Obec Bukovina u Čisté

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://bukovina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bukovina u Čisté
Bukovina u Čisté 19
514 01 Bukovina u Čisté

Datová schránka: 3w3apby
E-mail: oubukovina@cmail.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2019  Program zasedání OZ na 10.12.2019
28. 11. 2019  návrh rozpočtu 2020 svazku Krkonoše
24. 10. 2019  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 26.9.2019
08. 10. 2019 Benecko
08. 10. 2019 Svojek
07. 10. 2019  Text C - ÚP Bukovina u Čisté
07. 10. 2019  Text A - ÚP Bukovina u Čisté
07. 10. 2019  D3 Výkres záboru ZPF
07. 10. 2019  D1 Koordinační výkres
07. 10. 2019  B4 Veřejně prospěšných staveb
07. 10. 2019  B3b Výkres dopravní a technické infrastruktury-vodovod
07. 10. 2019  B3a Výkres dopravní a technické infrastruktury - doprava
07. 10. 2019  B2 Hlavní výkres projednání prac.
07. 10. 2019  B1 Výkres základního členění
07. 10. 2019  Program zasedání OZ 26.9.2019 zač. v 17.30 hod
07. 10. 2019  Program zasedání OZ 27.6.2019 za. v 17.30 hod
07. 10. 2019  Návrh závěrečného účtu za rok 2018
07. 10. 2019  Záměr nákupu pozemku
07. 10. 2019  zrušení veřejné schůze 6.6.2019
07. 10. 2019  Výsledky voleb do EP v Bukovině u Čisté
07. 10. 2019  Výsledky voleb do EP v Bukovině u Čisté
07. 10. 2019  Program zasedání OZ 6.6.2019
07. 10. 2019  svazek Krkonoše
07. 10. 2019  svazek Krkonoše
07. 10. 2019  svazek Krkonoše
07. 10. 2019  svazek Krkonoše
07. 10. 2019  svazek Krkonoše
07. 10. 2019  svazek Krkonoše
07. 10. 2019  Návrh závěrečného účtu Jilemnicka-svazku obcí za rok 2018 včetně příloh.
07. 10. 2019  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Jilemnicka-svazku obcí
07. 10. 2019  Ověření souboru IS VAK
07. 10. 2019  Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.:10/619/2018
07. 10. 2019  Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.:10/619/2018 ( druhá část )
07. 10. 2019  Zápis č.1 ze zasedání OZ 19.3.2019
07. 10. 2019  MAS "Prijďte pobejt"
07. 10. 2019  Zasedání OZ 19.3.2019 v 18.00 h
07. 10. 2019  pozemkový fond
07. 10. 2019  pozemkový fond
07. 10. 2019  program zasedání OZ
07. 10. 2019  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3.12.2018
07. 10. 2019  Rozpočtové opatření č.2 na rok 2018
07. 10. 2019  Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
07. 10. 2019  Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bukovina u Čisté
07. 10. 2019  Rozpočtové opatření č.1 na rok 2018
07. 10. 2019  Veřejná vyhláška
07. 10. 2019  Závěrečný účet za rok 2017
07. 10. 2019  Návrh závěrečného účtu za r.2017-Jilemnicko-svazek obcí
07. 10. 2019  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bukovina u Cisté za r.2017
07. 10. 2019  Střednědobý výhled rozpočtu-Jilemnicko
07. 10. 2019  ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

XML