Obec Mysliboř

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://myslibor.imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Mysliboř
Mysliboř 73
588 62 Mysliboř

Datová schránka: pf8bpfu
E-mail: myslibor@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 a střednědob. výhledu na roky 22-24 DSO PLYNOFIKACE OBCÍ „PODYJÍ
13. 01. 2021 Zápis z jednání zastupitlelstva obce dne 28.12.2020
06. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2021
06. 01. 2021 Informace k dani z nemovitých věcí v roce 2021
06. 01. 2021 Informace k místním poplatkům v roce 2021
23. 12. 2020 Schválený rozpočet obce Mysliboř na rok 2021
23. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
23. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy , třídění,
23. 12. 2020 GDPR - změna telefonního čísla, uvedení kontaktní osoby
23. 12. 2020 Zásady zpracování osobních údajů
23. 12. 2020 Potvrzení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Mysliboř
23. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2015
23. 12. 2020 Veřejnoprávní smlouva (ISÚI)
16. 12. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 28.12.2020
10. 12. 2020 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 08/2020 dne 22.12.2020
09. 12. 2020 Zápis z jednání zastupitelstva obce Mysliboř ze dne 02.12.2020
02. 12. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2021, pozvánka na členskou schůzi
30. 11. 2020 Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice
25. 11. 2020 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 1.12.2020 č. 7/2020
25. 11. 2020 SARS CoV-2/ - akt. opatření - Vlády ČR a přijatá krizová opatření
18. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021, návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2024 Svazku obcí plynofikace obcí "PODYJÍ", pozvánka
18. 11. 2020 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Mysliboř dne 2.12.2020
18. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
18. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy , třídění,
18. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Mysliboř č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
14. 11. 2020 Návrh rozpočtu Obce Mysliboř na rok 2021
11. 11. 2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku
11. 11. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020
04. 11. 2020 Záměr směny pozemků
04. 11. 2020 Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 29.10.2020
28. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
28. 10. 2020 SARS CoV-2/ - akt. opatření - Vlády ČR a přijatá krizová opatření
21. 10. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. en. ve dnech 4. a 9.11.2020 v obci Mysliboř
21. 10. 2020 SARS CoV-2/ - akt. opatření - Vlády ČR a přijatá krizová opatření
21. 10. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.10.2020
30. 09. 2020 Výlukový jízdní řád platný ve dnech 5. a 6. října 2020, denně od 8:40 do 15:25 hod.
16. 09. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020
09. 09. 2020 Pozvánka na jednání Členské schůze Mikroregionu Telčsko dne 21.9.2020
09. 09. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020
02. 09. 2020 Vlastníci, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
02. 09. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020
12. 08. 2020 O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb ve dnech 2. a 3.10.2020
12. 08. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
12. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby konané ve dnech 2. a 3. října 2020
12. 08. 2020 Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 6.8.2020
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu Mysliboř
29. 07. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 6.8.2020
29. 07. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů
08. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2019

XML