Město Horní Benešov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://hbenesov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Horní Benešov
Masarykova 32
793 12 Horní Benešov

Datová schránka: sxgbxg6
E-mail: podatelna@hbenesov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 04. 2021 (23/2021) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
08. 04. 2021 (22/2021) Usnesení o ukončení dražebního jednání
06. 04. 2021 (21/2021 ) Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
25. 03. 2021 (18/2021) Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu, ul. Masarykova
22. 03. 2021 (16/2021) OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice I/11
22. 03. 2021 (17/2021) Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva města
18. 03. 2021 (15/2021) Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení Horní Benešov, BR_2165, obnova NN
15. 03. 2021 (13/2021) Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
15. 03. 2021 (14/2021) Návrh závěrečného účtu Mikroregionu slezská Harta rok 2020
15. 03. 2021 (12/2021) Veřejná vyhláška - Oznámení výpovědi nájemní smlouvy
04. 03. 2021 (10/2021) Veř. vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Horním Benešově
23. 02. 2021 (3E/2020) Smlouva č. 8260000001 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
04. 02. 2021 (7/2021) Rozhodnutí - veřejná vyhláška, Recyklace stavebních odpadů Horní Benešov
28. 01. 2021 Dokument "(6/2021) Usnesení o n..." již není dostupný.
28. 01. 2021 Dokument "(5/2021) Usnesení o u..." již není dostupný.
21. 01. 2021 (4/2021) Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
20. 01. 2021 (3/2021) Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na ul. Tyršově v Horním Benešově
18. 01. 2021 (1/2021) Řád veřejného pohřebiště města Horní Benešov
12. 01. 2021 (4E/2020) Smlouva č. 8260000002 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
21. 12. 2020 (130/2020) Zveřejnění OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. 12. 2020 (131/2020) Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021
21. 12. 2020 (129/2020) Výpis z usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Horní Benešov
21. 12. 2020 (128/2020) Informace o oznámení záměru "Recyklace stavebních odpadů Horní Benešov"
18. 12. 2020 (48E/2020) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 8260000004 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
17. 12. 2020 (44E/2020) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 8260000009 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
16. 12. 2020 (125/2020) Dotační program na rok 2021 + Pravidla pro přidělování dotací + související dokumenty
16. 12. 2020 43E/2020) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 8260000011 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
11. 12. 2020 (5E/2020) Smlouva č. 8260000003 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
10. 12. 2020 (7E/2020) Smlouva č. 8260000005 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
10. 12. 2020 (6E/2020) Smlouva č. 8260000004 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
07. 12. 2020 (23E/2020) Smlouva č. 8260000011 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
07. 12. 2020 (12E/2020) Smlouva č. 8260000010 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
07. 12. 2020 (11E/2020) Smlouva č. 8260000009 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
07. 12. 2020 (10E/2020) Smlouva č. 8260000008 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
07. 12. 2020 (9E/2020) Smlouva č. 8260000007 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
07. 12. 2020 (8E/2020) Smlouva č. 8260000006 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
04. 12. 2020 Dokument "(124/2020) Usnesení o..." již není dostupný.
04. 12. 2020 Dokument "(123/2020) Usnesení o..." již není dostupný.
04. 12. 2020 (122/2020) Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky ze zákazů
02. 12. 2020 (121/2020) Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva města Horní Benešov
25. 11. 2020 (116/2020) Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek - nové dopravní znační na ul. Tyršově v H.Benešově
16. 11. 2020 (111/2020) Výzva k podání návrhu na uzavření nájemní smlouvy
16. 11. 2020 (111/2020) Výzva k podání návrhu na uzavření nájemní smlouvy
12. 11. 2020 (110/2020) Návrh rozpočtu na rok 2021 + rozpočtové výhledy - Mikroregion Slezská Harta
05. 11. 2020 (101/2020) Zveřejnění usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Horní Benešov
02. 11. 2020 (100E/2020) Smlouva č. 8260000012 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
26. 10. 2020 (93/2020) Informace o omezení rozsahu úředních hodin MěÚ Horní Benešov
23. 10. 2020 Dokument "(99/2020) Usnesení o ..." již není dostupný.
22. 10. 2020 (98/2020) Nařízení č.29/2020 Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě
20. 10. 2020 (97/2020) Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Horní Benešov

XML