Obec Velenice (Česká Lípa)

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://velenice-cl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Velenice
Velenice 148
470 02 Velenice

Datová schránka: xkfeftc
E-mail: ou-velenice@c-box.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 05. 2023 Záměr pronajmout pozemek p.č. 959
28. 05. 2023 Záměr pronajmout pozemek p.č. 963
28. 05. 2023 Záměr pronajmout pozemek p.č. 1196
27. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu 6.7.2023
27. 05. 2023 Příloha
27. 05. 2023 Program zasedání zastupitelstva obce Velenice 2.6.2023
21. 05. 2023 Uzavřené pásmo
21. 05. 2023 Mimořádná veterinární opatření
21. 05. 2023 EKOD - Pozvánka na členskou schůzi 30.5.2023
21. 05. 2023 Závěrečný účet za rok 2022 - návrh
21. 05. 2023 Zpřáva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
13. 05. 2023 Závěrečný účet za rok 2022 - návrh
13. 05. 2023 Výkaz FIN 2022-12
13. 05. 2023 Výkaz zisků a ztrát 2022-12
13. 05. 2023 Rozvaha 2022-12
13. 05. 2023 Příloha 2022-12
13. 05. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
29. 04. 2023 Výzva k vyjádření k podanému rozkladu
29. 04. 2023 Rozklad
26. 04. 2023 Výkaz FIN 2022-12
26. 04. 2023 Rozpočtové opatření č. 4/2022
26. 04. 2023 Zápis ze zasedání ze dne 14.04.2023
26. 04. 2023 Hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí
26. 04. 2023 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí
26. 04. 2023 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí
26. 04. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci
26. 04. 2023 Příloha
07. 04. 2023 Hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí
07. 04. 2023 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Velenice 14.04.2023
30. 03. 2023 Dodatek pachtovní smlouvy č. 3/2018
30. 03. 2023 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 7/1
25. 03. 2023 Sběrový den nebezpečného odpadu 8.4.2023
25. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
25. 03. 2023 Grafická část
25. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - St..." již není dostupný.
25. 03. 2023 Změna stanovení záplavového území toku Svitávka
25. 03. 2023 Mapa
25. 03. 2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
17. 03. 2023 Dokument "Odročení elektronické..." již není dostupný.
08. 03. 2023 Zápis ze zasedání ze dne 17.2.2023
08. 03. 2023 Dokument "Aktualizace Zásad úze..." již není dostupný.
21. 02. 2023 Pozemek p.č. 220
21. 02. 2023 Pozemek p.č. 237
21. 02. 2023 Pozemek p.č. 362
21. 02. 2023 Pozemek p.č. 1094
21. 02. 2023 Záměr prodat nepoužite skruže
12. 02. 2023 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Velenice 17.02.2023
12. 02. 2023 Nabídka pozemků k pronájmu
05. 02. 2023 Dokument "Dražební vyhláška 124..." již není dostupný.
31. 01. 2023 Pozvánka na členskou schůzi 10.2.2023

XML