Obec Lopeník

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://obec-lopenik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lopeník
Lopeník 211
687 67 Lopeník

Datová schránka: su2bi5u
E-mail: obeclopenik@zl-kraj.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 09. 2021 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lopeník 23.9.2021
17. 05. 2021 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lopeník – 20.5.2021
27. 02. 2021 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011 - ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK
27. 02. 2021 ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOPENÍK
27. 02. 2021 Hlavní výkres
27. 02. 2021 Dopravní a technická infrastruktura – energetika a spoje
27. 02. 2021 Koordinační výkres
27. 02. 2021 Koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území
27. 02. 2021 Technická infrastruktura – vodní hodpodářství
27. 02. 2021 Textová část
27. 02. 2021 Odůvodnění ÚP
27. 02. 2021 Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
27. 02. 2021 Výkres širších vztahů
27. 02. 2021 Výkres veřejně prospěšných staveb, veř. prospěšných opatření a asanací
27. 02. 2021 Výkres základního členění
27. 02. 2021 Příloha č. 5 – Vyhodnocení společného jednání k návrhu ÚP
27. 02. 2021 Rozpočtové opatření 1/2021
27. 02. 2021 Střednědobý rozpočtový výhled 2019 - 2023
17. 02. 2021 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lopeník – 25.2.2021
22. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.3/2020 – SMO Bojkovsko
29. 12. 2020 rozpočtové opatření č. 2 – SMO Bojkovsko
29. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021
29. 12. 2020 MRBK – Návrh rozpočtu na rok 2021
29. 12. 2020 MBK – Střednědobý výhled 2022-2025
29. 12. 2020 Informace OLH
29. 12. 2020 SMO Bojkovsko návrh rozpočtu na rok 2021
29. 12. 2020 SMO Bojkovsko návrh střednědobého výhledu
29. 12. 2020 MBK Úprava rozpočtu č. 3/2020
29. 12. 2020 Nařízení mimořádného opatření KHSZK 10/2020
29. 12. 2020 Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů
29. 12. 2020 Nařízení mimořádného opatření KHSZK č.7/2020
29. 12. 2020 Seznam výzvy vlastníků pozemků – aktualizovaný
29. 12. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZ
29. 12. 2020 MBK Závěrečný účet za rok 2019
29. 12. 2020 MBK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
29. 12. 2020 RO č.2/2020
29. 12. 2020 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací a neznámého vlastníka
21. 12. 2020 MRBK -úprava rozpočtu č. 4
21. 12. 2020 MRBK – rozpočet 2021
21. 12. 2020 MRBK – rozpočtový výhled 22-25
18. 12. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu SMO BOJKOVSKO
18. 12. 2020 Rozpočet SMO Bojkovsko 2021
18. 12. 2020 rozpočtové opatření č. 2 – SMO Bojkovsko
16. 12. 2020 Rozpočet na rok 2021
02. 12. 2020 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lopeník – 10.12.2020
02. 12. 2020 Pozvánka na 13. zasedání ZO Lopeník
26. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021
26. 11. 2020 MBK – Návrh rozpočtu na rok 2021
26. 11. 2020 MBK – Střednědobý výhled 2022-2025
19. 11. 2020 Informace OLH

XML