Město Nová Včelnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jindřichův Hradec

http://vcelnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nová Včelnice
Komenského 386
378 42 Nová Včelnice

Datová schránka: hkdbttn
E-mail: podatelna@vcelnice.cz, tajemnik@vcelnice.cz, info@vcelnice.cz, starosta@vcelnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
12. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
11. 08. 2020 Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice
11. 08. 2020 VV - Přechodná úprava provozu - Slavnosti léta 2020
10. 08. 2020 VV - Přechodná úprava provozu
10. 08. 2020 VV - Stavební povolení (Obnova dešťové kanalizace)
29. 07. 2020 VV - Opatření obecné povahy (kůrovcová kalamita)
28. 07. 2020 Nařízení mimořádného opatření KHS č. 1/2020
28. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.08.2020 od 08:00 do 14:00 hodin - Nová Včelnice, část ulice Husova od čp. 104 směr Žďár, včetně zahrádkářské kolonie a ulice Luční čp. 530 a protější p. č. 240/5
27. 07. 2020 Oznámení o nařízení dražebního jednání
27. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.08.2020 od 08:00 do 11:29 hodin - Nová Včelnice - část u hlavní silnice - čerpací stanice, motorest a sousední RD
23. 07. 2020 Dostavba tecnické infrastruktury Zdešov - II. etapa
15. 07. 2020 Dokument "Usnesení -ustanovení ..." již není dostupný.
15. 07. 2020 Dokument "Usnesení -ustanovení ..." již není dostupný.
15. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o o..." již není dostupný.
15. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o o..." již není dostupný.
08. 07. 2020 Projekt převodu jmění společnosti ETKO, spol. s r.o.
17. 06. 2020 VV - Dostavba technické infrastruktury Zdešov - II. etapa
16. 06. 2020 Oznámení veřejnosti o konání 14. veřejného zasedání zastupitelstva města Nová Včelnice
15. 06. 2020 Svolání 28. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.června 2020
12. 06. 2020 Pronájem nebytových prostor dům služeb Na Hliněnce čp.457
04. 06. 2020 Vyhlášení programové dotace pro rok 2021
04. 06. 2020 Pravidla pro uložení inženýrských sítí do pozemků města Nová Včelnice
04. 06. 2020 Oznámení finančního odboru
01. 06. 2020 VV - Zahájení vodoprávního řízení
26. 05. 2020 Oznámení veřejnosti o konání 13. veřejného zasedání zastupitelstva města Nová Včelnice
13. 05. 2020 Svolání 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21.května 2020
06. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - u..." již není dostupný.
05. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za období 2019
04. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19.05.2020 od 7:30 do 11:30 - Nová Včelnice, Zámecká čp. 3 a čp. 5
24. 04. 2020 Rozhodnutí FO o prominutí místního poplatku
23. 04. 2020 Řád veřejného pohřebiště města Nová Včelnice
23. 04. 2020 OZV města Nová Včelnice č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nová Včelnice
23. 04. 2020 Směrnice města Nová Včelnice č. 1/2020 týkající se veřejných zakázek malého rozsahu
23. 04. 2020 Oznámení finančního odboru
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
17. 04. 2020 Sňateční obřady
14. 04. 2020 Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice
09. 04. 2020 Pronájem nebytových prostor v Domě služeb čp.457
08. 04. 2020 MZ Veřejná vyhláška - kůrovec
06. 04. 2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1111/21
31. 03. 2020 Souhrn opatření vlády proti šíření koronaviru
31. 03. 2020 Jaká nová opatření vláda zavedla a která naopak zmírnila
24. 03. 2020 Usnesení vlády č. 122 - 128 o přijetí krizového opatření
24. 03. 2020 Nařízení hejtmanky kraje č. 8
20. 03. 2020 Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 ze dne 18. března 2020
19. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
19. 03. 2020 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
16. 03. 2020 Opatření obecné povahy - ochrana hranic
16. 03. 2020 Nařízení a usnesení vlády č. 75-81

XML