Obec Stožec

Město, městys, obec, MČ
Okres Prachatice

http://stozec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stožec
Stožec 25
384 44 Stožec

Datová schránka: 3kjbqpa
E-mail: podatelna@stozec.cz, starosta@stozec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2018 Rozpočtové opatření č.11_2017
18. 04. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 1. 3. 2018
18. 04. 2018 Zveřejnění záměru pachtu pozemku parc.č. 924/147 k.ú. České Žleby
18. 04. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb v obci Stožec-II.kolo
18. 04. 2018 Výsledky voleb prezidenta ČR v obci Stožec- I.kolo
18. 04. 2018 STŘEDOČESKÝ KRAJ ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU
18. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na PK
18. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 10_2017
18. 04. 2018 Ukončení posuzování vlivů na životní prostředí- sdělení
18. 04. 2018 Výpis ZO ze dne 28.12.2017
18. 04. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28. 12. 2017
18. 04. 2018 Ukončení posuzování vlivu na životní prostředí- sdělení
18. 04. 2018 Příloha k Návrhu rozpočtu obce na rok 2018
18. 04. 2018 Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
18. 04. 2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018
18. 04. 2018 Výpis ZO ze dne 16.11.2017
18. 04. 2018 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k-ú- Stožec
18. 04. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta ČR
18. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 7_2017
18. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 8_2017
18. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 9_2017
18. 04. 2018 Oznámení o sídle a počtu volebních okrsků v obci Stožec pro volby prezidenta ČR
18. 04. 2018 Středa 15.11.2017- nepřítomnost účetní - Obecní úřad Stožec
18. 04. 2018 NÁVRH ROZPOČTU SLO NA ROK 2018
18. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
18. 04. 2018 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta ČR konané v lednu 2018
18. 04. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 11. 2017
18. 04. 2018 Výzva vlastníkům nermovitostí nacházejících se v ochranném pásmu zařízení DS- elektrického nadzemního vedení
18. 04. 2018 Pozvánka na jednání Valné hromady Svazku Lipenských obcí konané dne 10.11.2017 v Loučovicích
18. 04. 2018 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017 ve Stožci
18. 04. 2018 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovistostí (pozemků) na potřebu ořezu,příp. odstranění dřevin
18. 04. 2018 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
18. 04. 2018 Očkování psů a koček proti vzteklině 28.9.2017
18. 04. 2018 Kotlíkové dotace- základní podmínky
18. 04. 2018 "Kotlíkové dotace" 2017
18. 04. 2018 Veřejná vyhláška- Návrh opatření obecné povahy
18. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 5_2017
18. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 6_2017
18. 04. 2018 Výpis z 28. jednání zastupitelstva Obce Stožec ze dne 6. 9. 2017
18. 04. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do PS parlamentu ČR konaných 20.-21.10.2017
18. 04. 2018 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci pro volby do PS Parlamentu ČR konaných ve dnech 22. a 21. 10.2017
18. 04. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 9. 2017
18. 04. 2018 Dovolená Obec Stožec- srpen- září 2017
18. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- ROZHODNUTÍ O DOČASNÉM VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA
18. 04. 2018 Oznámení o přerušení EE 26.4.2018- Dobrá směr zastávka ČSD
18. 04. 2018 Oznámení o přerušení EE 27.4.2018 Dobrá směr Soumarský most
18. 04. 2018 Rozpočtové opatření č.1_2018
18. 04. 2018 INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2018
18. 04. 2018 Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Stožec- informace vlastníkům pozemků
18. 04. 2018 Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a cestovního pasu

XML