 2024 Výroční zpráva za rok 2023
21. 02. 2024 Zápis do 1. ročníku ZŠ ve Verneřicích
12. 02. 2024 Výsledek Tříkrálové sbírky 2024 v Merbolticích a okolních farnostech
09. 02. 2024 Protokol o vypořádání připomínek a schválení plánu péče o přírodní rezrvaci Kamenná hůra na období 2023-2032
24. 01. 2024 Dovolená MUDr. Egerová
03. 01. 2024 Veřejná vyhláška OOP - záplavové území Merboltický potok
02. 01. 2024 Veřejná vyhláška OOP č. 8/2023
30. 12. 2023 Sdělení ke změně plánu a priorit stavebního programu společnosti ČEZ Distribuce a.s.
22. 12. 2023 Záměry pronájmu a pachtu pozemků
21. 12. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Merboltice dne 20.12.2023
21. 12. 2023 Schválený rozpočet obce Merboltice na rok 2024
21. 12. 2023 Rozpočtová změna č. 5/2023
18. 12. 2023 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - vytyčení hranic pozemků v kat. území Merboltice
13. 12. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2023
08. 12. 2023 Zdravotní středisko Verneřice
04. 12. 2023 Návrh rozpočtu obce na rok 2024
04. 12. 2023 Rozpočet SOB na rok 2024
01. 12. 2023 Sdělení k plánované energetické stavbě - rekonstrukce sítě NN 1. část - zastavení projektových prací
28. 11. 2023 Záměry prodejů a pronájmů pozemků schválené ZO 15.11.2023
24. 11. 2023 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024
22. 11. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Merboltice ze dne 15.11.2023
22. 11. 2023 Rozpočtová změna č. 4/2023
15. 11. 2023 Rozhodnutí "Posilující zdroj podzemní vody pro vodovod Merboltice"
14. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výzva k podání připomínek
10. 11. 2023 Varování před podvodnými SMS
08. 11. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 15.11.2023
20. 10. 2023 Návrh rozpočtu SOB na rok 2024
20. 10. 2023 Rozpočtové opatření SOB č. 3/2023
18. 10. 2023 Den s ústeckým krajem
11. 10. 2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
09. 10. 2023 Oznámení - Zdravotní středisko Verneřice
04. 10. 2023 Informace pro veřejnost o oznámení záměru
04. 10. 2023 Informativní rozbor pitné vody
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
15. 09. 2023 Stanovisko - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020

XML