Obec Klášterská Lhota

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://klasterskalhota.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC KLÁŠTERSKÁ LHOTA
Klášterská Lhota 86
543 71 Klášterská Lhota

Datová schránka: 2uwa9ge
E-mail: klasterska.lhota@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 01. 2021 Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce.
11. 01. 2021 Výroční zpráva za rok 2020.
07. 01. 2021 Rozpočet obce na rok 2021.pdf
07. 01. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2025.pdf
07. 01. 2021 Rozpočtová opatření č. 1 - 8.pdf
04. 01. 2021 SOHL - Oznámení o zveřejnění dokumentů.
04. 01. 2021 Dokument "Městský úřad Hostinné..." již není dostupný.
04. 01. 2021 Městský úřad Vrchlabí - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 45/2020.
17. 12. 2020 Dokument "Drážní úřad - Oznámen..." již není dostupný.
10. 12. 2020 Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce.
30. 11. 2020 SOHL - Pozvánka na 81. jednání VR.
30. 11. 2020 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025.
30. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce na rok 2021+schválený roz. na rok 2020+RO č. 8+předpokl. plněním do 31.12.2020.
26. 11. 2020 Krkonoše - svazek měst a obcí, Návrh rozpočtu na rok 2021, střednědobý výhled 2022 2026.
23. 11. 2020 SOHL - Návrh rozpočtu na rok 2021 + RO č. 4.
09. 11. 2020 Městský úřad Vrchlabí - Návrh opatření obecné povahy.
05. 11. 2020 Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce.
26. 10. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Klášterská Lhota.
19. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 2.pdf
19. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 3,4,5.pdf
19. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 6.pdf
15. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.
08. 10. 2020 SOHL - Oznámení o zveřejnění dokumentů.
08. 10. 2020 Městský úřad Hostinné - Oznámení o zahájení společného řízení.
05. 10. 2020 Městský úřad Vrchlabí - Návrh opatření obecné povahy.
02. 10. 2020 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí.
01. 10. 2020 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje - Nařízení č. 1/2020.
21. 09. 2020 Záměr obce o pronájmu části pozemku p.č. 72 v k.ú. Klášterská Lhota.
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu parlamentu ČR.
10. 09. 2020 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva obce.
02. 09. 2020 Pozvánka na 80. jednání výkonné rady SOHL.
20. 08. 2020 Volby 2020 - Jmenování zapisovatele.
03. 08. 2020 Volby 2020 - stanovení minimálního počtu členů OVK.
28. 07. 2020 MZ - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Opatření obecné povahy.
09. 07. 2020 Záměr obce o zřízení věcného břemene.
25. 06. 2020 Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce.
22. 06. 2020 Rozpočtové opatření č.1.pdf
22. 06. 2020 SOHL - Schválený závěrečný účet za rok 2019, oznámení o zveřejnění, usnesení.
08. 06. 2020 SOHL - Pozvánka na 79. jednání VR.
08. 06. 2020 Krkonoše - Svazek měst a obcí. Návrh závěrečného účtu za rok 2019. (5 příloh)
04. 06. 2020 Město Vrchlabí - Záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy.
01. 06. 2020 SOHL - Návrh Závěrečného účtu za rok 2019.
01. 06. 2020 SOHL - Návrh Závěrečného účtu za rok 2019.
01. 06. 2020 SOHL - Oznámení o zveřejnění dokumentů.
14. 05. 2020 Pozvánka na 17.zasedání zastupitelstva obce.
04. 05. 2020 Závěrečný účet obce za rok 2019. (7 příloh)
04. 05. 2020 Záměr obce o bezúplatném převodu silničních pozemků.
04. 05. 2020 Oznámení o výběru nejvhodnějčí nabídky.
23. 04. 2020 Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce.
14. 04. 2020 OZV č. 1-2019.pdf

XML