Město Nová Včelnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://vcelnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nová Včelnice
Komenského 386
378 42 Nová Včelnice

Datová schránka: hkdbttn
E-mail: podatelna@vcelnice.cz, tajemnik@vcelnice.cz, info@vcelnice.cz, starosta@vcelnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2020 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
13. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy provozu.
10. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce domu služeb
07. 01. 2020 Veřejná vyhláška - výzva k doplnění a přerušení řízení
19. 12. 2019 Rozpočet města pro rok 2020
19. 12. 2019 OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
19. 12. 2019 OZV č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
19. 12. 2019 OZV č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 12. 2019 OZV č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 12. 2019 Plán zimní údržby
19. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Nová Včelnice na roky 2021 - 2023
19. 12. 2019 Návrh ceny pro vodné a stočné na rok 2020
19. 12. 2019 Oznámení finančního odboru
16. 12. 2019 VV-Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici 1.tř.
16. 12. 2019 Opatření obecné povahy - Bobr evropský
16. 12. 2019 Opatření obecné povahy č.1 -2015 - změna č.1.
12. 12. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Dostavba technické infrastruktury Zdešov II. etapa
10. 12. 2019 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice
10. 12. 2019 VV - Opatření obecné povahy - kůrovec
02. 12. 2019 Svolání 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 12.12.2019 od 10:00 hodin
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
02. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nová Včelnice na roky 2021 - 2023
25. 11. 2019 VV - Návrh stanovení místní úpravy provozu.
22. 11. 2019 Opatření obecné povahy - Bobr evropský
18. 11. 2019 Oznámení o pokračování společného řízení a pozvání k ústnímu jednání
01. 11. 2019 OZV č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psu na veřejném prostranství
31. 10. 2019 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice
31. 10. 2019 VV - Návrh obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnicích 1.třídy
31. 10. 2019 Oznámení finančního odboru
29. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.11.2019 7:30 - 10:00 hodin - Nová Včelnice, Pýchov
29. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.11.2019 10:30 - 12:30 hodin - Nová Včelnice, Karlov
29. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.11.2019 12:30 - 15:00 hodin - Nová Včelnice TS Most - část ulice Hradecká, Za mostem a Stará Cesta, včetně samot a ČOV, oznámeno v místě plakáty
22. 10. 2019 Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice
21. 10. 2019 Svolání 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
02. 10. 2019 Návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
12. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o o..." již není dostupný.
09. 09. 2019 Svolání 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
05. 09. 2019 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice
05. 09. 2019 OZV č. 2/2019, kterou se vydává požární řád města
05. 09. 2019 Pravidla pro nájem bytů v majetku města Nová Včelnice
05. 09. 2019 Pravidla pro přidělování bytů v DPS
05. 09. 2019 Provozní řád ubytovacího zařízení Athéna
05. 09. 2019 Oznámení finančního odboru
02. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy MZ
28. 08. 2019 VV - Přechodná úprava provozu, ul.Štítného,Luční a Za Kozlovkou
27. 08. 2019 Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice
22. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/12826, 12832 a 12834, z důvodu uzavírky silnice III/12826, v souvislosti s rekonstrukcí silničního propustku
06. 08. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
01. 08. 2019 VV Stanovení přechodné úpravy provozu
25. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.

XML